Professor Marek Lubusky, MD, PhD, MHAProfessor Marek Lubusky, MD, PhD, MHA

the number of lectures : 708

Lectures

708.
Ľubušký M. Screening vrozených vad plodu v I. trimestru těhotenství – mýty a skutečnost? 11. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 11.-12.11.2023, přednáška.
707.
Ľubušký M. Dlouho utajované informace/data o těhotných ženách, rodičkách novorozencích a porodnicích 11. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 11.-12.11.2023, přednáška.
706.
Roubalova L., Kroutilova V., Lopez-G. Tinajero M.F., Martinez-Egea J., Figueras F., Lubusky M. Added value in low-risk pregnancies of longitudinal changes in uterine Doppler and circulating angiogenic factors during the third trimester in predicting term preeclampsia. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
705.
Maděrková Tozzi M., Durdová V., Kratochvílová T., Kroutilová V., Ľubušký M. „Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství“ – jak ho vlastně děláte? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
704.
Kratochvílová T., Durdová V., Maděrková T., Kroutilová V., Ľubušký M. „HDFN“ – stále s námi? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
703.
Durdová V., Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Pilka R., Kroutilová V., Jírová J., Ľubušký M. Analýza porodů dvojčat na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
702.
Ľubušký M., Durdová V., Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Campsie K., Šinská A., Hostinská E., Studničková M., Černohouzová R., Knápek M., Kabátek Z., Jankůj M., Dušek L., Jírová J., Pilka R. Zaevidování těhotné ženy do porodnice (optimálně ve 36.-37. týdnu) ve Fakultní nemocnici Olomouc v roce 2022. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
701.
Ľubušký M. Komplexní péče o těhotnou ženu a rodičku. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, přednáška.
700.
Ľubušký M., Lošan P. Screening vrozených vad plodu v I. trimestru těhotenství – mýty a skutečnost? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, přednáška.
699.
Ľubušký M. Dlouho utajované informace/data o těhotných ženách, rodičkách novorozencích a porodnicích. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2023, přednáška.
698.
Ľubušký M. GynUltrazvuk.cz – VÁŠ „NEZBYTNÝ“ POMOCNÍK V DENNÍ PRAXI“. 43. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 6.-8.10.2023, přednáška.
697.
Ľubušký M. Spontánní předčasný porod – doporučený screening, prevence a management. 43. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 6.-8.10.2023, přednáška.
696.
Durdova V., Pilka R., Lubusky M., Kratochvilova T. Retrospective analysis complications and outcomes of twin pregnancies. 20th World Congress in Fetal Medicine, Valencia, Spain, 25.-29.6.2023, poster. ABSTRAKT (www.fetalmedicine.org)
695.
Kratochvilova T., Durdova V., Lubusky M. Pregnancies at risk of developing hemolytic disease of the fetus and newborn. 20th World Congress in Fetal Medicine, Valencia, Spain, 25.-29.6.2023, poster. ABSTRAKT (www.fetalmedicine.org)
694.
Roubalova L., Kroutilova V., Lopez-G Tinajero M.F., Martinez J., Figueras F., Lubusky M. Changes in uterine Doppler and circulating angiogenic factors in the third trimester in unselected population of pregnant women and their role in prediction of Term preeclampsia. 20th World Congress in Fetal Medicine, Valencia, Spain, 25.-29.6.2023, poster. ABSTRAKT (www.fetalmedicine.org)
693.
Lubusky M., Durdova V., Kratochvilova T., Maderkova Tozzi M., Campsie K., Sinska A., Hostinska E., Studnickova M., Cernohouzova R., Pilka R. Registration of a pregnant woman in the maternity hospital (optimally at 36-37 weeks) at the Palacky University Hospital in Olomouc in 2022. 20th World Congress in Fetal Medicine, Valencia, Spain, 25.-29.6.2023, poster. ABSTRAKT (www.fetalmedicine.org)
692.
Durdová V., Pilka R., Ľubušký M., Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M. Analýza porodů dvojčat na porodnicko gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc za rok 2020–2022. Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 1.-4.62023, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 38)
691.
Kratochvílová T., Durdová V., Ľubušký M. Těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence (HDFN) ve FNOL. Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 1.-4.62023, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 37)
690.
Ľubušký M. Role ZNALCE, ZNALECKÉ KANCELÁŘE a ZNALECKÉHO ÚSTAVU? Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 1.-4.62023, přednáška.
689.
Ľubušký M. Zaevidování těhotné ženy do porodnice (optimálně ve 36.-37. týdnu) ve Fakultní nemocnici Olomouc v roce 2022. Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 1.-4.62023, přednáška.
688.
Ľubušký M. Zaevidování těhotné ženy do porodnice (optimálně ve 36.-37. týdnu) ve Fakultní nemocnici Olomouc v roce 2022. 15. východočeské perinatologické dny, Pec pod Sněžkou, 28.-29.4.2023, přednáška. 
687.
Ľubušký M. Role ZNALCE, ZNALECKÉ KANCELÁŘE a ZNALECKÉHO ÚSTAVU? 15. východočeské perinatologické dny, Pec pod Sněžkou, 28.-29.4.2023, přednáška.
686.
Ľubušký M. Screening vrozených vad plodu v České republice. 38. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, Praha, 20.-22.4.2023, přednáška.
685.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (růstová restrikce plodu). Praha, 14.4.2023, přednáška.
684.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 14.4.2023, přednáška.
683.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 14.4.2023, přednáška.
682.
Ľubušký M. Pojištění pro zdravotnická zařízení, pojištění své profesní odpovědnosti a znalecká kancelář. 10. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 12.-13.11.2022, přednáška.
681.
Ľubušký M. Je doporučený postup „Malý plod“ v souladu s nadnárodními doporučeními? 10. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 12.-13.11.2022, přednáška.
680.
Maděrková Tozzi M., Dvořák V. Jr., Klásková E., Šuláková S., Wita M., Hálek J., Vrtěl R., Curtisová V., Pilka R., Dušek L., Ľubušký M. Screening vrozených vad a geneticky podmíněných onemocnění plodu ve Fakultní nemocnici Olomouc a odesílání/hlášení do Národního registru reprodukčního zdraví v České republice. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2022, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
679.
Hermanová K., Roubalová L., Kroutilová V., Krofta L., Ľubušký M. Růstová restrikce plodu (Fetal growth restriction, FGR) – diagnostika, klasifikace a management. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2022, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
678.
Dvořák V. Jr, Kroutilová V., Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství v I. trimestru na žádost těhotné ženy, stručně a přehledně. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2022, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
677.
Ľubušký M. Těhotenství s definovaným konkrétním rizikem (Risk pregnancy) - MANAGEMENT prenatální péče a strategie ukončení těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2022, přednáška.
676.
Ľubušký M., Lošan P. Vrozená vada plodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2022, přednáška.
675.
Ľubušký M. Těhotenství s rizikem rozvoje RhD aloimunizace u těhotné ženy; Těhotenství s rizikem rozvoje Hemolytické nemoci plodu a novorozence. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2022, přednáška.
674.
Ľubušký M. GynUltrazvuk.cz – VÁŠ „NEZBYTNÝ“ POMOCNÍK V DENNÍ PRAXI“. 42. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2022, přednáška.
673.
Ľubušký M. Růstová restrikce plodu (Fetal growth restriction, FGR) – diagnostika, klasifikace a management. 42. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2022, přednáška.
672.
Ľubušký M. Malý plod. 42. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2022, přednáška.
671.
Roubalova L., Horejskova S., Dudova A., Pospisilova M., Gardlo A., Feyereisl J., Krofta L., Lubusky M. Reference intervals and longitudinal changes of serum Copeptin levels during the 3rd trimester of pregnancy in healthy women with uncomplicated pregnancy and labor. 19th World Congress in Fetal Medicine, Crete, Greece, 26.-30.6.2022, poster. ABSTRAKT (www.fetalmedicine.org)
670.
Maděrková Tozzi M., Frisová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. Implementace 3D ultrazvukového zobrazení corpus callosum a vermis cerebella při podrobném hodnocení morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství. 8. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 26.-29.5.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 96)
669.
Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Ľubušký M. Neimunní hydrops plodu. 8. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 26.-29.5.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 93)
668.
Hemanová K., Durdová V., Ľubušký M., Pilka R. Prenatálně diagnostikovaná artrogrypóza. 8. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 26.-29.5.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 88-89)
667.
Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. Atrezie tlustého střeva u plodu s hemivertebrou. 8. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 26.-29.5.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 86-87)
666.
Dvořák V. Jr, Slunská P., Maděrková Tozzi M., Langová K., Kroutilová V., Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru – význam stanovení hCG a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F. 8. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 26.-29.5.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 48-49)
665.
Ľubušký M. ZÁSADY VEDENÍ PORODU – jak by měl znalec hodnotit správný postup? 8. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 26.-29.5.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 37-38)
664.
Ľubušký M., Kacerovský, Pařízek A., Dvořák V., Jankůj M., Šmehlík D. Metodika organizace „Komplexní péče o těhotnou ženu“ v České republice. Přednáškový večer Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci, Olomouc, 4.5.2022, přednáška.
663.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 29.4.2022, přednáška.
662.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 29.4.2022, přednáška.
661.
Ľubušký M. Zaevidování těhožné ženy do porodnice (optimálně ve 36.-37. týdnu). Webinář Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGSP ČLS JEP, 28.4.2022, přednáška.
660.
Ľubušký M., Kacerovský, Pařízek A., Dvořák V., Jankůj M., Šmehlík D. Metodika organizace „Komplexní péče o těhotnou ženu“ v České republice. 20. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci – kongres praktických lékařů, Olomouc, 21.-22.4.2022, přednáška. ABSTRAKT (Med. praxi, 2022, 19, Supplementum C, str. 8, ISSN 978-80-7471-395-8)
659.
Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M. Význam 3D ultrazvukového vyšetření CNS plodu. 37. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Praha, 7.-9.4.2022, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 54-55)
658.
Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Durdová V., Ľubušký M. Neimunní hydrops plodu. 37. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Praha, 7.-9.4.2022, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 50-51)
657.
Ľubušký M., Kacerovský, Pařízek A., Dvořák V., Jankůj M., Šmehlík D. Dispenzární péče v těhotenství. 37. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Praha, 7.-9.4.2022, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 16-17)
656.
Ľubušký M., Kacerovský M. Check in do porodnice, co přináší nového na obou stranách, v ambulancích i porodnicích? Kde zlepšit spolupráci ambulantních a lůžkových zařízení? 71. doškolovací seminář SSG ČR, Praha, 22.1.2022, přednáška.
655.
Ľubušký M. Vyšetření protilátek v těhotenství – jak “neškodit”, ale “pomáhat a chránit". 9. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 13.-14.11.2021, přednáška.
654.
Ľubušký M. Zaevidování těhotné ženy k porodu a následná ambulantní předporodní péče v porodnici. 9. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 13.-14.11.2021, přednáška.
653.
Slunská P., Dvořák V. Jr, Maděrková Tozzi M., Langová K., Kroutilová V., Ľubušký M. Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru – význam stanovení hCG a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
652.
Roubalová L., Horejsková S., Dudová A., Pospíšilová M., Gardlo A., Feyereisl J., Krofta L., Ľubušký M. Dynamika sérových hladin Kopeptinu během III. trimestru těhotenství u zdravých žen s nekomplikovaným průběhem těhotenství a porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
651.
Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M. Implementace 3 D ultrazvukového zobrazení corpus callosum a vermis cerebella při podrobném hodnocení morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
650.
Kroutilová V., Dvořák V. Jr, Ľubušký M. Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru ve Fakultní nemocnici Olomouc. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
649.
Hostinska E., Lubusky M., Pilka R. Prospective comparison of cervical ripening with double balloon Cook catheter, misoprostol or dinoprostone in term singleton pregnancies. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
648.
Hostinská E., Šinská A., Ľubušký M., Pilka R. Srovnání využití dinoprostonu, misoprostolu a amniotomie při indukci porodu: prospektivní observační studie. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
647.
Hermanová K., Wita M., Roubalová L., Kroutilová V., Ľubušký M. Růstová restrikce plodu – screening, diagnostika a management. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
646.
Dvořák V. Jr, Kroutilová V., Ľubušký M. Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru v ambulantní praxi. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
645.
Ľubušký M. NOVINKY v Metodice organizace KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU v České republice. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, přednáška.
644.
Ľubušký M. „Low risk pregnancy“ vs. „Risk pregnancy“? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 12.11.2021, přednáška.
643.
Maděrková Tozz M., Frisová V., Ľubušký M., Kratochvílová T., Durdová V. Implementace 3D ultrauzvukového zobrazení corpus callosum a vermis cerebella při podrobném hodnocení morfologie plodu ve 20. -22. týdnu těhotenství. 7. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Karlovy Vary, 16-19.9.2021, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 65)
642.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 25.6.2021, přednáška.
641.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 25.6.2021, přednáška.
640.
Ľubušký M. Zásady dispenzární péče v těhotenství. Webinář Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGSP ČLS JEP. Praha, 22.4.2021, přednáška.
639.
Ľubušký M. GynUltrazvuk.cz – VÁŠ „NEZBYTNÝ“ POMOCNÍK V DENNÍ PRAXI“. 41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 2.-4.10.2020, přednáška.
638.
Rial-Crestelo M., Lubusky M., Krofta L., Kajdy A., Ferriols E., Parra-Cordero M., Zohav E., Cruz-Lemini M., Figueras F. Impact of maternal physiological characteristics on UA and MCA fetal Doppler near therm within a randomized controlled trial. 30th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Glasgow, Great Britain, Germany, 16.-18.10.2020, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2020, 56 (Suppl. 1), p. 218, ISSN 0960-7692)
637.
Ľubušký M. Farmakologické ukončení těhotenství do 49. dne amenorey – umělý vs. spontánní potrat. 8. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 9.-10.11.2019, přednáška.
636.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting fetal growth restriction. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
635.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting fetal growth restriction. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
634.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeclampsia. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
633.
Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M. Klinický význam 3D ultrazvukového zobrazení CNS plodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
632.
Kratochvílová T., Durdová V., Bohmová J., Holusková I., Ľubušký M. Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
631.
Hostinská E., Svancarová K., Pilka R., Ľubušký M. Incidence preindukcí a indukcí vaginálního porodu v Perinatologickém centru FN Olomouc v roce 2017. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
630.
Durdova V., Bohmova J., Kratochvilova T., Vodicka R., Lubusky M. Stanovení KEL and RHCE genotypu plodu u aloimunizovaných žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
629.
Ľubušký M. Těhotenství po IVF - „Datace těhotenství” a hodnocení “Kombinovaného screeningu v I. trimestru těhotenství”. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2019, přednáška.
628.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting fetal growth restriction. 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Berlin, Germany, 12.-16.10.2019, oral poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2019, 54 (Suppl. 1), p. 202, ISSN 0960-7692)
627.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeclampsia. 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Berlin, Germany, 12.-16.10.2019, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2019, 54 (Suppl. 1), p. 198, ISSN 0960-7692)
626.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an SGA newborn. 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Berlin, Germany, 12.-16.10.2019, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2019, 54 (Suppl. 1), p. 110, ISSN 0960-7692)
625.
Rial-Crestelo M., Garcia-Otero L., Cancemi A., Giannone M., Ferriols E., Hernandez J.L., Scazzochio E., Biterna A., Lubusky M., Kolarova V., Krofta L., Vojtech J., Zohav E., Krajden H., Cruzz-Martinez R., Cruz-Lemini M., Parra-Cordero M., Socias P., Crispi F., Lopez M., Gomez O., Gratacos E., Figueras F., on behalf of the Ratio 37 study Group. Prescriptive fererence standards of third trimester crebroplacental ratio and its physiological determinants. 8th International Conference on Fetal Growth, Berlin, Germany, 9.-11.10.2019, Lecture. ABSTRACT (Collection of abstracts p. 27)
624.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting fetal growth restriction. 8th International Conference on Fetal Growth, Berlin, Germany, 9.-11.10.2019, Lecture. ABSTRACT (Collection of abstracts p. 34)
623.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeclampsia. 8th International Conference on Fetal Growth, Berlin, Germany, 9.-11.10.2019, Lecture. ABSTRACT (Collection of abstracts p. 34)
622.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an SGA newborn. 8th International Conference on Fetal Growth, Berlin, Germany, 9.-11.10.2019, Lecture. ABSTRACT (Collection of abstracts p. 33)
621.
Ľubušký M. GynUltrazvuk.cz – VÁŠ „NEZBYTNÝ“ POMOCNÍK V DENNÍ PRAXI“. 40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2019, přednáška.
620.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting fetal growth restriction. 18th World Congress in Fetal Medicine, Alicante, Spain, 25.-29.6.2019, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
619.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeclampsia. 18th World Congress in Fetal Medicine, Alicante, Spain, 25.-29.6.2019, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
618.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an SGA newborn. 18th World Congress in Fetal Medicine, Alicante, Spain, 25.-29.6.2019, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
617.
Ľubušký M. Dispenzární péče v těhotenství – jak dále? 6. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 20.-23.6.2019, přednáška.
616.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 7.6.2019, přednáška.
615.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 7.6.2019, přednáška.
614.
Ľubušký M. Nové doporučené postupy ČGPS ČLS JEP. Konference „Novinky v porodní asistenci“, Olomouc, 11.5.2019, přednáška.
613.
Ľubušký M. Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů". Jarní Roadshow SSG ČR, České Budějovice, 25.4.2019, přednáška.
612.
Ľubušký M. Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů". Jarní Roadshow SSG ČR, Brno, 17.4.2019, přednáška.
611.
Ľubušký M. Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů". Jarní Roadshow SSG ČR, Olomouc, 16.4.2019, přednáška.
610.
Kratochvilova T., Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an SGA newborn. 36. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Valeč, 11.-13.4.2019, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 24)
609.
Durdova V., Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeklampsia. 36. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Valeč, 11.-13.4.2019, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 19-20)
608.
Ľubušký M. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče. 36. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Valeč, 11.-13.4.2019, přednáška
607.
Ľubušký M. Zásady dispenzární péče v těhotenství. 36. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Valeč, 11.-13.4.2019, přednáška.
606.
Ľubušký M. Preeklampsie a růstová restrikce plodu u těhotných žen ve vyšším věku. 36. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Valeč, 11.-13.4.2019, přednáška.
605.
Ľubušký M. Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů". Jarní Roadshow SSG ČR, Hradec Králové, 9.4.2019, přednáška.
604.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Pilka R., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an SGA newborn. 2nd World Congress MATERNAL FETAL NEONATAL MEDICINE, London, 2.-.4.4.2019, poster. ABSTRACT (Abstract Book p. 520-521)
603.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Pilka R., Lubusky M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeklampsia. 2nd World Congress MATERNAL FETAL NEONATAL MEDICINE, London, 2.-.4.4.2019, poster. ABSTRACT (Abstract Book p. 15-16)
602.
Ľubušký M. Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů". Jarní Roadshow SSG ČR, Ostrava, 21.3.2019, přednáška.
601.
Ľubušký M. KURZ o metodice a managementu MToP (Medical termination of pregnancy) – „Umělé ukončení těhotenství Farmakologickou metodou do 49. dne amenorey (gestačního stáří)“. 65. doškolovací seminář SSG ČR, Praha, 26.-27.1.2019, přednáška.
600.
Ľubušký M. PlGF a sFlt-1 při screeningu, predikci a diagnostice preeklampsie. 7. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 10.-11.11.2018, přednáška.
599.
Ľubušký M. Standardní a optimální prenatální péče ve fyziologickém těhotenství. 7. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, 10.-11.11.2018, přednáška.
598.
Slunská P., Maděrková Tozzi M., Kolářová V., Langová K., Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství Farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru - význam stanovení hCG a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
597.
Slunská P., Hanáček J., Fanta M., Sehnal B., Gerychová R., Holá A., Zdeňková A., Neumannová H., Dziaková M., Ľubušký M. Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů v České republice. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
596.
Roubalová L., Kratochvílová T., Gardlo A., Ľubušký M. Možnost využití stanovení poměru sFlt-1/PlGF v managementu těhotenství se závažnou formou preeklampsie a HELLP syndromu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
595.
Kratochvílová T., Durdová V., Bohmová J., Holusková I., Ľubušký M. Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
594.
Hostinská E., Svancarová K., Pilka R., Ľubušký M. Incidence preindukcí a indukcí vaginálního porodu v Perinatologickém centru FN Olomouc v roce 2017. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
593.
Durdova V., Bohmova J., Kratochvilova T., Vodicka R., Ľubušký M. Assesment of the fetal KEL and RHCE genotype in alloimmunized pregnant women. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
592.
Ľubušký M. Dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – REVIZE. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2018, přednáška.
591.
Slunska P., Maderkova Tozzi M., Langova K., Ľubušký M. Medical termination of pregnancy (MToP) in the first trimester – the role of hCG and ultrasound in pregnancy diagnosis and MToP follow-up. 28th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Singapore, 20.-24.10.2018, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2018, 52 (Suppl. 1), p. 146, ISSN 0960-7692)
590.
Slunska P., Hanacek J., Fanta M., Sehnal B., Gerychova R., Hola A., Zdenkova A., Neumannova H., Dziakova M., Ľubušký M. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. 28th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Singapore, 20.-24.10.2018, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2018, 52 (Suppl. 1), p. 146-147, ISSN 0960-7692)
589.
Ľubušký M. Metodika a management MToP (Medical termination of pregnancy) – „Umělé ukončení těhotenství Farmakologickou metodou do 49. dne amenorey (gestačního stáří)“. 39. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2018, přednáška.
588.
Ľubušký M. DISPENZÁRNÍ PÉČE V TĚHOTENSTVÍ – návrh revize souvisejícíh doporučených postupů ČGPS ČLS JEP. 39. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2018, přednáška.
587.
Ľubušký M. RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU / PREEKLAMPSIE, časná a pozdní forma – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. 39. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2018, přednáška.
586.
Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Ľubušký M. Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in predicting delivery of an SGA newborn. 7th International Conference on Fetal Growth, Milan, Italy, 1.-3.10.2018, Lecture. ABSTRACT (Collection of abstracts p. 38)
585.
Ľubušký M. Medical termination of pregnancy (MToP) in the first trimester – the role of hCG and ultrasound in pregnancy diagnosis and MToP follow-up; Patient content forms & Follow-up procedures. Nantes, France, 16.9.2018, lecture.
584.
Ľubušký M. Management of MToP up until the 7th week of gestation in the Czech Republic (3 years’ experience). Nantes, France, 16.9.2018, lecture.
583.
Slunska P., Maderkova Tozzi M., Kolarova V., Langova K., Ľubušký M. Medical termination of pregnancy (MToP) in the first trimester – the role of hCG and ultrasound in pregnancy diagnosis and MToP follow-up. The 13th FIAPAC (International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates) Conference, Nantes, France, 14.-15.9.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 85)
582.
Slunska P., Hanacek J., Fanta M., Sehnal B., Gerychova R., Hola A., Zdenkova A., Neumannova H., Dziakova M., Ľubušký M. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. The 13th FIAPAC (International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates) Conference, Nantes, France, 14.-15.9.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 84-85)
581.
Bombas T., Agostini A., Gemzell-Danielsson K., Lertxundi R., Ľubušký M., Parachini M., Fiala C. www.abort-report.eu: A new website to share information on fertility, contraception and abortion. The 13th FIAPAC (International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates) Conference, Nantes, France, 14.-15.9.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 73-74)
580.
Parachini M., Fiala C., Bombas T., Agostini A., Lertxundi R., Ľubušký M., Gemzell-Danielsson K. Very Early Medical Abortion (VEMA) - An international survey among providers. The 13th FIAPAC (International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates) Conference, Nantes, France, 14.-15.9.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 65)
579.
Roubalova L., Ľubušký M., Durdova V., Kratochvilova T., Langova K. The evolution of the levels of PlGF, sFlt-1 and the sFlt-1/PlGF ratio during pregnancy in the group of women without and with preeclampsia. 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens, Greece, 24.-28.6.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
578.
Durdova V., Bohmova J., Kratochvilova T., Vodicka R., Ľubušký M., Assessment of KEL and RHCE fetal genotype in alloimmunized women. 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens, Greece, 24.-28.6.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
577.
Kratochvilova T., Durdova V., Bohmova J., Holuskova I., Ľubušký M. Screening of RHD fetal genotype in RhD negative women. 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens, Greece, 24.-28.6.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
576.
Slunska P., Maderkova Tozzi M., Langova K., Ľubušký M. Medical termination of pregnancy (MToP) in the first trimester – the role of hCG and ultrasound in pregnancy diagnosis and MToP follow-up. 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens, Greece, 24.-28.6.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
575.
Slunska P., Hanacek J., Fanta M., Sehnal B., Gerychova R., Hola A., Zdenkova A., Neumannova H., Dziakova M., Ľubušký M. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens, Greece, 24.-28.6.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
574.
Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství Farmakologickou metodou do 49. dne amenorey (gestačního stáří). Praha, 15.6.2018, přednáška.
573.
Maděrková Tozzi M., Pilka R., Ľubušký M. Problematika diagnostiky a managementu defektu děložní stěny v oblasti jizvy po předchozím císařském řezu před plánovanou koncepcí - kazuistika. 5. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 7.-10.6.2018, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 44)
572.
Kolářová V., Pilka R., Huml K., Ľubušký M., Vodička J. Roboticky asistovaná laparoskopická abdominální cerkláž. 5. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 7.-10.6.2018, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 43-44)
571.
Hostinská E., Svancarová K., Pilka R., Ľubušký M. Incidence preindukcí a indukcí vaginálního porodu v Perinatologickém centru FN Olomouc v roce 2017. 5. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 7.-10.6.2018, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 41-42)
570.
Ľubušký M. Jaké je optimální schéma prenatální péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím. 5. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 7.-10.6.2018, přednáška.
569.
Roubalová L., Ľubušký M., Kratochvílová T., Gardlo A. Možnost využítí stanovení poměru sFlt-1/PlGF v managementu těhotenství se závažnou formou preeklampsie a HELLP syndromu. 35. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Mikulov, 12.-14.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 35-36)
568.
Maděrková Tozzi M., Pilka R., Ľubušký M. Problematika diagnostiky a managementu defektu děložní stěny v oblasti jizvy po předchozím císařském řezu před plánovanou koncepcí – kazuistika. 35. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Mikulov, 12.-14.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 32)
567.
Kratochvílová T., Durdová V., Holusková I., Ľubušký M. Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen. 35. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Mikulov, 12.-14.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 31)
566.
Hostinská E., Svancarová K., Pilka R., Ľubušký M. Incidence preindukcí a indukcí vaginálního porodu v Perinatologickém centru FN Olomouc v roce 2017. 35. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Mikulov, 12.-14.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 27)
565.
Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Holusková I., Ľubušký M. Stanovení KEL a RHCE genotypu plodu u aloimunizovaných těhotných žen. 35. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Mikulov, 12.-14.2018, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 26-27)
564.
Ľubušký M.Lubusky M., Slunska P., Maderkova Tozzi M., Langova K. Medical termination of pregnancy (MToP) in the first trimester – the role of hCG and ultrasound in pregnancy diagnosis and MToP follow-up. Paris, 13.4.2018, lecture.
563.
Ľubušký M., Slunska P., Hanacek J , Fanta M., Sehnal B., Gerychova R., Hola A., Zdenkova A., Neumannova H., Dziakova M. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. Paris, 13.4.2018, lecture.
562.
Ľubušký M. RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD (screening, prevence, predikce, diagnostika a management) – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. Odborný seminář pro gynekology, Krnov, 28.3.2018, přednáška.
561.
Ľubušký M. Růstové standardy ve fetální medicíně. Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a placentárních patologií – FETÁLNÍ RŮST, Praha, 19.1.2018, přednáška.
560.
Ľubušký M. RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD (screening, prevence, predikce, diagnostika a management) – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. Odborný seminář pro gynekology, Brno, 17.1.2018, přednáška.
559.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 8.12.2017, přednáška
558.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 8.12.2017, přednáška
557.
Ľubušký M. Predikce a diagnostika preeklampsie ve II. a III. trimestru těhotenství. Seminář - "The preeclampsia screening in 1st, 2nd and 3rd trimester - PLGF + sFlt-1", Praha, 6.12.2017, přednáška.
556.
Sobková K., Kratochvílová T., Durdová V., Ľubušký M. Management těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence – kazuistiky. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
555.
Slunská P., Hanáček J., Fanta M., Sehnal B., Gerychová R., Holá A., Zdeňková A., Neumannová H., Dziaková M., Ľubušký M. Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů v České republice. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
554.
Roubalova L., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Comparison of two test systems for sFlt-1, PlGF and the sFlt-1/PlGF ratio assessment. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
553.
Maděrková Tozzi M., Kratochvílová T., Durdová V., Ľubušký M. Management těhotenství s rizikem rozvoje RhD aloimunizace u těhotné ženy - kazuistiky. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
552.
Lubusky M., Holuskova I., Prochazka M., Halek J., Klaskova E. Management of pregnancies at risk of hemolytic disease of the fetus and newborn in the Czech Republic. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
551.
Kratochvilova T., Durdova V., Roubalova L., Lubusky M. Combined screening for small for gestational age at 11–13 weeks. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
550.
Klásková E., Hostinská E., Petřková J., Houda J., Navrátil J., Vít P., Procházka M., Ľubušký M. Fetal sinus bradycardia as the symptom of previously undiagnosed familial form of Long QT syndrome type 1 caused by mutation of KCNQ1 gene (c.926C>T). Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
549.
Hostinska E., Durdova V., Kratochvilova T., Roubalova L., Lubusky M. Screening for preeclampsia using sFlt-1/PlGF ratio cut-off of 38 at 27-37 weeks gestation. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
548.
Durdova V., Kratochvilova T., Roubalova L., Lubusky M. Combined screening for preeclampsia at 11–13 weeks. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
547.
Ľubušký M. Preeklampsie a růstová restrikce plodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 10.11.2017, přednáška.
546.
Ľubušký M. RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD (screening, prevence, predikce, diagnostika a management) – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. Odborný seminář pro gynekology, Zlín, 19.10.2017, přednáška.
545.
Ľubušký M. , Kacerovský M., Krofta L., Vlk R. Klinické protokoly – RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD. 38. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 6.-8.10.2017, přednáška.
544.
Ľubušký M., Šustek P. „Umělé přerušení těhotenství“ na žádost pacientky v České republice. 38. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 6.-8.10.2017, přednáška.
543.
Ľubušký M. Preeklampsie (screening, prevence, predikce, diagnostika a management) – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. 38. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 6.-8.10.2017, přednáška.
542.
Ľubušký M. Růstová restrikce plodu (screening, prevence, predikce, diagnostika a management) – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. 38. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 6.-8.10.2017, přednáška.
541.
Lubusky M., Kratochvilova T., Durdova V., Hostinska E., Slunska P., Roubalova L. Combined screening for small for gestational age at 11–13 weeks. 6th International Conference on Fetal Growth, Cork, Ireland, 20.-22.9.2017, Oral poster. ABSTRACT (Collection of abstracts)
540.
Klásková E., Hostinská E., Petřková J., Houda J., Navrátil J., Vít P., Procházka M., Lubusky M. Fetal sinus bradycardia as the symptom of previously undiagnosed familial form of Long QT syndrome type 1 caused by mutation of KCNQ1 gene (c.926C>T). 27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Vienna, Austria, 16.-19.9.2017, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2017, 50 (Suppl. 1), p. 279, ISSN 0960-7692)
539.
Slunska P., Maderkova Tozzi M., Durdova V., Kratochvilova T., Hostinska E., Lubusky M. Medical termination of pregnancy up until the 7th week of gestation in the Czech Republic: the role of ultrasound in diagnosis and follow up. 27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Vienna, Austria, 16.-19.9.2017, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2017, 50 (Suppl. 1), p. 369, ISSN 0960-7692)
538.
Lubusky M., Holuskova I., Prochazka M., Halek J., Klaskova E. Management of pregnancies at risk of hemolytic disease of the fetus and newborn in the Czech Republic. 27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Vienna, Austria, 16.-19.9.2017, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2017, 50 (Suppl. 1), p. 357, ISSN 0960-7692)
537.
Ľubušký M. Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36. -37. týdnu. 12. podzimní seminář gynekologů v Litomyšli, Litomyšl, 13.9.2017, přednáška.
536.
Roubalova L., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M. Comparison of two test systems for sFlt-1, PlGF and the sFlt-1/PlGF ratio assessment. 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia, 25.-29.6.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
535.
Lubusky M., Durdova V., Kratochvilova T., Roubalova L. Screening for preeclampsia using sFlt-1/PlGF ratio cut-off of 38 at 27-37 weeks gestation. 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia, 25.-29.6.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
534.
Kratochvilova T., Durdova V., Roubalova L., Pilka R., Lubusky M. Combined screening for small for gestational age at 11–13 weeks . 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia, 25.-29.6.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
533.
Durdova V., Kratochvilova T., Roubalova L., Pilka R., Lubusky M. Combined screening for preeclampsia at 11–13 weeks. 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia, 25.-29.6.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
532.
Lubusky M., Holuskova I., Prochazka M., Halek J., Klaskova E. Management of pregnancies at risk of hemolytic disease of the fetus and newborn in the Czech Republic. 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia, 25.-29.6.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
531.
Slunska P., Maderkova Tozzi M., Durdova V., Kratochvilova T., Hostinska E., Lubusky M. Medical termination of pregnancy up until the 7th week of gestation in the Czech Republic: the role of ultrasound in diagnosis and follow up. 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia, 25.-29.6.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
530.
Ľubušký M. Medical termination of pregnancy up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. Prague, 22.6.2017, lecture.
529.
Ľubušký M. Screening růstové restrikce plodu ve 36. týdnu - diagnostika, management. 4. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 25.-28.5.2017, přednáška.
528.
Ľubušký M. Definice pojmů SGA, FGR, IUGR. 4. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Bratislava, 25.-28.5.2017, přednáška.
527.
Ľubušký M. Medical termination of pregnancy up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. Paris, 22.5.2017, lecture.
526.
Kratochvílová T., Durdová V., Holusková I., Ľubušký M. Klinický management těhotenství s rizikem rozvoje HDFN ve FNOL v letech 2002-2016. 34. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 6.-8.4.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 24)
525.
Durdová V., Holusková I., Kratochvílová T., Ľubušký M. Efektivita stanovení RHD genotypu plodu a objemu FMH v managementu prevence RhD aloimunizace. 34. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 6.-8.4.2017, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt s. 19)
524.
Ľubušký M. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence. 34. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Karlovy Vary, 6.-8.4.2017, přednáška.
523.
Ľubušký M. Medical termination of pregnancy in Czech Republic. Paris, 21.11.2016, lecture.
522.
Ľubušký M. Efekty a kontroverze doporučeného postupu při Rh inkompatibilitě. Sepetná, 12.11.2016, přednáška.
521.
Slunská P., Durdová V., Kratochvílová T., Hostinská E., Sobek A., Marková I., Ľubušký M. Abnormální nález v oblasti CNS ve III. trimestru - prognosa a management? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
520.
Maděrková Tozzi M., Marková M., Ľubušký M. Implantace blastocysty v oblasti jizvy po předchozích císařských řezech. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
519.
Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M. Variabilita klinických projevů u Di Georgova syndromu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
518.
Klásková E., Zapletalová J., Šnajderová M., Lebl J., Tüdös Z., Pavlíček J., Černá J., Stará V., Procházka M., Lubusky M. Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: a crucial importance of detailed cardiovascular screening. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
517.
Hostinská E., Durdová V., Horváthová K., Šantavá A., Čapková P., Adamová K., Marková I., Kratochvílová T., Slunská P., Studničková M., Ľubušký M. Diagnostika vzácné chromosomální abnormality na základě atypického profilu obličeje plodu v I. trimestru těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
516.
Durdová V., Marková I., Kratochvílová T., Sobek A., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam stanovení fetomaternální hemoragie při nitroděložním úmrtí plodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
515.
Ľubušký M. Screening růstové restrikce plodu ve 36. týdnu? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 11.11.2016, přednáška.
514.
Šustek P., Ľubušký M. Právní odpovědnost lékaře za falešnou negativitu screeningového testu a prenatálně nediagnostikovanou vrozenou vadu plodu. 37. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2016, přednáška.
513.
Ľubušký M. Klasifikace a hlášení vrozených vad plodu. 37. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2016, přednáška.
512.
Ľubušký M. Klasifikace a hlášení potratů. 37. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2016, přednáška.
511.
Ľubušký M. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence. 37. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2016, přednáška.
510.
Ľubušký M. Nové doporučené postupy ČGPS ČLS JEP týkající se péče o těhotnou ženu a plod – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice. 37. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 7.-9.10.2016, přednáška.
509.
Frisova V., Srutova M., Lubusky M., Hyett J. 3D volume assessment of the corpus callosum and cerebellar vermis using various volume acquisition and post-processing protocols. 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 25.-28.9.2016, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2016, 48 (Suppl. 1), p. 125, ISSN 0960-7692)
508.
Klaskova E., Zapletalova J., Snajderova M., Lebl J., Tudos Z., Pavlicek J., Cerna J., Stara V., Prochazka M., Lubusky M. Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: a crucial importance of detailed cardiovascular screening. 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 25.-28.9.2016, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2016, 48 (Suppl. 1), p. 184-185, ISSN 0960-7692)
507.
Ľubušký M. Mateřská morbidita a mortalita, legislativa vztahující se k těhotenství, statistické ukazatele v porodnictví. Olomouc, 8.9.2016, přednáška
506.
Ľubušký M. Vícečetné těhotenství, poruchy růstu plodu, hypotrofie, makrosomie. Olomouc, 8.9.2016, přednáška
505.
Ľubušký M. Aloimunizace v těhotenství, fetomaternální hemoragie. Olomouc, 6.9.2016, přednáška
504.
Ľubušký M. Ultrazvuková diagnostika – fetoplacentární jednotka a její funkce, oligo a polyhydramnion, diferenciální diagnostika. Olomouc, 6.9.2016, přednáška
503.
Ľubušký M. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence. Praha, 5.9.2016, přednáška
502.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 5.9.2016, přednáška
501.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 5.9.2016, přednáška
500.
Klaskova E., Zapletalova J., Snajderova M., Lebl J., Tudos Z., Pavlicek J., Cerna J., Stara V., Prochazka M., Lubusky M. Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: a crucial importance of detailed cardiovascular screening. 15th World Congress in Fetal Medicine, Mallorca, Spain, 26.-30.6.2016, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
499.
Ľubušký M. Screening vrozených vad plodu. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Karlovy Vary, 10.-12.6.2016, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 61)
498.
Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Studničková M., Ľubušký M. Variabilita klinických projevů Di Georgova syndromu. 33. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem, 7.-9.4.2016, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
497.
Durdová V. Horváthová K., Šantavá A., Čapková P., Adamová K., Marková I., Kratochvílová T., Strašilová P., Studničková M., Ľubušký M. Diagnostika vzácné chromosomální abnormality na základě atypického profilu obličeje plodu v I. trimestru těhotenství. 33. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem, 7.-9.4.2016, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
496.
Ľubušký M. Růstová restrikce plodu. 33. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem, 7.-9.4.2016, přednáška.
495.
Ľubušký M., Kacerovský M. Kontroverze v péči o těhotnou s fyziologickým těhotenstvím. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Brno, 25.11.2015, přednáška.
494.
Ľubušký M. Nové trendy v péči o těhotnou ženu v ČR. Praha, 24.11.2015, přednáška.
493.
Studničková M., Strašilová P., Marková I., Ľubušký M. Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
492.
Strašilová P., Klásková E., Durdová V., Dubrava L., Kratochvílová T., Marková I., Studničková M., Horváthová K., Ľubušký M. Srdeční vada plodu jako první příznak systémového onemocnění těhotné ženy. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
491.
Markova I., Strasilova P., Durdova V., Kratochvilova T., Studnickova M., Horvathova K., Lubusky M. Very Early-onset severe Fetal Growth Restriction with an extremely poor prognosis – What is the right management? Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
490.
Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M., Management těhotenství s atypickou vrozenou vadou urotraktu plodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
489.
Durdová V., Marková I., Šopíková B., Geierová M., Kratochvílová T., Studničková M., Ľubušký M. Atypický nález centrální nervové tkáně u plodů po indukovaném potratu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
488.
Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Neinvazivní stanovení KEL1 pozitivního plodu u KEL1 negativní „K“ aloimunizované těhotné ženy. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
487.
Ľubušký M. Screeninig vrozených vad plodu 2015. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 6.11.2015, přednáška.
486.
Ľubušký M., Kacerovský M. Kontroverze v péči o těhotnou s fyziologickým těhotenstvím. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Ostrava, 21.10.2015, přednáška.
485.
Ľubušký M. Diabetes mellitus v těhotenství – screening management. 185. doškolovací den pro gynekology, Praha, 17.10.2015, přednáška.
484.
Vlk R., Matecha J., Kyncl M., Hanulikova P., Lubusky M. Pentalogy of Cantrell: sonographic and magnetic resonance imaging findings. 25th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Montreal, Canada, 11.-14.10.2015, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2015, 46 (Suppl. 1), p. 175, ISSN 0960-7692)
483.
Bohmova J., Lubusky M., Durdova V., Holuskova I., Studnickova M., Kratochvilova T., Vlk R. Effective and clinically applicable non-invasive assessment of KEL1 positive fetuses in KEL1 negative “K” alloimmunized pregnant women. 25th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Montreal, Canada, 11.-14.10.2015, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2015, 4ž (Suppl. 1), p. 138, ISSN 0960-7692)
482.
Ľubušký M. Jak funguje „umělé přerušení těhotenství“ farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů? 36. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 2.-4.10.2015, přednáška.
481.
Ľubušký M. Screening a diagnostika růstové restrikce plodu - FGR. 36. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 2.-4.10.2015, přednáška.
480.
Ľubušký M. Screeninig vrozených vad plodu. 36. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 2.-4.10.2015, přednáška.
479.
Ľubušký M. Prenatální péče u fyziologického a patologického těhotenství. 36. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 2.-4.10.2015, přednáška.
478.
Ľubušký M., Kacerovský M. Kontroverze v péči o těhotnou s fyziologickým těhotenstvím. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Olomouc, 24.9.2015, přednáška.
477.
Ľubušký M., Kacerovský M. Kontroverze v péči o těhotnou s fyziologickým těhotenstvím. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Praha, 23.9.2015, přednáška.
476.
Markova I., Lubusky M., Strasilova P., Durdova V., Kratochvilova T. Studnickova M., Horvathova K. Very early-onset severe fetal growth restriction with an extremely poor prognosis - what is the right management? 4th International Conference on Fetal Growth, Spain, Barcelona, 14.-16. 9. 2015, poster. ABSTRACT (Collection of abstracts)
475.
Ľubušký M. Organizace péče o těhotnou ženu, plod, šestinedělku a novorozence v ČR. 56. doškolovycí seminář SSG ČR. Milovy, 11.-13.9.2015, přednáška.
474.
Markova I., Durdova V., Kratochvilova T., Studnickova M., Strasilova P., Horvathova K., Pilka R., Lubusky M. Redislocation of central nervous tissue of the fetus in induced medical abortion in the second trimester of pregnancy. 14th World Congress in Fetal Medicine, Crete, Greece, 21.-25.6.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
473.
Strasilova P., Durdova V., Kratochvilova T., Markova I., Studnickova M., Horvathova K., Pilka R., Lubusky M. The diagnosis of systemic disease of pregnant women based on ultrasound finding in fetus. 14th World Congress in Fetal Medicine, Crete, Greece, 21.-25.6.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
472.
Durdova V., Kratochvilova T., Studnickova M., Markova I., Strasilova P., Horvathova K., Pilka R., Lubusky M. Effective and clinically applicable non-invasive assessment of KEL1 positive fetuses in KEL1 negative "K" alloimmunized pregnant women. 14th World Congress in Fetal Medicine, Crete, Greece, 21.-25.6.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
471.
Studnickova M., Durdova V., Kratochvilova T., Markova I., Strasilova P., Horvathova K., Pilka R., Lubusky M. Spontaneous antepartal RhD alloimmunization. 14th World Congress in Fetal Medicine, Crete, Greece, 21.-25.6.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt CD)
470.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 26, ISBN 978-80-87562-33-8)
469.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T. Ľubušký M. Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 25, ISBN 978-80-87562-33-8)
468.
Studničková M., Marková I., Ľubušký M. Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 24, ISBN 978-80-87562-33-8)
467.
Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Stanovení KEL gentoypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 14, ISBN 978-80-87562-33-8)
466.
Durdová V., Kratochvílová T., Marková I., Studničková M., Šopíková B., Geierová M., Ľubušký M. Atypický nález nervové tkáně v dutině břišní u plodu s Downovým syndromem. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 14, ISBN 978-80-87562-33-8)
465.
Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M. Management těhotenství s atypickou vrozenou vadou urotraktu u plodu. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 12, ISBN 978-80-87562-33-8)
464.
Marková I., Durdová V., Kratochvílová T., Studničková M., Šopíková B., Geierová M., Ľubušký M. Dynamický prenatální vývoj artrogrypózy plodu v ultrazvukovém obraze. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt str. 8, ISBN 978-80-87562-33-8)
463.
Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, přednáška.
462.
Ľubušký M. Screening vrozených vad plodu. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, přednáška.
461.
Ľubušký M. Screening nejčastějších těhotenských patologií a klinické protokoly péče navržené ČGPS. 32. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Liberec, 17.-18.4.2015, přednáška.
460.
Ľubušký M., Procházka M. Management těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
459.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
458.
Durdová V., Bohmová J., Doležalová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Stanovení KEL genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
457.
Durdová V., Doležalová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam vyšetření KEL genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
456.
Doležalová T., Bohmová J., Durdová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Stanovení RHD genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
455.
Doležalová T., Durdová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam vyšetření RHD genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
454.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
453.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
452.
Ľubušký M. Screening protilátek a podávání IgG anti-D v těhotenství a po porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 7.11.2014, přednáška.
451.
Ľubušký M. Organizace zdravotní péče o těhotnou ženu v České republice. 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 3.-5.10.2014, přednáška.
450.
Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru indukovaným potratem. 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 3.-5.10.2014, přednáška.
449.
Ľubušký M. Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru. 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 3.-5.10.2014, přednáška.
448.
Ľubušký M. Imunohematologická vyšetření v těhotenství. 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 3.-5.10.2014, přednáška.
447.
Ľubušký M. Screeningové programy v těhotenství. 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 3.-5.10.2014, přednáška.
446.
Kratochvílová T., Ľubušký M. Klinický význam stanovení RHD genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. Symposium klinické biochemie FONS 2014, Pardubice, 22.-24.9.2014, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, str. 53, ISBN 978-80-87436-05-9)
445.
Durdová V., Ľubušký M. Klinický význam stanovení KEL genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. Symposium klinické biochemie FONS 2014, Pardubice, 22.-24.9.2014, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, str. 52, ISBN 978-80-87436-05-9)
444.
Studničková M., Ľubušký M. Klinický význam screeningu antierytrocytárních protilátek u těhotných žen. Symposium klinické biochemie FONS 2014, Pardubice, 22.-24.9.2014, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, str. 51, ISBN 978-80-87436-05-9)
443.
Hympanova L., Krofta L., Vojtech J., Haslik L., Haakova L., Lubusky M., Studnickova M., Feyereisl J. 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Barcelona, Spain, Australia, 14.-.17.9.2014, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2014, 44 (Suppl. 1), p. 273-277, ISSN 0960-7692)
442.
Simetka O., Petros M., Lubusky M., Liska M., Dolezalkova E., Matura D., Wedermannova H., Prohazka M. Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease. 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Barcelona, Spain, Australia, 14.-.17.9.2014, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2014, 44 (Suppl. 1), p. 273-274, ISSN 0960-7692)
441.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 1.9.2014, přednáška.
440.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 1.9.2014, přednáška.
439.
Lubusky M., Durdova V., Bohmova J., Dolezalova T., Studnickova M., Markova I., Pilka R. Assessment of the fetal KEL genotype from cell-free fetal DNA in maternal blood. 13th World Congress in Fetal Medicine, Nice, France, 29.6.-3.7.2014, poster.
438.
Lubusky M., Studnickova M., Holuskova I., Durdova V., Dolezalova T., Prochazka M. Spontaneous antepartal RhD alloimmunization in RhD negative pregnant women. 13th World Congress in Fetal Medicine, Nice, France, 29.6.-3.7.2014, poster.
437.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Olomouc, 23.6.2014, přednáška.
436.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Olomouc, 23.6.2014, přednáška.
435.
Ľubušký M. Screening protilátek a podávání IgG anti-D v těhotenství a po porodu. Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity a mortality a materskej mortality za rok 2013 s medzinárodnou účasťou. Nižná nad Oravou, 20.-21.6.2014, přednáška.
434.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 57-58)
433.
Durdová V., Bohmová J., Doležalová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Stanovení KEL genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 59)
432.
Durdová V., Doležalová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam vyšetření KEL genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 58-59)
431.
Doležalová T., Bohmová J., Durdová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Stanovení RHD genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 58)
430.
Doležalová T., Durdová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam vyšetření RHD genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 58)
429.
Ľubušký M., Procházka M. Management těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 61)
428.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 73)
427.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 57)
426.
Ľubušký M. Screening protilátek a podávání IgG anti-D v těhotenství a po porodu. 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 6.-8.6.2014, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 33)
425.
Bohmova J., Vodicka R., Lubusky M., Holuskova I., Studnickova M., Kratochvilova R., Krejcirikova E., Janikova M., Dhaifalah I. Nonivasive prenatal KEL genotyping using TaqMan Real time PCR and by capillary electrophoresis minisequencing. European Human Genetics Conference, Milan, Italy, 31.5.-3.6.2014, poster. ABSTRACT (Eur J Hum Genet, 2014, 22 (Suppl. 1), p. 63, ISSN 1018-4813)
424.
Musil V., Ľubušký M. Neinvazivní prenatální dignostika RHD a KEL genotypu plodu. XLVII. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 13.5.2014, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 93)
423.
Ľubušký M. Prenatální péče o jednočetné těhotenství. Český Krumlov, 11.4.2014, přednáška.
422.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. 31. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 9.4.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
421.
Durdová V., Doležalová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam vyšetření KEL genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. 31. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 9.4.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
420.
Doležalová T., Durdová V., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. Klinický význam vyšetření RHD genotypu plodu z periferní krve těhotné ženy. 31. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 9.4.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
419.
Ľubušký M., Procházka M. Management těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence. 31. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 9.4.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
418.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství. 31. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 9.4.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
417.
Studničková M., Holusková I., Durdová V., Doležalová T., Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství. 31. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 9.4.2014, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
416.
Ľubušký M. Registrační listy zdravotních výkonů: fetální medicína a Ultrazvuková diagnostika – Vyhláška MZ ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 50. doškolovací den SSG ČR a Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP, Praha, 6.-8.12.2013, přednáška.
415.
Ľubušký M. Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. 50. doškolovací den SSG ČR a Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP, Praha, 6.-8.12.2013, přednáška.
414.
Ľubušký M. Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, Plzeň, 22.-24.11.2013, přednáška.
413.
Ľubušký M. Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, Plzeň, 22.-24.11.2013, přednáška.
412.
Ľubušký M. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství: pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, Plzeň, 22.-24.11.2013, přednáška.
411.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
410.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv maternálních a neonatálních charakteristik na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
409.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Dhaifalah I., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
408.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
407.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Vomáčková K. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
406.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
405.
Ľubušký M. Dizpenzární péče u jednočetného těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 8.11.2013, přednáška.
404.
Ľubušký M., Studnickova M., Simetka O., Dhaifalah I., Ordeltova M., Vomackova K., Prochazka M. Fetomaternal hemorrhage in invasive prenatal diagnostic procedures (chorionic villus sampling, amniocentesis). 23rd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Syndey, Australia, 6.-9.10.2013, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2013, 42 (Suppl. 1), p. 75, ISSN 0960-7692)
403.
Ľubušký M. Aloimunizace v těhotenství, placenta accreta a praevia, abrupce placenty – ultrazvuková diagnostika, klinika. Olomouc, 3.10.2013, přednáška.
402.
Ľubušký M. Ultrazvuková diagnostika – fetoplacentární jednotka a její funkce, oligo- a polyhydramnion, diferenciální diagnostika. Olomouc, 2.10.2013, přednáška.
401.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Dhaifalah I., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal hemorrhage in invasive prenatal diagnostic procedures (chorionic villus sampling, amniocentesis). 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, poster.
400.
Ľubušký M. Nechirurgické ukončení těhotenství v I. trimestru. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
399.
Ľubušký M. Registrační listy zdravotních výkonů: fetální medicína a Ultrazvuková diagnostika – Vyhláška MZ ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
398.
Ľubušký M. Prentální péče o vícečetná těhotenství: ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
397.
Ľubušký M. Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze: ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
396.
Ľubušký M. Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
395.
Ľubušký M. Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
394.
Ľubušký M. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství: pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2013, přednáška.
393.
Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství v České republice. Praha, 2.3.2013, přednáška.
392.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 2.3.2013, přednáška.
391.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 2.3.2013, přednáška.
390.
Ľubušký M., Prochazka M., Simetka O., Holuskova I. Guideline for prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women. 12th World Congress in Fetal Medicine, Marbella, Spain, 23.-27.6.2013, poster.
389.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal hemorrhage in delivery. 12th World Congress in Fetal Medicine, Marbella, Spain, 23.-27.6.2013, poster.
388.
Studnickova M., Ľubušký M., Simetka O., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. The influence of maternal and neonatal characteristics on fetomaternal hemorrhage in normal vaginal delivery. 12th World Congress in Fetal Medicine, Marbella, Spain, 23.-27.6.2013, poster.
387.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Dhaifalah I., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal hemorrhage in invasive prenatal diagnostic procedures (chorionic villus sampling, amniocentesis). 12th World Congress in Fetal Medicine, Marbella, Spain, 23.-27.6.2013, poster.
386.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. 12th World Congress in Fetal Medicine, Marbella, Spain, 23.-27.6.2013, poster.
385.
Musil V., Ľubušký M. Neinvazivní prenatální dignostika RHD a KELL genotypu plodu. XLVI. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 14.5.2013, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 92, ISBN 978-80-244-3491)
384.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Galuszkova D. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. 23rd Regional Congress of the ISBT, Amsterdam, The Netherlands, June 2-5, poster. ABSTRACT (Vox Sanguinis, 2013, 105 (Suppl. 1), P-543, p. 65-299, pISSN: 0042-9007, eISSN: 1423-0410)
383.
Ľubušký M. Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví (diferenciální diagnostika těhotenství, doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství, cervikometrie). Olomouc, 12.4.2013.
382.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu. 30. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Jeseník, 10.-12.4.2013, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
381.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv maternálních a neonatálních charakteristik na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu. 30. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Jeseník, 10.-12.4.2013, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
380.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Dhaifalah I., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). 30. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Jeseník, 10.-12.4.2013, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
379.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. 30. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Jeseník, 10.-12.4.2013, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
378.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. 30. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Jeseník, 10.-12.4.2013, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
377.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Praha, 5.3.2013.
376.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Praha, 5.3.2013.
375.
Ľubušký M. Klinický význam maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media. Kritické stavy v porodnictví 2012, Praha, 8.12.2012, přednáška.
374.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Praha, 8.12.2012, přednáška.
373.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Ostrava, 28.11.2012, přednáška.
372.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Olomouc, 27.11.2012, přednáška.
371.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Brno, 14.11.2012, přednáška.
370.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, České Budějovice, 13.11.2012, přednáška.
369.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
368.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
367.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
366.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Dhaifalah I., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
365.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
364.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Vomáčková K. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
363.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, poster. ABSTRAKT (www.FMMolomouc.cz)
362.
Ľubušký M., Dvořák V. Úhradové mechanismy prenatální ambulantní péče. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, přednáška.
361.
Ľubušký M. Diferenciální diagnostika těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 9.11.2012, přednáška.
360.
Ľubušký M. Úhradové mechanismy zdravotní péče v České republice. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, Přerov, 2.-4.11.2012, přednáška.
359.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Plzeň, 30.10.2012, přednáška.
358.
Ľubušký M., Dvořák V. Nový doporučený postup péče o fyziologicky těhotnou důsledky pro registrujícího gynekologa. Podzimní ROADSHOW SSG ČR, Hradec Králové, 16.10.2012, přednáška.
357.
Ľubušký M., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. Ultrasound evaluation of fetal gender at 12-14 weeks. 33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2012, poster.
356.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Petros M., Dhaifalah I., Santavy J., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in invasive prenatal diagnostic procedures (chorionic villus sampling, amniocentesis). 33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2012, poster.
355.
Ľubušký M. Doporučené postupy a úhradové mechanismy. 33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2012, přednáška.
354.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). 33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2012, přednáška.
353.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). 33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 5.-7.10.2012, přednáška.
352.
Vojtech J., Krofta L., Dlouha K., Urbankova I., Zmrhalova B., Haslik L., Velebil P., Haakova L., Ľubušký M., Studnickova M., Feyereisl J. Intracranial translucency, brain stem and pons-occipital diameter at 11-14 week scan: intra- and interobserver agreement between trainee and teacher. 22nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Copenhagen, Denmark, 9.-12.9.2012, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2012, 40 (Suppl. 1), p. 219, ISSN 0960-7692)
351.
Petros M., Simetka O., Ľubušký M., Studnickova M., Dhaifalah I., Prochazka M. Fetomaternal hemorrgahe after chorionic villus sampling and amniocentesis. 22nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Copenhagen, Denmark, 9.-12.9.2012, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2012, 40 (Suppl. 1), p. 204, ISSN 0960-7692
350.
Urbankova I., Krofta L., Haakova L., Vojtech J., Dlouha K., Prochazka M., Ľubušký M., Feyereisl J. Results of perinatal care of fetuses with early onset intrauterine growth restriction and signs of blood flow redistribution. 22nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Copenhagen, Denmark, 9.-12.9.2012, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2012, 40 (Suppl. 1), p. 201-202, ISSN 0960-7692)
349.
Bohmova J., Vodicka R., Ľubušký M., Kratochvilova R., Vrtel R., Studnickova M., Kvapilova M. Optimization and validation of RHD and KELL genotyping for non-invasive prenatal diagnostics. European Human Genetics Conference, Nurnberk, Germany, 23.-26.6.2012, poster. ABSTRACT (Eur J Hum Genet, 2012, 20 (Suppl. 1), p. 145, ISSN 1018-4813)
348.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. 11thWorld Congress in Fetal Medicine, Greece, 24.-28.6.2012, poster.
347.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in vaginal delivery. 11thWorld Congress in Fetal Medicine, Greece, 24.-28.6.2012, poster.
346.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Galuszkova D, Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women, 32nd International Congress of the ISBT, Cancun, Mexico, 7.-12.6.2012, poster. ABSTRACT (Vox Sanguinis, 2012, 103 (Suppl. 1), P-524, p. 231, pISSN: 0042-9007, eISSN: 1423-0410)
345.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Galuszkova D, Vomackova K. Spontaneous antepartal RhD alloimmunization, 32nd International Congress of the ISBT, Cancun, Mexico, 7.-12.6.2012, poster. ABSTRACT (Vox Sanguinis, 2012, 103 (Suppl. 1), P-530, p. 233, pISSN: 0042-9007, eISSN: 1423-0410)
344.
Studnickova M., Ľubušký M., Simetka O., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. The influence of maternal age, parity, blood group, gestational age and birth weight on fetomaternal haemorrhage in normal vaginal delivery. 11thWorld Congress in Fetal Medicine, Greece, 24.-28.6.2012, poster.
343.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Petros M., Dhaifalah I., Santavy J., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in invasive prenatal diagnostic procedures (chorionic villus sampling, amniocentesis). 11thWorld Congress in Fetal Medicine, Greece, 24.-28.6.2012, poster.
342.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. 11thWorld Congress in Fetal Medicine, Greece, 24.-28.6.2012, poster.
341.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen a screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u těhotných žen, Krajský seminář gynekologů a porodníků, Zlín, 25.5.2012, přednáška.
340.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 33)
339.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 32)
338.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 34)
337.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Dhaifalah I., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 31)
336.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Vomáčková K. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 30-31)
335.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 29-30)
334.
Ľubušký M. Standard a nadstandard v ultrazvukové diagnostice. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, přednáška.
333.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, přednáška.
332.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 17.-20.5.2012, přednáška.
331.
Xinopulos P., Ľubušký M. Stanovení RHD genotypu plodu z periferní krve matky. XLV. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 9.5.2012, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 76, ISBN 978-80-244-3086-7)
330.
Ľubušký M. Použití dopplerometrie v průběhu těhotneství. Olomouc, 27.4.2012, přednáška.
329.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. 29. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, České Budějovice, 18.-20.4.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
328.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. 29. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, České Budějovice, 18.-20.4.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
327.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu. 29. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, České Budějovice, 18.-20.4.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
326.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Dhaifalah I., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). 29. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, České Budějovice, 18.-20.4.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
325.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Vomáčková K. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. 29. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, České Budějovice, 18.-20.4.2012, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
324.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. 29. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, České Budějovice, 18.-20.4.2012, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt na CD)
323.
Ľubušký M. Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví (diferenciální diagnostika těhotenství, doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství, cervikometrie). Mikulov, 30.3.2012.
322.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Olomouc, 23.3.2012, přednáška.
321.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Olomouc, 23.3.2012, přednáška.
320.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (fetální anémie). Olomouc, 24.2.2012, přednáška.
319.
Ľubušký M. Doplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (patofyziologie). Olomouc, 24.2.2012, přednáška.
318.
Ľubušký M., Procházka M., Studničková M. Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
317.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
316.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
315.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
314.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při amniocentéze. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
313.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
312.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M. Spontánní antepartální aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
311.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, poster. ABSTRAKT (www.FMM2011.com)
310.
Ľubušký M. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 25.11.2011, přednáška.
309.
Ľubušký M., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. Ultrasound evaluation of fetal gender at 12-14 weeks. 10th World Congress of Perinatal Medicine, Punta del Este, Uruguay, 8.-11.11.2011, poster. ABSTRACT (J. Perinat. Med., 2011, 39 (Suppl. 1), p. 170 P432, ISSN 0936-174X)
308.
Studnickova M., Ľubušký M., Simetka O., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. The influence of maternal age, parity, gestational age and birth weight on fetomaternal haemorrhage during spontaneous delivery. 10th World Congress of Perinatal Medicine, Punta del Este, Uruguay, 8.-11.11.2011, poster. ABSTRACT (J. Perinat. Med., 2011, 39 (Suppl. 1), p. 172-173 P441, ISSN 0936-174X)
307.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in vaginal deliveries. 10th World Congress of Perinatal Medicine, Punta del Este, Uruguay, 8.-11.11.2011, poster. ABSTRACT (J. Perinat. Med., 2011, 39 (Suppl. 1), p. 168-169 P428, ISSN 0936-174X)
306.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. 10th World Congress of Perinatal Medicine, Punta del Este, Uruguay, 8.-11.11.2011, poster. ABSTRACT (J. Perinat. Med., 2011, 39 (Suppl. 1), p. 169 P429, ISSN 0936-174X)
305.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Petros M., Santavy J., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in amniocentesis. 10th World Congress of Perinatal Medicine, Punta del Este, Uruguay, 8.-11.11.2011, poster. ABSTRACT (J. Perinat. Med., 2011, 39 (Suppl. 1), p. 172 P440, ISSN 0936-174X)
304.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. 10th World Congress of Perinatal Medicine, Punta del Este, Uruguay, 8.-11.11.2011, poster. ABSTRACT (J. Perinat. Med., 2011, 39 (Suppl. 1), p. 168 P427, ISSN 0936-174X)
303.
Ľubušký M. Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP. 32. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 8.-9.10.2011, přednáška.
302.
Ľubušký M., Dvořák V. Úhradové mechanismy ultrazvukových vyštření v ČR. 32. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 8.-9.10.2011, přednáška.
301.
Ľubušký M. Prenatální dopplerometrie. 32. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 8.-9.10.2011, přednáška.
300.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Sláviková M., Vodičková M., Galuszková D Incidence erytrocytární aloimunizace těhotných žen v letech 2000-2010 na TO FNOL. 13.pracovní dny v Transfuzním lékařství, Praha, 6.-8.10.2011, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2011, 17, Supplementum 3, str. 66, ISSN 1213-5763)
299.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Prochazka M., Galuszková D Spontánní antepartální RhD aloimunizace. 13.pracovní dny v Transfuzním lékařství, Praha, 6.-8.10.2011, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2011, 17, Supplementum 3, str. 69, ISSN 1213-5763)
298.
Pětroš M., Liška M., Matura D., Widermannova H., Ľubušký M. Longitudinal changes in middle cerebral artery Doppler in fetuses requiring postnatal therapy of haemolytic disease. 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Los Angeles, USA, 18.-22.9.2011, oral poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2011, 38 (Suppl. 1), p. 158, ISSN 0960-7692)
297.
Ľubušký M., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. Ultrasound evaluation of fetal gender at 12-14 weeks. 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Los Angeles, USA, 18.-22.9.2011, oral poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2011, 38 (Suppl. 1), p. 118, ISSN 0960-7692)
296.
Ľubušký M. Použití dopplerometrie v průběhu těhotenství. WORKSHOP ve spolupráci s Nadačním fondem fetální medicíny, Olomouc, 10.9.2011, přednáška.
295.
Ľubušký M., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. Ultrasound evaluation of fetal gender at 12-14 weeks. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
294.
Studnickova M., Ľubušký M., Simetka O., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. The influence of maternal age, parity, gestational age and birth weight on fetomaternal haemorrhage during spontaneous delivery. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
293.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in vaginal deliveries. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
292.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
291.
Simetka O., Ľubušký M., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage during abortion in the II. trimester and during stillbirth. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
290.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Petros M., Santavy J., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in amniocentesis. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
289.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Prochazka M., Vomackova K. Spontaneous antepartal RhD alloimmunization. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
288.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Prochazka M., Galuszková D. Spontánní antepartální RhD aloimunizace. XXIV. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 22.-25.6.2011, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2011, 17, Supplementum 2, str. 75, ISSN 1213-5763)
287.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Studnickova M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. 10thWorld Congress in Fetal Medicine, Malta, 26.-30.6.2011, poster.
286.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6.6.2011, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 33)
285.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6.6.2011, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 30)
284.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6..2011, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 31)
283.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při amniocentéze. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6.6.2011, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 29)
282.
Ľubušký M., Holusková I., Studničková M., Procházka M. Spontánní antepartální aloimunizace. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6.6.2011, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 27)
281.
Ľubušký M., Prudil L., Dvořák V. Screeningové programy v těhotenství. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6.6.2011, přednáška.
280.
Ľubušký M. Superkonziliární ultrazvukové vyšetření. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 3.-6.6.2011, přednáška.
279.
Langová K., Ľubušký M. Biostatistická analýza rizikových faktorů fetomaternální hemoragie při porodu. XXXIV. dny lékařské biofyziky, Plzeň, 1.-3.6.2011, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 42)
278.
Musil V., Ľubušký M. Fetomaternální hemoragie při maniocentéze. XIX. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 30.-31.5.2011, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 62)
277.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, Brno, 19.5.2011, přednáška.
276.
Ľubušký M. Prenatální dopplerometrie. Olomouc, 11.5.2011, přednáška.
275.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, Plzeň, 5.5.2011, přednáška.
274.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, České Budějovice, 4.5.2011., přednáška.
273.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, Ostrava, 14.4.2011, přednáška.
272.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, Olomouc, 13.4.2011, přednáška.
271.
Pětroš M., Liška M., Matura D., Kordoeš P. Šimetka O., Lubušký M. Nová interpretace longitudinálních měření MCA-PSV u mírných forem fetální anémie. Šimetka O., Ľubušký, Studničková M., Pětroš M. Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, přednáška.
270.
Šimetka O., Ľubušký, Studničková M., Pětroš M. Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, poster.
269.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, přednáška.
268.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, poster.
267.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, poster.
266.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při amniocentéze. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, poster.
265.
Ľubušký M., Holusková I., Studničková M., Procházka M. Spontánní antepartální aloimunizace. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, poster.
264.
Ľubušký M., Prudil L., Dvořák V. Screeningové programy v těhotenství. 28. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Plzeň, 7.-8.4.2011, poster.
263.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, Hradec Králové, 31.3.2011, přednáška.
262.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Jarní ROADSHOW SSG ČR, Liberec, 17.3.2011, přednáška.
261.
Prochazka M., Prochazkova J., Slavik L, Ulehlova J., Lattova V., Ľubušký M., Pilka R. Trombin generation test in pregnancy. The 4th International Symposium on Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, Berlin, Germany, 4.-6.2.2011, poster. ABSTRACT (Trombosis Research, 2011, 127, suppl. 3., p. 146, ISSN 0049-3848)
260.
Ľubušký M., Prudil L., Dvořák V. Screeningové programy v těhotenství. 11. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 14.1.2011, přednáška.
259.
Ľubušký M. Prevence RhD aloimunizace v klinické praxi. Kritické stavy v porodnictví 2010, Olomouc, 11.12.2010, přednáška.
258.
Ľubušký M. Zkušenosti s novým porodnickým gelem. Kritické stavy v porodnictví 2010, Olomouc, 11.12.2010, přednáška.
257.
Ľubušký M. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace. Jihomoravský krajský seminář. Perinatologie, Brno, 2.12.2010, přednáška.
256.
Ľubušký M. Prenatální dopplerometrie. Olomouc, 1.12.2010, přednáška.
255.
Ľubušký M. Možnosti neinvazivní predikce fetální anémie po podání intrauterinní transfuze. 31. konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou. Špindlerův mlýn, 18.-20.11.2010, přednáška
254.
Pětroš M., Liška M., Matura D., Kordoš P., Šimetka O., Ľubušký M. Predikce mírných forem fetální anémie pomocí longitudinálního měření maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
253.
Studničková M., Ľubušký M., Ordeltová M. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu a při porodu císařským řezem. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
252.
Studničková M., Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M. Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
251.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
250.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
249.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
248.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
247.
Ľubušký M. Zkušenosti s novým porodnickým gelem. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
246.
Ľubušký M. Management těhotenství RhD negativních žen. Prevence RhD aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 5.11.2010, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
245.
Ľubušký M. Klinický význam stanovení RhD genotypu plodu z periferní krve RhD negativních těhotných žen. „Prenatální diagnostika“ Pracovní den Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Olomouc, 27.10.2010, přednáška.
244.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in vaginal deliveries. International Federation of Placenta Associations (IFPA) 2010 Meeting. Fetus and Placenta: A perfect harmony, Santiago, Chile, 19.-22.10.2010, poster. ABSTRACT (Placenta, 2010, 31 (9), P3.85, ISSN: 0143-4004)
243.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. International Federation of Placenta Associations (IFPA) 2010 Meeting. Fetus and Placenta: A perfect harmony, Santiago, Chile, 19.-22.10.2010, poster. ABSTRACT (Placenta, 2010, 31 (9), P1.85, ISSN: 0143-4004)
242.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Studnickova, Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. International Federation of Placenta Associations (IFPA) 2010 Meeting. Fetus and Placenta: A perfect harmony, Santiago, Chile, 19.-22.10.2010, poster. ABSTRACT (Placenta, 2010, 31 (9), P1.84, ISSN: 0143-4004)
241.
Petros M., Liska M., Matura D., Kordos P., Simetka O., Ľubušký M. Prediction of moderate fetal anemia risk by longitudinal assessments of middle cerebral artery peak systolic velocity. 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Prague, 10.-14.10.2010, poster. ABSTRACT (Ultrasound Obstet. Gynecol., 2010, 36 (Suppl. 1), p. 123, ISSN 0960-7692)
240.
Ľubušký M. Nová alternativa vaginálního vedení porodu. Gynekologické sympózium "Ostravský gynekologický den“, Ostrava, 7. 10. 2010, přednáška.
239.
Studničková M., Ľubušký M., Ordeltová M. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu a při porodu císařským řezem. Konference vědeckých prací studentů DSP 2010, Olomouc, 7.-8.9.2010, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 41)
238.
Holuskova I., Ľubušký M., Studnickova M., Vomackova K., Ordeltova M., Prochazka M. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. XXXIst International Congress of the ISBT, Berlin, Germany, 26.6.-1.7.2010, poster. ABSTRACT (Vox Sang., 2010, 99 (Suppl. 1), P-0843, p. 1-516, pISSN: 0042-9007, eISSN: 1423-0410)
237.
Holuskova I., Ľubušký M., Galuszkova D., Slavikova M., Studnickova M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. XXXIst International Congress of the ISBT, Berlin, Germany, 26.6.-1.7.2010, poster. ABSTRACT (Vox Sang., 2010, 99 (Suppl. 1), P-0841, p. 1-516, pISSN: 0042-9007, eISSN: 1423-0410)
236.
Holusková I., Sláviková M., Lubušký M., Galuszková D. Výskyt antierytrocytárních protilátek zachycených v rámci prenatálního screeningu na TO FNOL v letech 2000-2009 v jednotlivých testech. XXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24.-26.6.2010, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2010, 16, Supplementum 1, str. 91, ISSN 1213-5763)
235.
Studničková M., Ľubušký M., Ordeltová M. Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary, 4.-6.6.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (4), s. 400, ISSN: 1210-7832)
234.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary, 4.-6.6.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (4), s. 398, ISSN: 1210-7832)
233.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary, 4.-6.6.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (4), s. 399, ISSN: 1210-7832)
232.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary, 4.-6.6.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (4), s. 397, ISSN: 1210-7832)
231.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková, Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary, 4.-6.6.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (4), s. 398, ISSN: 1210-7832)
230.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I., Studničková M. Screening nepravidlných antierytrocytárních protilátek u těhotných žen a prevence RhD aloimunizace. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary, 4.-6.6.2010, přednáška. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (4), s. 379, ISSN: 1210-7832)
229.
Prochazka M., Prochazkova J., Mechurova A., Ľubušký M., Simetka O., Dhaifalah I. Endothelial activation markers could uncover endothelial deamage during physiological pregnancy. XII European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, 26.-29.5.2010, poster. ABSTRACT (J. Matern. Fetal Neonatal Med., 2010, 23, Suppl. 1, p. 369, pISSN: 1476-7058, eISSN: 1476-4954)
228.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in vaginal deliveries. XII European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, 26.-29.5.2010, poster. ABSTRACT (J. Matern. Fetal Neonatal Med., 2010, 23, Suppl. 1, p. 594, pISSN: 1476-7058, eISSN: 1476-4954)
227.
Ľubušký M., Prochazka M., Simetka O., Holuskova I. Guideline for prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women. XII European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, 26.-29.5.2010, poster. ABSTRACT (J. Matern. Fetal Neonatal Med., 2010, 23, Suppl. 1, p. 593, pISSN: 1476-7058, eISSN: 1476-4954)
226.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Studnickova, Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. XII European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, 26.-29.5.2010, poster. ABSTRACT (J. Matern. Fetal Neonatal Med., 2010, 23, Suppl. 1, p. 593, pISSN: 1476-7058, eISSN: 1476-4954)
225.
Ľubušký M., Simetka O., Studnickova M., Prochazka M., Ordeltova M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. XII European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain, 26.-29.5.2010, lecture. ABSTRACT (J. Matern. Fetal Neonatal Med., 2010, 23, Suppl. 1, p. 623, pISSN: 1476-7058, eISSN: 1476-4954)
224.
Dzurišová K., Ľubušký M. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. XLIII. konference studentských vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 24.-25.5.2010, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 16)
223.
Ľubušký M. Prenatální dopplerometrie. Olomouc, 19.5.2010, přednáška.
222.
Ľubušký M. Prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen ve světle nových poznatků. Regionální seminář perinatologů a neonatologů Moravskoslezského kraje, Klimkovice, 4.5.2010, přednáška.
221.
Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u těhotných žen a prevence RhD aloimunizace. Regionální seminář Moravských gynekologů, Olomouc, 22.4.2010, přednáška.
220.
Procházková J., Dhaifalah I., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Ľubušký M., Procházka M. Markery aktivace endotelu během fyziologické gravidity, preeklampsie, u těhotenství při chronické hypertenzi a u diabetiček. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 152, ISSN: 1210-7832)
219.
Procházka M., Procházková J., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Ľubušký M. Stanovení generace trombinu u těhotných s fyziologickou graviditou. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 153, ISSN: 1210-7832)
218.
Pětroš M., Liška M., Matura D., Ľubušký M. Longitudinální hodnocení maximálních průtokových rychlostí v arteria cerebri media při diagnostice fetální anémie. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 151-152, ISSN: 1210-7832)
217.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 154, ISSN: 1210-7832)
216.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 155-156, ISSN: 1210-7832)
215.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 154-155, ISSN: 1210-7832)
214.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Studničková, Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. XXVII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.16.4.2010, poster. ABSTRAKT (Čes. Gynek., 2010, 75 (2), s. 155, ISSN: 1210-7832)
213.
Studničková M., Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M. Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie. 10. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 15.1.2010, přednáška.
212.
Ľubušký M., Skřivánek A., Procházka M. Kontroverze screeningu poruch funkce štítné žlázy v těhotenství. 10. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 15.1.2010, přednáška.
211.
Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytráních protilátek v těhotenství, management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu, fetomaternální hemoragie, prevence RhD aloimunizace. Praha, 11.11.2009, přednáška.
210.
Skřivánek A., Ľubušký M., Procházka M. Význam screeningu poruch funkce štítné žlázy v těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 20.11.2009, poster. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
209.
Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 20.11.2009, poster. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
208.
Ľubušký M., Procházka M. Prevence RhD aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 20.11.2009, poster. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
207.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 20.11.2009, poster. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
206.
Ľubušký M., Skřivánek A., Procházka M. Kontroverze screeningu poruch funkce štítné žlázy v těhotenství. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 20.11.2009, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
205.
Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytráních protilátek v těhotenství, management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu, fetomaternální hemoragie, prevence RhD aloimunizace. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc, 20.11.2009, přednáška. ABSTRAKT (www.FMM2010.com)
204.
Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytráních protilátek a prevence RhD aloimunizace v těhotenství. XI. konference prenatální diagnostiky, Brno, 6.11.2009, přednáška.
203.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního hrdla. Odborný pediatrický a gynekologický seminář , Uherské Hradiště, 21.10.2009, přednáška.
202.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního hrdla. Krajský seminář dětské gynekologie, Zlín, 13.10.2009, přednáška.
201.
Ľubušký M., Ordeltova M., Prochazka M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. XIX. FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa, 4.-9.10.2009, poster. ABSTRACT (International Journal of Gynecology & Obstetrics 107S2, S439)
200.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. XIX. FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa, 4.-9.10.2009, poster. ABSTRACT (International Journal of Gynecology & Obstetrics 107S2, S439)
199.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního hrdla. Olomouc, 7.10.2009, přednáška.
198.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního hrdla. Krnov, 6.10.2009, přednáška.
197.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního hrdla. Odborný pediatrický a gynekologický seminář, Bukovany u Kyjova, 30.9.2009, přednáška.
196.
Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. 12. pracovní dny v transfuzním lékařství, Olomouc, 23.-25.9.2009, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2009, 15, Supplementum 3, s. 53-55, ISSN 1213-5763)
195.
Ľubušký M., Procházka M. Prevence RhD aloimunizace. 12. pracovní dny v transfuzním lékařství, Olomouc, 23.-25.9.2009, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2009, 15, Supplementum 3, s. 53, ISSN 1213-5763)
194.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. 12. pracovní dny v transfuzním lékařství, Olomouc, 23.-25.9.2009, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2009, 15, Supplementum 3, s. 53, ISSN 1213-5763)
193.
Ľubušký M. Screening nepravidelných antierytrocytráních protilátek a prevence RhD aloimunizace v těhotenství. 12. pracovní dny v transfuzním lékařství, Olomouc, 23.-25.9.2009, přednáška. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2009, 15, Supplementum 3, s. 25-26, ISSN 1213-5763)
192.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J. Ultrazvuková diagnostika anémie plodu. 30. jubilejní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Plzeň, 4.-5.9.2009, přednáška.
191.
Ľubušký M., Ordeltova M., Prochazka M., Vomackova K. Fetomaternal haemorrhage in deliveries by cesarean section. 8th World Congress in Fetal Medicine, Portorose, Slovenia, 28.6.-2.7.2009, poster.
190.
Ľubušký M., Holuskova I., Prochazka M., Vomackova K. The incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women. 8th World Congress in Fetal Medicine, Portorose, Slovenia, 28.6.-2.7.2009, poster.
189.
Ľubušký M., Procházka M. Prevence Rh(D) aloimunizace. XXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24.-26.6.2009, poster.
188.
Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. XXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24.-26.6.2009, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2009, 15, Supplementum 1, str. 93, ISSN 1213-5763)
187.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. XXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24.-26.6.2009, poster. ABSTRAKT (Trans. Hemat. dnes, 2009, 15, Supplementum 1, str. 72, ISSN 1213-5763)
186.
Ľubušký M. Prenatální dopplerometrie. Olomouc, 17.6.2009, přednáška.
185.
Procházka M., Ľubušký M. Virové infekce v těhotenství. Soláň, 28.-30.5.2009, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 27-34, ISBN 978-80-254-4600-3)
184.
Ondrášová Z., Ľubušký M. Význam screeningu tyreopatií u těhotných žen. XLII. konference studentských vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 25.-26.5.2009, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 31)
183.
Skřivánek A., Ľubušký M., Procházka M. Kontroverze screeningu onemocnění štítné žlázy u těhotných žen. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 15.-17.5.2009, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 36)
182.
Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 15.-17.5.2009, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 30)
181.
Ľubušký M., Procházka M. Prevence Rh(D) aloimunizace. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 15.-17.5.2009, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 31)
180.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 15.-17.5.2009, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 29)
179.
Ľubušký M. Rh(D) aloimunizace - potenciálně senzibilizující události a jejich klinický význam. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 15.-17.5.2009, přednáška.
178.
Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. XXVI. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.4.2009, poster.
177.
Ľubušký M., Procházka M. Rh(D) aloimunizace - potenciálně senzibilizující události a jejich klinický význam. XXVI. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.4.2009, poster.
176.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. XXVI. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Ostrava, 22.-24.4.2009, poster.
175.
Ľubušký M. Indication and usage of Dopplerometry in Czech. A specialized course in Fetal Echocardiography Practical Application of Dopplerometry during Prengancy Authorized by ISUOG and Fetal Medicine Foundation, Olomouc, 3.4.2009, přednáška.
174.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. 9. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 16.1.2009, přednáška.
173.
Čapková P., Hyjánek J., Ľubušký M., Vrbická D., Křepská J., Šantavý J. Chromozomální mozaicismus v prenatální diagnostice a jeho klinické konsekvence. Prenatální diagnostika jako hraniční obor lékařské genetiky a porodnictví & gynekologie, Olomouc, 7.11.2008, přednáška.
172.
Ľubušký M. Prevence Rh (D) aloimunizace při invazivních výkonech prenatální diagnostiky a screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek v těhotenství. Prenatální diagnostika jako hraniční obor lékařské genetiky a porodnictví & gynekologie, Olomouc, 7.11.2008, přednáška.
171.
Marková I., Dhaifalah I., Streitová R., Hyjánek J., Šantavý J., Ľubušký M. Výsledky těhotenství u plodů se zvýšeným prosáknutím záhlaví v I. trimestru při normálním karyotypu – naše závěry. Prenatální diagnostika jako hraniční obor lékařské genetiky a porodnictví & gynekologie, Olomouc, 7.11.2008, přednáška.
170.
Hyjánek J., Šantavá A., Šantavý J., Dhaifalah I., Marková I., Ľubušký M. Prenatální diagnostika redukčních končetinových defektů. Prenatální diagnostika jako hraniční obor lékařské genetiky a porodnictví & gynekologie, Olomouc, 7.11.2008, přednáška.
169.
Ľubušký M., Šantavý. Neinvazivní diagnostika pohlaví plodu v 1. trimestru těhotenství pomocí ultrazvuku. Prenatální diagnostika jako hraniční obor lékařské genetiky a porodnictví & gynekologie, Olomouc, 7.11.2008, přednáška.
168.
Ľubušký M. Neinvazivní diagnostika pohlaví plodu. 29. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, Frymburk, 19.-21.9.2008, přednáška.
167.
Ľubušký M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Hradec Králové, 6.-8.6.2008, přednáška.
166.
Tozzi M., Ľubušký M. Aloimunizace těhotných žen erytrocytárními antigeny. XLI. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 26.-27.5.2008, přednáška.
165.
Langová M., Ľubušký M. Management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. XLI. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 26.-27.5.2008, přednáška.
164.
Ľubušký M. Prevence rakoviny děložního čípku. Současná situace, příčiny, prevence. Celorepublikový projekt SPIRÁLA. Ochrana reprodukčního zdraví, prevence HIV / AIDS, prevence rakoviny děložního čípku. Metodický seminář pro pedagogické pracovníky základních a středních škol při pravený ve spolupráci s MŠMT, Olomouc, 23.4.2008, přednáška.
163.
Ľubušký M. Očkování jako prevence karcinomu děložního čípku, nové informace. Odborný seminář SSG, Olomouc, 17.4.2008, přednáška.
162.
Ľubušký M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Evidence Based Medicine a aktuální siutace u nás i ve světě. Odborný seminář SSG, Olomouc, 17.4.2008, přednáška.
161.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního čípku. Opava, 12.4.2008, přednáška.
160.
Ľubušký M. Aktuální postupy při managementu Rh (D) aloimunizace. XXV: konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Litoměřice, 9.-11.4.2008, přednáška.
159.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního čípku. Odborný seminář dětských lékařů, gynekologů, dětských a gynekologických sester, Bruntál, 1.4.2008, přednáška.
158.
Ľubušký M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativní žen. Praha, 26.3.2008, přednáška.
157.
Ľubušký M. Prevence karcinomu děložního čípku. Nový Jíčín, 13.3.2008, přednáška.
156.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. 8. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 11.1.2008, přednáška.
155.
Ľubušký M. Prenatální dopplerometrie. Olomouc, 12.12.2007, přednáška.
154.
Studničková M., Ľubušký M. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) při poloze plodu koncem pánevním. Vědecká konference studentů českých a slovenských lékařských fakult, Praha, 21.-22.11.2007, přednáška.
153.
Procházka M., Procházková J., Ľubušký M. Trombofilie v gynekologii a porodnictví. Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy, Prostějov, 16.-17.11.2007, přednáška.
152.
Ľubušký M. Procházka M. Prevence Rh(D) aloimunizace u Rh(D) negativní žen. Zasedání výboru Sekce perinatální medicíny. Praha, 9.11.2007, přednáška.
151.
Pilka R., Mickova I., Ľubušký M., Duskova M., Ricankova M., Kudela M. Expression of P53, KI-67, BCL-2, C-ERB-2, ESTROGEN, and PROGESTERONE receptors in endometrial cancer. 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlin, Germany, 28.10.-1.11.2007, poster. ABSTRACT (Hum. Reprod., 2006, 21, Suppl. 1, p. i143-i144, pISSN 0268-1161, eISSN: 1460-2350)
150.
Ľubušký M., Procházka M. Screening antierytrocytárních protilátek v těhotenství a management těhotenství s diagnostikovanou aloimunizací matky. Olomouc, 11.10.2007, přednáška.
149.
Ľubušký M., Procházka M. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) při poloze plodu koncem pánevním. 28. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Ostrava, 7.-8.9.2007, přednáška.
148.
Procházka M., Kantor L., Hálek J., Ľubušký M., Slavík L., Hluší a., Kilián T., Krčová V. XXI. Stanovení základních parametrů koagulace, proteinu C a volného proteinu S u nezralých novorozenců. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 16.-19.6.2007, přednáška.
147.
Kalinová L., Ľubušký M. Neinvazivní diagnostika pohlaví plodu v 1. trimestru těhotenství pomocí ultrazvuku. XL. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 28.-29.5.2007, přednáška.
146.
Langová M., Ľubušký M. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) při poloze plodu koncem pánevním. XL. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 28.-29.5.2007, přednáška.
145.
Sedláková K., Ľubušký. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. XL. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 28.-29.5.2007, přednáška.
144.
Ľubušký M., Procházka M., Holusková I. Erytrocytární aloimunizace matky. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Praha, 24.-27.5.2007, poster. ABSTRAKT (Prakt. Gyn., 2007, 11(2), s. 32, ISSN 1211-6645, MK ČR 7630, ISSN pro online přístup 1801-8750)
143.
Ľubušký M., Procházka M. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) při poloze plodu koncem pánevním. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Praha, 24.-27.5.2007, poster. ABSTRAKT (Prakt. Gyn., 2007, 11(2), s. 32, ISSN 1211-6645, MK ČR 7630, ISSN pro online přístup 1801-8750)
142.
Ľubušký M., Dhaifalah I., Prochazka M., Hyjanek J., Mickova I., Vomackova K., Santavy J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Praha, 24.-27.5.2007, poster. ABSTRAKT (Prakt. Gyn., 2007, 11(2), s. 31-32, ISSN 1211-6645, MK ČR 7630, ISSN pro online přístup 1801-8750)
141.
Procházka M., Hrachovec P., Hejtmánek P., Dostál J., Ľubušký M., Adamová P. Hladina sérového selenu u infertilních pacientek. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Pardubice, 19.-20.4.2007, poster.
140.
Ľubušký M., Procházka M., Holusková I. Erytrocytární aloimunizace matky. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Pardubice, 19.-20.4.2007, poster.
139.
Ľubušký M., Procházka M. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) při poloze plodu koncem pánevním. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Pardubice, 19.-20.4.2007, poster.
138.
Ľubušký M., Dhaifalah I., Prochazka M., Hyjanek J., Mickova I., Vomackova K., Santavy J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Pardubice, 19.-20.4.2007, poster.
137.
Skřivánek A., Ľubušký M., Procházka M. Screening onemocnění štítné žlázy těhotných - dopad na péči o dospívající. Doškolovací seminář Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP. Hluboká nad Vltavou, 14.4.2007, přednáška.
136.
Ľubušký M. Aloimunizace v klinické praxi. Olomouc, 12.4.2007, přednáška.
135.
Ľubušký M. Aktuální management fetální aloimunizace. Nové trendy prenatální diagnostiky. Olomouc, 5.-6.4.2007, přednáška.
134.
Skřivánek A., Ľubušký M., Procházka M. Screening onemocnění štítné žlázy těhotných - dopad na péči o dospívající. Doškolovací seminář Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP. Plzeň, 31.3.2007, přednáška.
133.
Skřivánek A., Ľubušký M., Procházka M. Screening onemocnění štítné žlázy těhotných - dopad na péči o dospívající. Doškolovací seminář Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP. Praha, 24.3.2007, přednáška.
132.
Procházka M., Procházková J., Ľubušký M. Vybrané krvácivé stavy v gynekologii a porodnictví. XIII. Pařízkovy dny, Nový Jíčín, 15.-16.3.2007, přednáška.
131.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Dhaifalah I., Hyjánek J. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. Ostrava, 26.2.2007, přednáška.
130.
Prochazka M., Kocher M., Buriankova E., Prochazkova J., Krcova V., Cerna M., Ľubušký M. Retrievable Günter tulip vena cava filter in patients indicated for obstetric operation. The 2nd International Symposium on Women´s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, Vienna, 2.-4.2.2007, poster. ABSTRACT (Thromb. Res., 2007, 119, Suppl. 1, S114-S115)
129.
Prochazka M., Prochazka V., Maderic D., Prochazkova J., Ľubušký M. Cerebral veins thrombosis in oral contraceptive (OCP) users. The 2nd International Symposium on Women´s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, Vienna, 2.-4.2.2007, poster. ABSTRACT (Thromb. Res., 2007, 119, Suppl. 1, S97-S97)
128.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Dhaifalah I., Hyjánek J. MCA-PSV při načasování podání intrauterinní transfůze u těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. 7. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Praha, 12.1.2007, přednáška.
127.
Ľubušký M. Umělé ukončení těhotenství - medicínské a právní aspekty. Pracovní seminář České demografické a geografické společnosti, Olomouc, 6.12.2006, přednáška.
126.
Ľubušký M. Pulzní a barevná dopplerometrie. "Ultrasonografie plodu se zaměřením na diagnostiku VVV a I. a II. trimestrální screening", Olomouc, 10.-28.11.2006, přednáška.
125.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M., Středa R. Prevalence vrozených trombofilií u pacientek s těžkou formou OHSS. 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce. Brno, 22.-23.11.2006, přednáška. ABSTRAKT (Prakt. Gyn., 2006, 10(6), s. 233, ISSN 1211-6645, MK ČR 7630, ISSN pro online přístup 1801-8750)
124.
Procházka M., Ľubušký M. Genetické aspekty vícečetného těhotenství. VIII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Olomouc, 8.11.2006, přednáška.
123.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Dhaifalah I., Hyjanek J. Optimální interval stanovení MCA-PSV při monitorování těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. VIII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Olomouc, 8.11.2006, přednáška.
122.
Ľubušký M., Dhaifalah I., Procházka M., Hyjánek J., Míčková I., Šantavý J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. VIII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Olomouc, 8.11.2006, přednáška.
121.
Dhaifalah I., Ľubušký M., Šantavý J., Hyjánek J. Jak jsme úspěšní ve snižování počtu výkonu invazivní prenatální diagnostiky a jak jsme zvýšily efektivitu naší práce v posledních letech. 27. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Plzeň, 8.-9.9.2006, přednáška.
120.
Ľubušký M., Dzvinčuk P., Pilka R., Procházka M., Látalová E., Míčková I., Hejtmánek P., Horák D., Kotršová L., Michnová L., Kudela M. Předoperační zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance. 27. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Plzeň, 8.-9.9.2006, přednáška.
119.
Ľubušký M., Procházka M., Míčková I., Dhaifalah I., Hyjánek J., Šantavý J. "Single umbilical artery" při prenatální diagnostice chromozomálních aneuploidií ve II. trimestru těhotenství. 27. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Plzeň, 8.-9.9.2006, přednáška.
118.
Machac S., Ľubušký M., Prochazka. Prevalence of inherited thrombophilia in severe OHSS. 22nd Annual Meeting of The European Society of Human Reproduction and Embryology, Prague, 18-21 June 2006, poster. ABSTRACT (Hum. Reprod., 2006, 21, Supplement 1, p. i143-i144, pISSN 0268-1161, eISSN: 1460-2350)
117.
Procházka M., Ľubušký M., Žídková L., Tomková J., Janošťáková A., Fridecký D., Adam T. Nucleotides in fibroblasts for prenatal diagnosis of inherited deficiencies of purine de novo biosynthesis. XXII International Congress "The Fetus as a Patient", Poznaň, Polsko, 9.-11.6.2006, poster. ABSTRACT (Archives of Perinatal Medicine, 2006, 12(1), p. 55, ISSN 1505-0580)
116.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M. Prevalence of inherited thrombophilia in severe OHSS. XXII International Congress "The Fetus as a Patient", Poznaň, Polsko, 9.-11.6.2006, poster. ABSTRACT (Archives of Perinatal Medicine, 2006, 12(1), p. 51, ISSN 1505-0580)
115.
Ľubušký M., Mickova I., Prochazka M., Dzvincuk P., Mala K., Cizek L., Janout V. Discrepancy in the sonographic biometric parameters of fetal head (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) and femur length depending on gender and gestational age. XXII International Congress "The Fetus as a Patient", Poznaň, Polsko, 9.-11.6.2006, poster. ABSTRACT (Archives of Perinatal Medicine, 2006, 12(1), p. 50-51, ISSN 1505-0580)
114.
Ľubušký M., Prochazka M., Dhaifalah I., Halek J., Mickova I., Santavy J. Concordant Partial Urorectal Septum Malformation Sequence in monozygotic twins. XXII International Congress "The Fetus as a Patient", Poznaň, Polsko, 9.-11.6.2006, poster. ABSTRACT (Archives of Perinatal Medicine, 2006, 12(1), p. 51, ISSN 1505-0580)
113.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M., Prevalence vrozených trombofilií u pacientek s těžkou formou OHSS. XIII. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou, Trstená, Slovenská republika, 8.-10.6.2006, přednáška.
112.
Kudela M., Dzvinčuk P., Ondrová D., Ľubušký M., Michnová L. Možnosti včasné diagnostiky karcinomu endometria. XIII. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou, Trstená, Slovenská republika, 8.-10.6.2006, přednáška.
111.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. XIII. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou, Trstená, Slovenská republika, 8.-10.6.2006, poster.
110.
Ľubušký M., Procházka M., Machač Š., Krejčová L., Větr M., Šantavý J., Kudela M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. XIII. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou, Trstená, Slovenská republika, 8.-10.6.2006, poster.
109.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M. Prevalence vrozených trombofilií u pacientek s těžkou formou OHSS. XX. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31.5.-3.6.2006, poster.
108.
Procházka M., Procházka V., Maděřič D., Procházková J., Ľubušký M. Cerebral veins thrombosis in oral contraceptive (OCP) users. XX. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31.5.-3.6.2006, poster.
107.
Procházková J., Procházka M., Ľubušký M., Zahradníčková V., Slavík L., Krčová V. Hodnocení účinnosti profylaktických dávek LMWH měřením aktivity anti Xa u pacientek podstupujících porod císařským řezem či vaginální hysterektomii. XX. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31.5.-3.6.2006, poster.
106.
Dzvinčuk P., Ľubušký M., Kudela M., Michnová L., Ondrová D. Význam ultrazvuku v časné diagnostice karcinomu endometria. Mezioborová konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie X", Olomouc, 1.-2.6.2006, přednáška.
105.
Ľubušký M., Dzvinčuk P., Pilka R., Procházka M., Látalová E., Míčková I., Hejtmánek P., Horák D., Kotršová L., Michnová L., Kudela M. Předoperační zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance. Mezioborová konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie X", Olomouc, 1.-2.6.2006, přednáška.
104.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Hejtmánek P. Technika stanovení MCA-PSV u plodů s rizikem rozvoje fetální anémie. Mezioborová konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie X", Olomouc, 1.-2.6.2006, přednáška.
103.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Hejtmánek P., Kantor L. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. Mezioborová konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie X", Olomouc, 1.-2.6.2006, přednáška.
102.
Ľubušký M., Míčková M., Procházka M., Dzvinčuk P., Hejtmánek P., Malá K., Čížek L., Janout V. Disrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) a délky stehenní kosti (FL - femur lenght) v závislosti na pohlaví plodu a délce těhotenství. Mezioborová konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie X", Olomouc, 1.-2.6.2006, přednáška.
101.
Hejtmánek P., Ľubušký M. Využití vaginální sonografie při diagnostice změn endometria při léčbě tamoxifenem. Mezioborová konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie X", Olomouc, 1.-2.6.2006, přednáška.
100.
Bilošová Z., Ľubušký M. Předoperační zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance. XXXIX. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 29.-30.5.2006, přednáška.
99.
Malá K., Ľubušký M. Disrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) a délky stehenní kosti (FL - femur lenght) v závislosti na pohlaví plodu a délce těhotenství. XXXIX. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 29.-30.5.2006, přednáška.
98.
Dzvinčuk P., Ľubušký M., Kudela M., Michnová L., Ondrová D. Význam ultravzuku v časné diagnostice karcinomu endometria. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 26.-28.5.2006, poster.
97.
Procházka M., Žídková L., Hrachovec P., Ľubušký M., Tomková J., Janošťáková A., Friedecký D., Adam T. Analýza nukleotidů ve fibroblastech pro prenatální diagnostiku dědičných onemocnění purinové de novo syntézy. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 26.-28.5.2006, poster.
96.
Ľubušký M., Procházka M., Krejčová L., Větr M., Šantavý J., Kudela M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 26.-28.5.2006, poster.
95.
Ľubušký M., Berta E., Procházka M., Marek O., Kudela M. Vývoj incidence postpunkční cefalei po spinální anestézii pro císařský řez v Olomouci v letech 2003-2004. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 26.-28.5.2006, poster.
94.
Ľubušký M., Dzvinčuk P., Pilka R., Procházka M., Látalová E., Míčková I., Horák D., Kotršová L., Michnová L., Kudela M. Předoperační zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 26.-28.5.2006, přednáška.
93.
Prochazka M., Zidkova L., Tomkova J., Janostakova A., Fridecky D., Adam T., Ľubušký M. Nucleotides in fibroblasts for prenatal diagnosis of inherited deficiencies of purine de novo biosynthesis. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, Prague, Czech Republic, May 24-27, 2006, poster. ABSTRACT (The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2006, 19, Supplement 1, p. 112 P-11-008)
92.
Prochazka M., Ľubušký M., Slavik L., Kudela M., Lindqvist P. Prevalene of factor V Leiden, Prothrombin G20210A, MTHFR C677T and selected pregnancy variables in women with placental abruption. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, Prague, Czech Republic, May 24-27, 2006, poster. ABSTRACT (The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2006, 19, Supplement 1, p. 18 FC-05-005)
91.
Ľubušký M., Prochazka M., Dhaifalah I., Horak D., Geierova M., Santavy J. Fetal enterolithiasis: prenatal sonographic and MRI diagnosis in two cases of urorectal septum malformation (URSM) sequence. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, Prague, Czech Republic, May 24-27, 2006, poster. ABSTRACT (The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2006, 19, Supplement 1, p. 110-111 P-11-003)
90.
Ľubušký M., Prochazka M., Santavy J, Mickova I., Kantor L. Actual management of pregnancies at risk for fetal anemia. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, Prague, Czech Republic, May 24-27, 2006, poster. ABSTRACT (The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2006, 19, Supplement 1, p. 110 P-11-002)
89.
Procházka M., Procházka V., Maděřič D., Procházková J., Ľubušký M. Cerebral veins thrombosis in oral contraceptive (OCP) users. 19th International Congress on Thrombosis, Tel-Aviv, Israel, May 14-18, 2006, poster. ABSTRAKT (Pathophysiol Haemost Thromb, 2006, 35(1-2), p. A33, Abstract No: 1046, print ISSN 1424-8832, online ISNN-1424-8840 www.karger.com/pht)
88.
Procházková J., Procházka M., Ľubušký M., Zahradníčková V., Krčová V., Slavík L. Anti Xa activity after LMWH thromboprophylaxis in patients undergoing cesarean section and vaginal hysterectomy. 19th International Congress on Thrombosis, Tel-Aviv, Israel, May 14-18, 2006, poster. ABSTRAKT (Pathophysiol Haemost Thromb, 2006, 35(1-2), p. A31, Abstract No: 1048, print ISSN 1424-8832, online ISNN-1424-8840 www.karger.com/pht)
87.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M. Prevalence of inherited thrombophilia in severe OHSS. 19th International Congress on Thrombosis, Tel-Aviv, Israel, May 14-18, 2006, poster. ABSTRAKT (Pathophysiol Haemost Thromb, 2006, 35(1-2), p. A49, Abstract No: 1047, print ISSN 1424-8832, online ISNN-1424-8840 www.karger.com/pht)
86.
Ľubušký M., Berta E., Procházka M., Marek O., Kudela M. Vývoj incidence postpunkční cefalei po spinální anestézii pro císařský řez v Olomouci v letech 2003-2004. 13. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou, Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2006, Prešov, 17.-20.5.2006, poster.
85.
Procházka M., Žídková L., Hrachovec P., Ľubušký M., Tomková J., Janošťáková A., Friedecký D., Adam T. Analýza nukleotidů ve fibroblastech pro prenatální diagnostiku dědičných onemocnění purinové de novo syntézy. XXIII. konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Poděbrady, 26.-28.4.2006, poster.
84.
Ľubušký M., Procházka M., Krejčová L., Větr M., Šantavý J., Kudela M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. XXIII. konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Poděbrady, 26.-28.4.2006, poster.
83.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I. Technika stanovení MCA-PSV u plodů s rizikem rozvoje fetální anémie. XXIII. konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Poděbrady, 26.-28.4.2006, poster.
82.
Ľubušký M. Pulzní a barevná dopplerometrie. "Ultrasonografie plodu se zaměřením na diagnostiku VVV a I. a II. trimestrální screening", Olomouc, 10.-14.4.2006, přednáška.
81.
Šantavý J., Dahifalah I., Hyjánek J., Ľubušký M. Tricuspidální regurgitace - nový UZ marker v prenatální diagnostice. 6. konference sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Praha, 13.1.2006, přednáška.
80.
Dhaifalah I., Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Ľubušký M., Šantavá A. Nosní kost v našem screeningovém programu. 6. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Praha, 13.1.2006, přednáška.
79.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. 6. konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Praha, 13.1.2006, přednáška.
78.
Machač Š., Malenovská A., Novotná M., Ľubušký M., Procházka M. Hodnocení stimulačních cyklů u pacientek se střední formou OHSS. 4. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 15. sympozium asistované reprodukce, Brno, 23.-24.11.2005, poster. ABSTRAKT (Prakt. Gyn., 2005, 9(6), s. 32-33, ISSN 1211-6645, MK ČR 7630, ISSN pro online přístup 1801-8750)
77.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Dopplerovské vyšetření MCA-PSV při predikci fetální anémie. XXII. Neonatologické dny, České Budějovice, 9.-11.11.2005, poster. ABSTRAKT (Neonatologické Listy, 2005, 11, s. 16, ISSN 1211-1600, MK ČR 7144)
76.
Ľubušký M., Pospíšilová D., Hyjánek J., Procházka M., Míčková I. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. XXII. Neonatologické dny, České Budějovice, 9.-11.11.2005, poster. ABSTRAKT (Neonatologické Listy, 2005, 11, s. 13.-14., ISSN 1211-1600)
75.
Šantavý J., Dhaifalah I., Hyjánek J., Ľubušký M. Využití 3D a 4D UZ zobrazení při diferenciální diagnostice VVV plodu in utero. VII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Brno, 10.11.2005, přednáška.
74.
Dhaifalah I., Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Ľubušký M., Šantavá A. Efektivita one-stop-clinic pro posouzení rizika chromozomálních aberací v I. trimestru (OSCAR) po dvouleté praxi v Olomouci. VII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Brno, 10.11.2005, přednáška.
73.
Ľubušký M., Míčková I., Procházka M., Dzvinčuk P., Malá K., Janout V. Ovlivnění UZ biometrie hlavičky pohlavím plodu v závislosti na výšce těhotenství. VII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Brno, 10.11.2005, přednáška.
72.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Vede aktuální management těhotenství s alloimunizací matky ke snížení počtu prováděných invazivních výkonů? VII. pracovní seminář prenatální diagnostiky, Brno, 10.11.2005, přednáška
71.
Šantavý J., Dhaifalah I., Hyjánek J., Míčková I., Ľubušký M. Porovnání 2D, 3D a 4D sono zobrazení některých patologií plodu pro efektivní prenatální diagnostiku. 26. celostátní konference sekce UZ diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno, 21.-22.10.2005, přednáška.
70.
Dzvinčuk P., Ľubušký M. Korelace ultravzukového, hysteroskopického a histologického nálezu. 26. celostátní konference sekce UZ diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno, 21.-22.10.2005, poster.
69.
Dhaifalah I., Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Ľubušký M., Šantavá A. Dvouleté zkušenosti s 1. trimestrálním screeningem VVV metodou "One Stop Clinic" 26. celostátní konference sekce UZ diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno, 21.-22.10.2005, přednáška.
68.
Ľubušký M., Míčková I., Procházka M., Janout V., Malá K. Diskrepance biometrických parametrů (BPD, HC, FL) v závislosti na pohlaví plodu. 26. celostátní konference sekce UZ diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno, 21.-22.10.2005, přednáška.
67.
Procházková J., Procházka M., Krčová V., Ľubušký M., Hluší A., Látalová E. HELLP syndrom - terapeutické možnosti. XlV. Slovensko - Český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 29.9.-2.10.2005, poster.
66.
Machac S., Ľubušký M., Prochazka M., Slavik L. Prevalence of Inherited Trombophillia in Severe OHSS. XlV. Slovensko - Český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 29.9.-2.10.2005, poster.
65.
Ľubušký M., Berta E., Procházka M., Marek O., Kudela M. Vývoj incidence postpunkční cefalei po spinální anestézii pro císařský řez v Olomouci v letech 2003-2004. XII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Olomouc, 8.-10.9.2005, poster.
64.
Machac S., Ľubušký M., Prochazka M., Slavik L. Prevalence of Inherited Trombophillia in Severe OHSS. The International Society of Thrombosis and Haemostasis XXth Anual Meeting, Sydney, Australia, October 2005, poster. ABSTRAKT (Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2005, 3, Supplement 1 - CD)
63.
Ľubušký M. Pulzní a barevná dopplerometrie. "Ultrasonografie plodu se zaměřením na diagnostiku VVV a I. a II. trimestrální screening", Olomouc, 13.-17.6.2005, přednáška.
62.
Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Lubušký M., Neoral Č., Geierová M. Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství refrakterní na farmakoterapii – kasuistika. XIX. olomoucké hematologické dny, Olomouc, 15.-18.6.2005, poster.
61.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Dopplerovské vyšetření MCA-PSV při predikci fetální anémie. XII. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou, Bratislava, Slovenská republika, 26.-28.5.2005, přednáška.
60.
Ľubušký M., Pospíšilová D., Hyjánek J., Procházka M., Míčková I. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. XII. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou, Bratislava, Slovenská republika, 26.-28.5.2005, přednáška.
59.
Procházka M., Procházková J., Geierová M., Ľubušký M. Trombofilní stavy v etiologii porodnických komplikací. Jarní hematologický seminář, Olomouc, 22.-23.4.2005, přednáška.
58.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Dopplerovské vyšetření MCA-PSV při predikci fetální anémie. XXII. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS JEP, Sněžné - Milovy, 13.-15.4.2005, poster.
57.
Ľubušký M., Pospíšilová D., Hyjánek J., Procházka M., Míčková I. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. XXII. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS JEP, Sněžné - Milovy, 13.-15. 4.2005, poster.
56.
Dhaifalah I., Šantavý J., Hyjánek J., Míčková I., Šantavá A., Ľubušký M. OSCAR - první výsledky ročního screeningu v ČR. 5. konference sekce fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Praha, 14.1.2005, přednáška.
55.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Stanovení MCA-PSV v managementu těhotenství s rizikem alloimmuní anémie plodu. 5. konference sekce fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Praha, 14.1.2005, přednáška.
54.
Hyjánek J., Horák D., Míčková I., Šantavý J., Ľubušký M., Dhaifalah I. Ageneze corpus callosum v UZ obraze v komparaci s MR mozku plodu. Pracovní den Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP "Současné aspekty fetální medicíny", Olomouc, 10.11.2004, přednáška.
53.
Míčková I., Hyjánek J., Ľubušký M., Dhaifalah I., Šantavý J., Šantavá A. Obtížnost prenatální UZ diagnostiky u skeletálních dysplasií. Pracovní den Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP "Současné aspekty fetální medicíny", Olomouc, 10.11.2004, přednáška.
52.
Ľubušký M., Hyjánek J., Pospíšilová D., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Dhaifalag I., Šantavá A. Prenatální diagnostika akutní infekce parvovirem B19. Pracovní den Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP "Současné aspekty fetální medicíny", Olomouc, 10.11.2004, přednáška.
51.
Ľubušký M., Procházka M., Dhaifalah I., Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Šantavá A. URSM - prenatální diagnostika. Pracovní den Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP "Současné aspekty fetální medicíny", Olomouc, 10.11.2004, přednáška.
50.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M., Dostál J., Kudela M., Slavík L. Vztah trombofilií a těžké formy OHSS. Senohraby, 22.-23.10.2004, přednáška.
49.
Pospíšilová D., Ľubušký M., Petrtýlová H., Vepřešková L., Jelínek J. Vertikální přenos infekce Parvovirem B19. Celostátní sjezd mikrobiologů a epidemiologů, Olomouc, 20.-22.10.2004, přednáška.
48.
Ľubušká L., Ľubušký M., Strcoňová B. Hojení ran. Pracovní den Chirurgické společnosti ČLS JEP, Olomouc, 25.9.2004, přednáška.
47.
Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Dhaifalah I., Ľubušký M., Šantavá A. Discordant pathological findings in multiple pregnancies from genetic point of view. 14th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Stockholm, Sweden, 31.8.-4.9.2004, poster. ABSTRAKT (Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2004, 24, s. 338)
46.
Procházka M., Krčová V., Procházková J., Hrachovec P., Ľubušký M., Zielina P. Mutace faktoru V Leiden, protrombinu G20210A a MTHFR C667T u žen s abrupcí placenty. XVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 2.-5.6.2004, poster.
45.
Procházková J., Procházka M., Ľubušký M., Slavík L, Hrachovec P. Hladina faktoru VIII v časném poporodním období. XVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 2.-5.6.2004, poster.
44.
Procházka M., Hrachovec P., Ľubušký M., Procházková J. Mutace faktoru V Leiden, protrombinu G20210A a MTHFR C667T u žen s abrupcí placenty. XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-porodnickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 27-29.5.2004, přednáška.
43.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Machač Š., Kantor L. Přínos dopplerometrie pro těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu. XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-porodnickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 27-29.5.2004, přednáška.
42.
Ľubušký M., Procházka M., Čapková P., Geierová M., Míčková, Machač. Porod plodu s triploidní mozaikou a chorangiózou placenty. XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-porodnickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 27-29.5.2004, přednáška.
41.
Procházka M., Ľubušký M., Větr M., Kudela M., Hrachovec P. Rizikové faktory abrupce placenty. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR „Postupy lege artis“, Český Krumlov, 21.-23.5.2004, poster. ABSTRAKT (Moderní gynekologie a porodnictví 2004, 13 (4), s. 971-976)
40.
Ľubušký M., Ľubušká L., Procházka M., Hejtmánek P., Machač Š. Atypický průběh appendicitidy v graviditě. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR „Postupy lege artis“, Český Krumlov, 21.-23.5.2004, poster. ABSTRAKT (Moderní gynekologie a porodnictví 2004, 13 (4), s. 979)
39.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Machač Š., Kantor L. Minimálně invazivní management těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR „Postupy lege artis“, Český Krumlov, 21.-23. 5. 2004, poster. ABSTRAKT (Moderní gynekologie a porodnictví 2004, 13 (4), s. 969-970)
38.
Ľubušký M. Pulzní a barevná dopplerometrie. "Ultrasonografie plodu se zaměřením na diagnostiku VVV a I. a II. trimestrální screening", Olomouc, 26.-30.4.2004, přednáška.
37.
Ľubušký M. Současné možnosti umělého ukončení těhotenství a vývoj potratovosti v České republice. Konference ELSA (The Eroupean Law Student’s Association) „Právní, etické a medicínské aspekty interrupce“, Olomouc, 22.4.2004, přednáška.
36.
Procházka M., Procházková J., Hrachovec P., Ľubušký M., Zielina P. Hladina faktoru VIII v poporodním období. XXI. Konference perinatální medicíny ČGPS, Harrachov, 14.-16.4.2004, poster.
35.
Procházka M., Větr M., Hrachovec P., Ľubušký M., Procházková J. Mutace faktoru V Leiden, Protrombinu G20210 A a MTHFR C 667T u žen s abrupcí placenty. XXI. Konference perinatální medicíny ČGPS, Harrachov, 14.-16.4.2004, poster.
34.
Machač Š., Bártková J., Dostál J., Ľubušký M., Procházka M., Březinová J., Svobodová M. Intrakraniální arteriální trombóza komplikující OHSS. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 13. sympozium asistované reprodukce, Brno, 25.-26.11.2003, přednáška. ABSTRAKT (Asistovaná reprodukce, 2003, 13(1), s. 55)
33.
Ľubušký M. Pulzní a barevná dopplerometrie. "Ultrasonografie plodu se zaměřením na diagnostiku VVV plodu", Olomouc, 24.-28.11.2003, přednáška.
32.
Hyjánek J., Šantavý J., Ľubušký M., Míčková I., Dhaifalah I., Adamová K. Čapková P. Atypický ultrazvukový obraz u plodu s Downovým syndromem matky s gonozomální mozaikou. Pracovní seminář prenatální diagnostiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Brno, 13.11.2003, přednáška.
31.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š., Dhaifalah I.,Míčková I., Hyjánek J., Hálek J., Horák D. Enterolitiáza v UZ a NMR obraze. Pracovní seminář prenatální diagnostiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Brno, 13.11.2003, přednáška.
30.
Šantavý J., Míčková I. Hyjánek J. Dhaifalah I., Ľubušký M. Patologické nálezy plodů u vícečetné gravidity. Mezinárodní sympozium asistované reprodukce, Senohraby, 17.-18.10.2003, přednáška. ABSTRAKT (Reprodukční medicína, 2003, 1, s. 25)
29.
Machač Š., Mayer Z., Ľubušký M., Procházka M., Březinová J., Dostál J. Gestagenní podpora dydrogesteronem. Mezinárodní sympozium asistované reprodukce, Senohraby, 17.-18.10.2003, přednáška. ABSTRAKT (Reprodukční medicína, 2003, 1, s. 20)
28.
Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Dhaifalah I., Ľubušký M. Patologické nálezy plodů u vícečetné gravidity. Konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Olomouc, 26.-27.9.2003, přednáška. ABSTRAKT (Gynekolog, 2003, 12(4), s. 184)
27.
Hejtmánek P., Ľubušký M., Machač Š. Využití ultrazvuku při diagnostice cervikální gravidity. Konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Olomouc, 26.-27.9.2003, přednáška. ABSTRAKT (Gynekolog, 2003, 12(4), s. 177)
26.
Procházka M., Ľubušký M., Šantavý J., Machač Š. Fetální anémie v UZ obraze - B mode. Konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Olomouc, 26.-27.9.2003, přednáška. ABSTRAKT (Gynekolog, 2003, 12(4), s. 183)
25.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š. Fetální anémie v UZ obraze - Dopplerometrie. Konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Olomouc, 26.-27.9.2003, přednáška. ABSTRAKT (Gynekolog, 2003, 12(4), s. 181)
24.
Ľubušký M., Procházka M., Dhaifalah I., Šantavý J., Machač Š., Míčková I., Hyjánek J., Hálek J., Horák D. Konkordantní komplex VVV u monozygotních dvojčat. Konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Olomouc, 26.-27.9.2003, přednáška. ABSTRAKT (Gynekolog, 2003, 12(4), s. 182)
23.
Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Dhaifalah I., Ľubušký M. Patologické nálezy plodů u vícečetné gravidity. Celostátní konference lékařské genetiky, Plzeň, 18.-19.9.2003, přednáška.
22.
Ľubušký M., Machač Š., Ľubušký D. Vývoj v indikačním spektru a způsobu provedení hysterektomie. X. zjazd Slovenskej gynekologicko - porodníckej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Nitra, 28.-31. 5. 2003, poster. ABSTRAKT (Slovenská gynekológia a porodnícvo, 2003, 10, Supplement 1, s. 22)
21.
Ľubušký M., Ľubušký D., Machač Š., Kudela M. Transpozice ovarií u mladých žen s Ca cervicis uteri. X. zjazd Slovenskej gynekologicko - porodníckej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Nitra, 28.-31. 5. 2003, poster. ABSTRAKT (Slovenská gynekológia a porodnícvo, 2003, 10, Supplement 1, s. 21)
20.
Šantavý J., Hyjánek J., Ľubušký M., Dhaifalah I. Využití SD UZ v kombinaci s barevnou dopplerometrií při prenatální diagnostice. Prenatálna genetická diagnostika, Žilina, 31.1.2003, přednáška.
19.
Ľubušký M., Machač Š., Ľubušký D., Kudela M. Akutní hypokorticismus jako komplikace po gynekologické operaci. Celostátní konference ČGPS, Luhačovice, 8.-10.11.2001, poster.
18.
Závodný P., Turková M., Kudela M., Ľubušký D., Ľubušký M. Műller O. Urologické komplikace u pacientek léčených pro invazivní karcinom děložního hrdla. Konference Slovenské gynekologicko – porodnické společnosti, Nové Zámky, 29. 6. 2001, přednáška.
17.
Machač Š., Ľubušký M., Ľubušký D., Dostál J., Oborná I., Březinová J., Labanová M., Talaš M., Kudela M. Addisonská krize u pacientky léčené pro primární sterilitu. Konference asistované reprodukce, Brno, 15. 11. 2000, poster. ABSTRAKT (Asistovaná reprodukce, 2000, 10 (1), s. 31)
16.
Šantavý J., Ľubušký M., Polák P., Hyjánek J. Dopplerometry at the prenatal diagnosis of congenital defects. The 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Croatia, Zagreb, 4-7 October 2000, přednáška. ABSTRAKT (Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2000, 16 (1), p. 59)
15.
Ľubušký D., Kudela M., Ľubušký M. Je hysteroskopie spolehlivou metodou při diagnostice karcinomu endometria? Mezinárodní kongres gynekologické laparoskopie, Praha, 19.-20.5.2000, přednáška.
14.
Ľubušký D., Ľubušký M. Porodnické a gynekologické příčiny funkčních poruch v oblasti pánve. Pracovní seminář Společnosti pro myoskeletální medicínu s mezioborovou tématikou, Olomouc, 7.4.2000, přednáška.
13.
Ľubušký M., Šantavý J., Polák P., Hyjánek J. Přínos dopplerovského vyšetření při prenatální diagnostice vybraných typů vrozených vývojových vad. Celostátní konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 14.1.2000, přednáška.
12.
Ľubušký M., Šantavý J. Dopplerometrie při prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Pracovní seminář prenatální diagnostiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Brno, 18.11.1999, přednáška.
11.
Ľubušký M., Šantavý J., Polák P., Hyjánek J. Barevná a pulsní dopplerometrie jako součást ultrazvukového sreeningu v těhotenství. Pracovní seminář penatální diagnostiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Brno, 18.11.1999, přednáška.
10.
Neubert D., Kryl M., Machač Š., Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství ze zdravotní indikace (vrozená vývojová vada plodu – vliv zákroku a celkové zdravotnické péče na psychický stav žen). Celostátní kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Karlovy Vary, 11.-13.11.1999, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 207 - 211)
9.
Šantavý J., Polák P., Ľubušký M., Hyjánek J. Dopplerometrie plodu jako dif. diagnostický znak u některých typů vrozených vývojových vad. Konference Sekce ultrazvukové diagnostiky České porodnicko – gynekologické společnosti JEP „Ultrazvuk v diferenciální porodnické a gynekologické diagnostice“, Sportovní centrum NYMBURK, 9-10.9.1999, přednáška.
8.
Ľubušký D., Kudela M., Ľubušký M. Urologické komplikace po radikálních hysterektomiích (Wertheim – Meigs) v našem klinickém souboru. Pracovná konferencia Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej urologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou „UROGYNEKOLÓGIA“, Nové Zámky, 10.-11.6.1999, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 41)
7.
Ľubušký D., Kudela M., Ľubušký M. Hysteroskopická myomektomie ve dvou dobách. VIII. symposium gynekologické endoskopie, Pardubice, 14.-15.5.1999, přednáška.
6.
Ľubušký D., Kudela M., Hartl P., Ľubušký M. Neoplastika vaginy technikou dermoepidermálního štěpu dle McIndoe u syndromu Rokitanski - Küster - Hauser. Celostátní konference ČGPS "Gynekologická operativa", Brno 16.-17.10.1998, poster. ABSTRAKT (Praktická gynekologie speciál, 1998, s. 31)
5.
Kudela M., Ľubušký D., Ľubušký M. Hysteroskopická ablace endometria. Celostátní konference ČGPS "Gynekologická operativa", Brno 16-17.10.1998, poster. ABSTRAKT (Praktická gynekologie speciál, 1998, s. 33)
4.
Ľubušký M., Kudela M. Cochranova databáze - aplikace Evidence Based Medicine v porodnictví. XXXV. Mezikrajský seminář gynekologů a porodníků "Mýty a pověry v porodnictví", Brno 22-23.5.1998, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 33)
3.
Kudela M., Ľubušký M. Perinatologie a Evidence Based Medicine. Celostátní kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Karlovy Vary, 1997, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 40)
2.
Kudela M., Ľubušký D., Dzvinčuk P., Ľubušký M. The Risk of Fluid Overload Syndrome at Hysteroscopy. 5th Congress of the European Society for Gyneacological Endoscopy, Bratislava, Slovak Republic, September 18-21st, 1996, poster. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 25)
1.
Ľubušký M., Dostál J. Ovlivnění výsledků IVF+ET andrologickým faktorem. XXVIII. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci, Olomouc, 22.-23.5.1995, přednáška. ABSTRAKT (Sborník abstrakt, s. 26)


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltext search
 
Select lectures
1. autor:
imprint date:
 

Contact

Professor Marek Lubusky, MD, PhD, MHA

THE FETAL MEDICINE CENTRE
Department of Obstetrics and Gynecology
Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry
University Hospital Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com