Professor Marek Lubusky, MD, PhD, MHAProfessor Marek Lubusky, MD, PhD, MHA

the number of articles : 139

Articles

139.

Roubalová L., Ľubušký M. Imunologický princip rozvoje erytrocytární aloimunizace těhotné ženy, hemolytické nemoci plodu a prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Čes. Gynek., 2020, 85 (6), s. 408-416. (Immunological principle of development of red blood cell alloimmunization in pregnancy, hemolytic disease of the fetus and prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women)

Format PDF


138.

Ľubušký M., Dzvinčuk P., Hostinská E., Pilka R. Organizace komplexní péče o těhotnou ženu v olomouckém regionu. Gynekolog, 2020, 2, s. 78-81.

Format PDF


137.

Rial-Crestelo M., Garcia-Otero L., Cancemi A., Giannone M., Escazzocchio E., Biterna A., Ferriols E., Hernandez J.L., Lubusky M., Kolarova V., Krofta L., Vojtech J., Zohav E., Krajden K., Cruz-Martinez R., Cruz-Lemini M., Parra-Cordero M., Socias P., Crispi F., Lopez M., Gratacós E., Figueras F.; Ratio 37 study group. Prescriptive reference standards of third-trimester cerebroplacental ratio and its physiological determinants. Fetal Diagn. Ther., 2020, 47 (10), p. 757-764. (IF 2019-2,095)

Format PDF


136.

Bohmova J., Lubusky M., Holuskova I., Studnickova M., Kratochvilova R., Krejcirikova E., Durdova V., Kratochvilova T., Dusek L., Prochazka M., Vodicka R. Two reliable methodical approaches for non-invasive RHD genotyping of a fetus from maternal plasma. Diagnostics, 2020, 10 (8), Article Number: 564. (IF-2019-3,110)

Format PDF


135.

Rial-Crestelo M., Morales-Roselló J., Hernández-Andrade E., Prefumo F., Oros D., Caffici D., Sotiriadis A., Zohav E., Cruz-Martinez R., Parra-Cordero M., Lubusky M., Kacerovsky M., Figueras F. Evaluation of the quality and reliability of middle cerebral artery and umbilical artery Doppler images within an international randomized controlled trial. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2020, 56 (2), p. 182-186. (IF 2019-5,571)

Format PDF


134.

Durdová V., Böhmová J., Kratochvílová T., Vodička R., Holusková I., Langová K., Ľubušký M. Efektivita stanovení KEL a RHCE genotypu plodu u aloimunizovaných žen minisekvenací. Čes. Gynek., 2020, 85 (3), s. 164-173. (The effectiveness of KEL and RHCE fetal genotype assessment in alloimmunized women by minisequencing)

Format PDF


133.

Kratochvílová T., Böhmová J., Durdová V., Vodička R., Holusková I., Langová K., Ľubušký M. Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen. Čes. Gynek., 2020, 85 (3), s. 156-163. (Screeening of RHD fetal genotype in RhD negative women)

Format PDF


132.

Fiala Ch., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Lubusky M., Saya L., Gemzell-Danielsson K. Management of Very Early Medical Abortion – An international survey among providers. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2020, 246, p. 169-176. (IF 2019-1,868)

Format PDF


131.

Fiala Ch., Agostini A., Bombas T., Cameron S., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M., Saya L., Trumbic B., Gemzell-Danielsson K. Management of pain associated with up-to-9-weeks medical termination of pregnancy (MToP) using mifepristone-misoprostol regimens: expert consensus based on a systematic literature review. J. Obstet. Gynaecol., 2020, 40 (5), p. 591-601. (IF-2019 - 0,807)

Format PDF


130.

Fiala Ch., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Lubusky M., Gemzell-Danielsson K. hCG Testing to Determine Outcome after Medical Abortion: A Review. J. Preg. Child Health, 2019, 6 (2), p. 1-11. (IF-0,53)

Format PDF


129.

Ľubušký M., Roubalová L. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Labor Aktuell, 2019, 23 (2), s. 11-15.

Format PDF


128.

Dvořák V. jr., Ľubušký M. Využití misoprostolu (prostaglandinu E1) při chirurgickém ukončení těhotenství v I. trimestru a v gynekologii. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 300-302. (Possibilities of using misoprostol (prostaglandin E1) in surgical termination of pregnancy in the first trimester and in gynecology)

Format PDF


127.

Roubalová L., Ľubušký M. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 287-292. (First-trimester screening for Preeclampsia)

Format PDF


126.

Dvořák V., Ľubušký M. Komplexní péče o těhotnou ženu. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 277-283.

Format PDF


125.

Roubalová L., Ľubušký M. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Čes. Gynek., 2019, 84 (5), s. 361-370. (First-trimester screening for Preeclampsia)

Format PDF


124.

Ľubušký M. Dispenzární péče o těhotnou – jak dále? Gyn. Por., 2019, 3 (3), s. 185-186.

Format PDF


123.

Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M. Význam 3D ultrazvukového vyšetření CNS plodu. Čes. Gynek., 2019, 84 (3), s. 222–228. (Impact of 3D ultrasound on fetal CNS examination)

Format PDF


122.

Sehnal B., Ľubušký M. Farmakologická metoda umělého ukončení těhotenství do 49. dne amenorey. Acta Medicinae, 2019, 5, s. 8-10.

Format PDF


121.

Fiala C., Cameron S., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Ľubušký M., Saya L., Gemzell Danielsson K. Outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 2018, 23 (6), p. 451-457. (IF-1,382)

Format PDF


120.

Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů. Gyn. Por., 2018, 2 (5), s. 314-316.

Format PDF


119.

Krejčí H., Andělová K., Anderlová K., Bláha J., Čechurová D., Černý M., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí V., Pařízek A., Procházka M., Šimják P., Ľubušký M. Gestační diabetes mellitus – mezioborová spolupráce. Čes. Gynek., 2018, 83 (5), s. 397–406. (Gestational diabetes mellitus - interdiscplinary cooperation)

Format PDF


118.

Pilka R., Huml K., Ľubušký M., Vodička J., Jančeková V., Kolářová V. Robot assisted laparoscopic abdominal cerclage: two case reports. Čes. Gynek., 2018, 83 (3), s. 195-200.

Format PDF


117.

Pařízek A., Binder T., Bláha J., Blatný J., Buršík M., Feyereisl J., Janků P., Kokrdová Z., Křepelka P., Kvasnička J., Ľubušký M., Seidlová D., Šimetka O., Štourač P., Černý V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2018, 83 (2), s. 150-157.

Format PDF


116.

115.

114.

113.

112.

Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Hálek J., Klásková E. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 82-84.

Format PDF


111.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 79-81.

Format PDF


110.

109.

108.

107.

106.

105.

104.

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

Bydžovská I., Gavendová H., Krofta L., Ľubušký M. Histopatologické vyšetření placenty u plodů s růstovou restrikcí. Postgrad. Med. 2016, 18 (4), s. 339-344. (Histopathological examination of the placenta in fetuses with growth restriction)

Abstract Format PDF


96.

95.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 459-461.

Format PDF


94.

Unzeitig V., Měchurová A., Ľubušký M., Velebil P., Dvořák V. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 456-458.

Format PDF


93.

92.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (5), s. 386-388.

Format PDF


91.

Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. Čes. Gynek., 2015, 80 (3), s. 236-238. (The importance of irregular red cell antibodies sreening and blood group antigens assessment in pregnant women)Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. Čes. Gynek., 2015, 80 (3), s. 236-238. (The importance of irregular red cell antibodies sreening and blood group antigens assessment in pregnant women)

Format PDF


90.

89.

88.

87.

Ľubušký M., L. Krofta, L. Hašlík, I. Marková (Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – doporučený postup)

Format PDF


86.

85.

84.

Ľubušký M., Krofta L., Hašlík L., Marková I.,Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (4), s. 390-391.

Format PDF


83.

82.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk., Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze: ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 141.

Format PDF


81.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 140.

Format PDF


80.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 135-139.

Format PDF


79.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R.,Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 134-135.

Format PDF


78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

Ľubušký M., Krofta L. Reakce na připomínky MUDr. Petra Poláka, CSc. k dokumentům České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) - Dopis redakci. Čes. Gynek. 2012, 77 (1), s. 67-70.

Format PDF


59.

Ľubušký M., Hodík K., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P., Vlk R. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 493-494.

Format PDF


58.

Ľubušký M., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 492.

Format PDF


57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

Lubušký M. Kell aloimunization can cause fetal anemia, too. Gynekologie po promoci, 2009, 9 (1), s. 24-31.

Abstract Format PDF


45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

Lubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I. Determination technique of maximal fetal blood flow velocity in the middle cerebral artery in fetuses with anemia risk. Gynekolog, 2006, 15 (3), s. 124-128.

Abstract Format PDF


30.

29.

28.

27.

26.

25.

Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Ľubušký M., Neoral Č., Geierová M., Indrák K. Idiopathic thrombocytopenic purpura in pregnancy refractory to immunosuppressive treatment – case report. Trans. Hemat. dnes, 2006, 12 (2), s. 100-103.


24.

Ľubušký M., Kudela M., Ľubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Ovarian transposition in young women operated for cervical cancer. Gynekolog, 2006, 15 (2), s. 69-72.

Abstract Format PDF


23.

22.

21.

Ľubušký M., Procházka M., Čapková P., Geierová M., Míčková I., Machač Š. Labour of fetus with triploid mosaic and chorangiosis. Gynekolog, 2006, 15 (1), s. 42-43.

Abstract Format PDF


20.

Svobodová M., Březinová J., Oborná I., Dostál J., Ľubušký M. Prevention of Multiple Pregnancy after IVF/ICSI by Elective Single Embryo Transfer - Pilot Study. Čes. Gynek., 2005, 70 (5), s. 343-347.


19.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Prevalence of Thrombophilia in Patients with Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Čes. Gynek., 2005, 70 (4), s. 254-257.


18.

17.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Changes of Coagulation Parameters during Stimulation in the IVF Programme and in Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 184-186.


16.

Procházka M., Kudela M., Ľubušký M., Větr M., Hrachovec P., Zielina P. Premature Separation of the Placenta - Etiology and Risk Factors. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 175-179.


15.

Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Krčová V., Slavík., Hrachovec P., Zielina P. Coagulation Factor VIII in the Early Postpartum period. Čes. Gynek., 2005, 70 (2), s. 138-143.


14.

13.

12.

Hejtmánek P. , Ľubušký M., Turková M., Látalová E., Krejčí E. Změny endometria při léčbě karcinomu prsu Tamoxifenem. Gynekolog, 2004, 13 (6), s. 266-267.


11.

10.

Ľubušký M., Ľubušká L, Procházka M., Hejtmánek P., Machač Š. Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě. Gynekolog, 2004, 13 (4), s. 164-165.

Abstract Format PDF


9.

8.

7.

6.

Procházka M., Krčová V., Procházková J., Ľubušký M. Tromboembolická nemoc v porodnictví. Prakt. Gyn., 2003, 6, s. 9-13.

Format PDF


5.

Hejtmánek P., Ľubušký M., Machač Š. Graviditas cervicalis - kazuistika. Gynekolog, 2003, 12 (5), s. 233 - 235.


4.

Machač Š., Ľubušký M. Komplikace v programu mimotělního oplodnění. Lékařské listy, 2003, 41, s. 20-22.


3.

Ľubušký M., Machač Š. Prenatální dopplerometrie. Lékařské listy, 2003, 41, s. 11-13.

Abstract Format PDF


2.

1.ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltext search
 
Select articles
1. autor:
imprint date:
 

Contact

Professor Marek Lubusky, MD, PhD, MHA

THE FETAL MEDICINE CENTRE
Department of Obstetrics and Gynecology
Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry
University Hospital Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com