Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

počet článků: 151

Články

151.

Dvorak V. jr., Slunska P., Maderkova Tozzi M., Langova K., Kroutilova V., Pilka R., Lubusky M. Medical Termination of Pregnancy (MToP) in the 1st trimester – the role of human chorionic gonadotropin and ultrasound in prengancy diagnosis and MToP follow-up. Ceska Gynekol., 2023, 88(6), s. 420-427. (Umělé ukončení těhotenství farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru – význam stanovení lidského choriového gonadotropinu a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F) (IF 2022 0,4)

Format PDF


150.

Ľubušký M., Durdová V., Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Campsie K., Šinská A., Hostinská E., Studničková M., Černohouzová R., Knápek M., Kabátek Z., Jankůj M., Dušek L., Jírová J., Pilka R. Zaevidování těhotné ženy do porodnice (optimálně ve 36.-37. týdnu) ve Fakultní nemocnici Olomouc v roce 2022. Ceska Gynekol., 2023, 88(4), s. 242-252. (Registration of a pregnant woman in the maternity hospital (optimally at 36th-37th weeks) at the Olomouc University Hospital in 2022) (IF 2022 0,4)

Format PDF


149.

Štefeková A., Čapková P., Curtisová V., Mracká E., Filipová H., Spurná Z., Procházka M., Ľubušký M., Pilka R., Vrtěl R. Prenatálny záchyt variant so zmenou v počte kópií u plodov so zachytenými vrodenými vývojovými poruchami, v obdobní 2015-2020 metódou Multiplex Ligation-Denpendent Probe Amplification a mikročipovou analýzou. Ceska Gynekol., 2023, 88 (3), s. 162-171. (Prenatal detection of copy number variants in fetuses with detected congenital developmental disorders, from 2015 to 2020 by Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification and microarray analysis) (IF 2022 0,4)

Format PDF


148.

Hostinska E., Lubusky M., Pilka R. Prospective comparison of cervical ripening with double balloon Cook catheter, misoprostol or dinoprostone in term singleton pregnancies. Ginekol Pol., 2023, 94 (3), p. 221-228. (IF 2022 1,3)

Format PDF


147.

Hermanová K., Roubalová L., Kroutilová V., Krofta L., Ľubušký M. Růstová restrikce plodu (fetal growth restriction, FGR) – diagnostika, klasifikace a management. Gyn. Por., 2022, 6 (3), s. 171-182.

Format PDF


146.

Maděrková Tozzi M., Dvořák V. Jr., Klásková E., Šuláková S., Wita M., Hálek J., Vrtěl R., Curtisová V., Pilka R., Dušek L., Ľubušký M. Screening vrozených vad a geneticky podmíněných onemocnění plodu ve Fakultní nemocnici Olomouc a odesílání/hlášení do Národního registru reprodukčního zdraví v České republice. Ceska Gynekol., 2022, 87 (3), s. 162-172. (Screening for congenital defects and genetic diseases of the fetus at the Palacky University Hospital in Olomouc and sending/reporting to the National register of reproductive health in the Czech Republic) (IF-0,4)

Format PDF


145.

Ľubušký M. Chvála konsenzuální spolupráce aneb kvalita peče o těhotné ženy i její organizace získaly nový rozměr. Gyn. Por., 2022, 6 (2), s. 124-125.

Format PDF


144.

Fiala C., Agostini A., Bombas T., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M., Gemzell-Danielsson K. Abortion: legislation and statistics in Europe. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 2022, 27 (4), p. 345-352 (IF-1,7)

Format PDF


143.

Maderkova Tozzi M., Furstova J., Lubusky M. Should 3D volume assessment of the corpus callosum and cerebellar vermis be a part of a routine second trimester screening? Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2022, 166 (4), p. 428-433. (IF 0,9)

Format PDF


142.

Hostinská E., Šinská A., Ľubušký M., Pilka R. Srovnání využití dinoprostonu, misoprostolu a amniotomie při indukci vaginálního porodu: prospektivní observační studie. Čes. Gynek., 2021, 86 (6), s. 368-373. (Comparison of dinoprostone, misoprostol and amniotomy in labor induction)

Format PDF


141.

Rial-Crestelo M., Velasco-Santiago A.R., Lubusky M., Hermanova K., Kajdy A., Modzelewski J., Krofta L., Vojtech J., Ferriols-Pérez E., Rueda-García C., Parra-Cordero M., Socias P., Zohav E., Cruz-Lemini M., Gratacos E., Figueras F. Effect of maternal and fetal characteristics in feto-placental Doppler and impact of using adjusted standards in the definition of fetal growth restriction at term. Fetal Diagn. Ther., 2021, 48 (8), p. 596-602. (IF-2,208)

Format PDF


140.

Ľubušký M., Kacerovský M., Pařízek A., Dvořák V. Jankůj M., Šmehlík D. Metodika organizace KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU v České republice. Gyn. Por., 2021, 5 (2), s. 68-75.

Format PDF


139.

Roubalová L., Ľubušký M. Imunologický princip rozvoje erytrocytární aloimunizace těhotné ženy, hemolytické nemoci plodu a prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Čes. Gynek., 2020, 85 (6), s. 408-416. (Immunological principle of development of red blood cell alloimmunization in pregnancy, hemolytic disease of the fetus and prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women)

Format PDF


138.

Ľubušký M., Dzvinčuk P., Hostinská E., Pilka R. Organizace komplexní péče o těhotnou ženu v olomouckém regionu. Gynekolog, 2020, 2, s. 78-81.

Format PDF


137.

Rial-Crestelo M., Garcia-Otero L., Cancemi A., Giannone M., Escazzocchio E., Biterna A., Ferriols E., Hernandez J.L., Lubusky M., Kolarova V., Krofta L., Vojtech J., Zohav E., Krajden K., Cruz-Martinez R., Cruz-Lemini M., Parra-Cordero M., Socias P., Crispi F., Lopez M., Gratacós E., Figueras F.; Ratio 37 study group. Prescriptive reference standards of third-trimester cerebroplacental ratio and its physiological determinants. Fetal Diagn. Ther., 2020, 47 (10), p. 757-764. (IF 2019-2,095)

Format PDF


136.

Bohmova J., Lubusky M., Holuskova I., Studnickova M., Kratochvilova R., Krejcirikova E., Durdova V., Kratochvilova T., Dusek L., Prochazka M., Vodicka R. Two reliable methodical approaches for non-invasive RHD genotyping of a fetus from maternal plasma. Diagnostics, 2020, 10 (8), Article Number: 564. (IF-2019-3,110)

Format PDF


135.

Rial-Crestelo M., Morales-Roselló J., Hernández-Andrade E., Prefumo F., Oros D., Caffici D., Sotiriadis A., Zohav E., Cruz-Martinez R., Parra-Cordero M., Lubusky M., Kacerovsky M., Figueras F. Evaluation of the quality and reliability of middle cerebral artery and umbilical artery Doppler images within an international randomized controlled trial. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2020, 56 (2), p. 182-186. (IF 2019-5,571)

Format PDF


134.

Durdová V., Böhmová J., Kratochvílová T., Vodička R., Holusková I., Langová K., Ľubušký M. Efektivita stanovení KEL a RHCE genotypu plodu u aloimunizovaných žen minisekvenací. Čes. Gynek., 2020, 85 (3), s. 164-173. (The effectiveness of KEL and RHCE fetal genotype assessment in alloimmunized women by minisequencing)

Format PDF


133.

Kratochvílová T., Böhmová J., Durdová V., Vodička R., Holusková I., Langová K., Ľubušký M. Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen. Čes. Gynek., 2020, 85 (3), s. 156-163. (Screeening of RHD fetal genotype in RhD negative women)

Format PDF


132.

Fiala Ch., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Lubusky M., Saya L., Gemzell-Danielsson K. Management of Very Early Medical Abortion – An international survey among providers. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2020, 246, p. 169-176. (IF 2019-1,868)

Format PDF


131.

Fiala Ch., Agostini A., Bombas T., Cameron S., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M., Saya L., Trumbic B., Gemzell-Danielsson K. Management of pain associated with up-to-9-weeks medical termination of pregnancy (MToP) using mifepristone-misoprostol regimens: expert consensus based on a systematic literature review. J. Obstet. Gynaecol., 2020, 40 (5), p. 591-601. (IF-2019 - 0,807)

Format PDF


130.

Fiala Ch., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Lubusky M., Gemzell-Danielsson K. hCG Testing to Determine Outcome after Medical Abortion: A Review. J. Preg. Child Health, 2019, 6 (2), p. 1-11. (IF-0,53)

Format PDF


129.

Ľubušký M., Roubalová L. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Labor Aktuell, 2019, 23 (2), s. 11-15.

Format PDF


128.

Dvořák V. jr., Ľubušký M. Využití misoprostolu (prostaglandinu E1) při chirurgickém ukončení těhotenství v I. trimestru a v gynekologii. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 300-302. (Possibilities of using misoprostol (prostaglandin E1) in surgical termination of pregnancy in the first trimester and in gynecology)

Format PDF


127.

Roubalová L., Ľubušký M. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 287-292. (First-trimester screening for Preeclampsia)

Format PDF


126.

Dvořák V., Ľubušký M. Komplexní péče o těhotnou ženu. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 277-283.

Format PDF


125.

Roubalová L., Ľubušký M. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Čes. Gynek., 2019, 84 (5), s. 361-370. (First-trimester screening for Preeclampsia)

Format PDF


124.

Ľubušký M. Dispenzární péče o těhotnou – jak dále? Gyn. Por., 2019, 3 (3), s. 185-186.

Format PDF


123.

Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M. Význam 3D ultrazvukového vyšetření CNS plodu. Čes. Gynek., 2019, 84 (3), s. 222–228. (Impact of 3D ultrasound on fetal CNS examination)

Format PDF


122.

Sehnal B., Ľubušký M. Farmakologická metoda umělého ukončení těhotenství do 49. dne amenorey. Acta Medicinae, 2019, 5, s. 8-10.

Format PDF


121.

Fiala C., Cameron S., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Ľubušký M., Saya L., Gemzell Danielsson K. Outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 2018, 23 (6), p. 451-457. (IF-1,382)

Format PDF


120.

Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů. Gyn. Por., 2018, 2 (5), s. 314-316.

Format PDF


119.

Krejčí H., Andělová K., Anderlová K., Bláha J., Čechurová D., Černý M., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí V., Pařízek A., Procházka M., Šimják P., Ľubušký M. Gestační diabetes mellitus – mezioborová spolupráce. Čes. Gynek., 2018, 83 (5), s. 397–406. (Gestational diabetes mellitus - interdiscplinary cooperation)

Format PDF


118.

Pilka R., Huml K., Ľubušký M., Vodička J., Jančeková V., Kolářová V. Robot assisted laparoscopic abdominal cerclage: two case reports. Čes. Gynek., 2018, 83 (3), s. 195-200.

Format PDF


117.

Pařízek A., Binder T., Bláha J., Blatný J., Buršík M., Feyereisl J., Janků P., Kokrdová Z., Křepelka P., Kvasnička J., Ľubušký M., Seidlová D., Šimetka O., Štourač P., Černý V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2018, 83 (2), s. 150-157.

Format PDF


116.

115.

114.

113.

112.

Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Hálek J., Klásková E. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 82-84.

Format PDF


111.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 79-81.

Format PDF


110.

109.

108.

107.

106.

Sobek A., Prochazka M., Klaskova E., Lubusky M., Pilka R. High incidence of monozygotic twinning in infertility treatment. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2016, 160 (3), p. 358-362. (IF-0,894)

Format PDF


105.

104.

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

96.

Bohmova J., Vodicka R., Lubusky M., Holuskova I., Studnickova M., Kratochvilova R., Krejcirikova M., Janikova M., Durdova V., Kratochvilova T., Filipova H., Dusek L., Dhaifalah I., Vomackova K., Kacerovsky M., Vrtel R. Clinical potential of effective non-invasive exclusion of KEL1 positive fetuses in KEL1 negative pregnant women. Fetal Diagn. Ther., 2016, 40 (1), p. 48-53. (IF-2,699)

Format PDF


95.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 459-461.

Format PDF


94.

Unzeitig V., Měchurová A., Ľubušký M., Velebil P., Dvořák V. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 456-458.

Format PDF


93.

92.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (5), s. 386-388.

Format PDF


91.

Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. Čes. Gynek., 2015, 80 (3), s. 236-238. (The importance of irregular red cell antibodies sreening and blood group antigens assessment in pregnant women)

Format PDF


90.

Prochazka M., Prochazkova J., Lubusky M., Pilka R., Ulehlova J., Michalec I., Polak P., Kacerovsky M., Slavik L. Markers of endothelial activation in preeclampsia. Clin. Lab., 2015, 61 (1-2), p. 39-46. (IF-0,936)

Format PDF


89.

88.

Simetka O, Petros M, Lubusky M, Liska M, Dolezalkova E, Matura D (Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease)

Format PDF


87.

Ľubušký M., L. Krofta, L. Hašlík, I. Marková (Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – doporučený postup)

Format PDF


86.

85.

84.

Ľubušký M., Krofta L., Hašlík L., Marková I.,Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (4), s. 390-391.

Format PDF


83.

82.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk., Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze: ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 141.

Format PDF


81.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 140.

Format PDF


80.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 135-139.

Format PDF


79.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R.,Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 134-135.

Format PDF


78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

Ľubušký M., Krofta L. Reakce na připomínky MUDr. Petra Poláka, CSc. k dokumentům České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) - Dopis redakci. Čes. Gynek. 2012, 77 (1), s. 67-70.

Format PDF


59.

Ľubušký M., Hodík K., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P., Vlk R. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 493-494.

Format PDF


58.

Ľubušký M., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 492.

Format PDF


57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

Prochazka M., Lubusky M., Slavik L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. G. Frequency of selected thrombophilias in women with placental abruption. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol., 2007, 47 (4), p. 297-301. (IF-0,833)

Format PDF


39.

38.

Lubusky M., Dhaifalah I., Prochazka M., Hyjanek J., Mickova I., Vomackova K., Santavy J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. Prenat. Diagn., 2007, 27 (4), p. 327-331. (IF-1,319)

Format PDF


37.

36.

35.

Machac S., Lubusky M., Prochazka M., Streda R. Prevalence of Inherited Thrombophilia in Patients with Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Bimed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, 150 (2), p. 289-292.

Format PDF


34.

Procházka M., Lubusky M., Slavík L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. G. Selected pregnancy variables in women with placental abruption. Bimed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, 150 (2), p. 271-273.

Format PDF


33.

Lubusky M., Prochazka M., Dhaifalah I., Halek J., Mickova I., Santavy J. Concordant partial urorectal septum malformation sequence in monozygotic twins. Am. J. Med. Genet. Part A, 2006, 140A (24), p. 2828-2831. (IF-2,063)

Format PDF


32.

31.

30.

Lubuska L., Bachleda P., Tichy T., Lubusky M., Utikal P., Hrabalova M., Chudacek J., Janout V. Assessment of renal graft function depending on pre-transplant morphology. Bimed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, 150 (1), p. 25-31.

Format PDF


29.

28.

27.

26.

25.

Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Ľubušký M., Neoral Č., Geierová M., Indrák K. Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství refrakterní na imunosupresivní terapii - kazuistika. Trans. Hemat. dnes, 2006, 12 (2), s. 100-103.


24.

23.

22.

21.

20.

Svobodová M., Březinová J., Oborná I., Dostál J., Ľubušký M. Prevence vícečetného těhotenství po metodě IVF/ICSI elektivním transferem jednoho embrya. Čes. Gynek., 2005, 70 (5), s. 343-347.


19.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Prevalence trombofílií u pacientek s těžkou formou ovariálního hyperstimulačního syndromu. Čes. Gynek., 2005, 70 (4), s. 254-257.


18.

17.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Změny koagulačních parametrů při stimulaci v programu IVF a při rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 184-186.


16.

Procházka M., Kudela M., Ľubušký M., Větr M., Hrachovec P., Zielina P. Předčasné odlučování lůžka - etiologie a rizikové faktory. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 175-179.


15.

Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Krčová V., Slavík., Hrachovec P., Zielina P. Coagulation Factor VIII in the Early Postpartum period. Čes. Gynek., 2005, 70 (2), s. 138-143.


14.

13.

12.

Hejtmánek P. , Ľubušký M., Turková M., Látalová E., Krejčí E. Změny endometria při léčbě karcinomu prsu Tamoxifenem. Gynekolog, 2004, 13 (6), s. 266-267.


11.

10.

9.

8.

7.

6.

Procházka M., Krčová V., Procházková J., Ľubušký M. Tromboembolická nemoc v porodnictví. Prakt. Gyn., 2003, 6, s. 9-13.

Format PDF


5.

Hejtmánek P., Ľubušký M., Machač Š. Graviditas cervicalis - kazuistika. Gynekolog, 2003, 12 (5), s. 233 - 235.


4.

Machač Š., Ľubušký M. Komplikace v programu mimotělního oplodnění. Lékařské listy, 2003, 41, s. 20-22.


3.

2.

1.ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 
Vypsat články
Dle 1. autora:
Dle roku vydání:
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com