Professor Marek Lubusky, MD, PhD, MHAProfessor Marek Lubusky, MD, PhD, MHA

the number of articles : 121

Articles

121.

Fiala C., Cameron S., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Ľubušký M., Saya L., Gemzell Danielsson K. Outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 2018, 23 (6), p. 451-457. (IF 2017-1,558)

Format PDF


120.

Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů. Gyn. Por., 2018, 2 (5), s. 314-316.

Format PDF


119.

Krejčí H., Andělová K., Anderlová K., Bláha J., Čechurová D., Černý M., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí V., Pařízek A., Procházka M., Šimják P., Ľubušký M. Gestační diabetes mellitus – mezioborová spolupráce. Čes. Gynek., 2018, 83 (5), s. 397–406. (Gestational diabetes mellitus - interdiscplinary cooperation)

Format PDF


118.

Pilka R., Huml K., Ľubušký M., Vodička J., Jančeková V., Kolářová V. Robot assisted laparoscopic abdominal cerclage: two case reports. Čes. Gynek., 2018, 83 (3), s. 195-200.

Format PDF


117.

Pařízek A., Binder T., Bláha J., Blatný J., Buršík M., Feyereisl J., Janků P., Kokrdová Z., Křepelka P., Kvasnička J., Ľubušký M., Seidlová D., Šimetka O., Štourač P., Černý V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2018, 83 (2), s. 150-157.

Format PDF


116.

115.

114.

113.

112.

Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Hálek J., Klásková E. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 82-84.

Format PDF


111.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 79-81.

Format PDF


110.

109.

108.

107.

106.

105.

104.

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

Bydžovská I., Gavendová H., Krofta L., Ľubušký M. Histopatologické vyšetření placenty u plodů s růstovou restrikcí. Postgrad. Med. 2016, 18 (4), s. 339-344. (Histopathological examination of the placenta in fetuses with growth restriction)

Abstract Format PDF


96.

95.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 459-461.

Format PDF


94.

Unzeitig V., Měchurová A., Ľubušký M., Velebil P., Dvořák V. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 456-458.

Format PDF


93.

92.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (5), s. 386-388.

Format PDF


91.

Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. Čes. Gynek., 2015, 80 (3), s. 236-238. (The importance of irregular red cell antibodies sreening and blood group antigens assessment in pregnant women)Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. Čes. Gynek., 2015, 80 (3), s. 236-238. (The importance of irregular red cell antibodies sreening and blood group antigens assessment in pregnant women)

Format PDF


90.

89.

88.

87.

Ľubušký M., L. Krofta, L. Hašlík, I. Marková (Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – doporučený postup)

Format PDF


86.

85.

84.

Ľubušký M., Krofta L., Hašlík L., Marková I.,Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (4), s. 390-391.

Format PDF


83.

82.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk., Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze: ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 141.

Format PDF


81.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 140.

Format PDF


80.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 135-139.

Format PDF


79.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R.,Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 134-135.

Format PDF


78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

Ľubušký M., Krofta L. Reakce na připomínky MUDr. Petra Poláka, CSc. k dokumentům České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) - Dopis redakci. Čes. Gynek. 2012, 77 (1), s. 67-70.

Format PDF


59.

Ľubušký M., Hodík K., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P., Vlk R. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 493-494.

Format PDF


58.

Ľubušký M., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 492.

Format PDF


57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

Lubušký M. Kell aloimunization can cause fetal anemia, too. Gynekologie po promoci, 2009, 9 (1), s. 24-31.

Abstract Format PDF


45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

Lubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I. Determination technique of maximal fetal blood flow velocity in the middle cerebral artery in fetuses with anemia risk. Gynekolog, 2006, 15 (3), s. 124-128.

Abstract Format PDF


30.

29.

28.

27.

26.

25.

Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Ľubušký M., Neoral Č., Geierová M., Indrák K. Idiopathic thrombocytopenic purpura in pregnancy refractory to immunosuppressive treatment – case report. Trans. Hemat. dnes, 2006, 12 (2), s. 100-103.


24.

Ľubušký M., Kudela M., Ľubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Ovarian transposition in young women operated for cervical cancer. Gynekolog, 2006, 15 (2), s. 69-72.

Abstract Format PDF


23.

22.

21.

Ľubušký M., Procházka M., Čapková P., Geierová M., Míčková I., Machač Š. Labour of fetus with triploid mosaic and chorangiosis. Gynekolog, 2006, 15 (1), s. 42-43.

Abstract Format PDF


20.

Svobodová M., Březinová J., Oborná I., Dostál J., Ľubušký M. Prevention of Multiple Pregnancy after IVF/ICSI by Elective Single Embryo Transfer - Pilot Study. Čes. Gynek., 2005, 70 (5), s. 343-347.


19.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Prevalence of Thrombophilia in Patients with Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Čes. Gynek., 2005, 70 (4), s. 254-257.


18.

17.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Changes of Coagulation Parameters during Stimulation in the IVF Programme and in Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 184-186.


16.

Procházka M., Kudela M., Ľubušký M., Větr M., Hrachovec P., Zielina P. Premature Separation of the Placenta - Etiology and Risk Factors. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 175-179.


15.

Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Krčová V., Slavík., Hrachovec P., Zielina P. Coagulation Factor VIII in the Early Postpartum period. Čes. Gynek., 2005, 70 (2), s. 138-143.


14.

13.

12.

Hejtmánek P. , Ľubušký M., Turková M., Látalová E., Krejčí E. Změny endometria při léčbě karcinomu prsu Tamoxifenem. Gynekolog, 2004, 13 (6), s. 266-267.


11.

10.

Ľubušký M., Ľubušká L, Procházka M., Hejtmánek P., Machač Š. Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě. Gynekolog, 2004, 13 (4), s. 164-165.

Abstract Format PDF


9.

8.

7.

6.

Procházka M., Krčová V., Procházková J., Ľubušký M. Tromboembolická nemoc v porodnictví. Prakt. Gyn., 2003, 6, s. 9-13.

Format PDF


5.

Hejtmánek P., Ľubušký M., Machač Š. Graviditas cervicalis - kazuistika. Gynekolog, 2003, 12 (5), s. 233 - 235.


4.

Machač Š., Ľubušký M. Komplikace v programu mimotělního oplodnění. Lékařské listy, 2003, 41, s. 20-22.


3.

Ľubušký M., Machač Š. Prenatální dopplerometrie. Lékařské listy, 2003, 41, s. 11-13.

Abstract Format PDF


2.

1.ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc
Fulltext search
 
Select articles
1. autor:
imprint date:
 

Contact

Professor Marek Lubusky, MD, PhD, MHA

THE FETAL MEDICINE CENTRE
Department of Obstetrics and Gynecology
Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry
University Hospital Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc, Czech Republic
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com

© ESMEDIA a.s.