Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

počet článků: 121

Články

121.

Fiala C., Cameron S., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Ľubušký M., Saya L., Gemzell Danielsson K. Outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 2018, 23 (6), p. 451-457. (IF 2017-1,558)

Format PDF


120.

Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů. Gyn. Por., 2018, 2 (5), s. 314-316.

Format PDF


119.

Krejčí H., Andělová K., Anderlová K., Bláha J., Čechurová D., Černý M., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí V., Pařízek A., Procházka M., Šimják P., Ľubušký M. Gestační diabetes mellitus – mezioborová spolupráce. Čes. Gynek., 2018, 83 (5), s. 397–406. (Gestational diabetes mellitus - interdiscplinary cooperation)

Format PDF


118.

Pilka R., Huml K., Ľubušký M., Vodička J., Jančeková V., Kolářová V. Robot assisted laparoscopic abdominal cerclage: two case reports. Čes. Gynek., 2018, 83 (3), s. 195-200.

Format PDF


117.

Pařízek A., Binder T., Bláha J., Blatný J., Buršík M., Feyereisl J., Janků P., Kokrdová Z., Křepelka P., Kvasnička J., Ľubušký M., Seidlová D., Šimetka O., Štourač P., Černý V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2018, 83 (2), s. 150-157.

Format PDF


116.

115.

114.

113.

112.

Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Hálek J., Klásková E. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 82-84.

Format PDF


111.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 79-81.

Format PDF


110.

109.

108.

107.

106.

Sobek A., Prochazka M., Klaskova E., Lubusky M., Pilka R. High incidence of monozygotic twinning in infertility treatment. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2016, 160 (3), p. 358-362. (IF-0,894)

Format PDF


105.

104.

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

96.

Bohmova J., Vodicka R., Lubusky M., Holuskova I., Studnickova M., Kratochvilova R., Krejcirikova M., Janikova M., Durdova V., Kratochvilova T., Filipova H., Dusek L., Dhaifalah I., Vomackova K., Kacerovsky M., Vrtel R. Clinical potential of effective non-invasive exclusion of KEL1 positive fetuses in KEL1 negative pregnant women. Fetal Diagn. Ther., 2016, 40 (1), p. 48-53. (IF-2,699)

Format PDF


95.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 459-461.

Format PDF


94.

Unzeitig V., Měchurová A., Ľubušký M., Velebil P., Dvořák V. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (6), s. 456-458.

Format PDF


93.

92.

Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2015, 80 (5), s. 386-388.

Format PDF


91.

Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. Čes. Gynek., 2015, 80 (3), s. 236-238. (The importance of irregular red cell antibodies sreening and blood group antigens assessment in pregnant women)

Format PDF


90.

Prochazka M., Prochazkova J., Lubusky M., Pilka R., Ulehlova J., Michalec I., Polak P., Kacerovsky M., Slavik L. Markers of endothelial activation in preeclampsia. Clin. Lab., 2015, 61 (1-2), p. 39-46. (IF-0,936)

Format PDF


89.

88.

Simetka O, Petros M, Lubusky M, Liska M, Dolezalkova E, Matura D (Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease)

Format PDF


87.

Ľubušký M., L. Krofta, L. Hašlík, I. Marková (Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – doporučený postup)

Format PDF


86.

85.

84.

Ľubušký M., Krofta L., Hašlík L., Marková I.,Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (4), s. 390-391.

Format PDF


83.

82.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk., Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze: ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 141.

Format PDF


81.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 140.

Format PDF


80.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R., Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 135-139.

Format PDF


79.

Ľubušký M., Krofta L., Vlk R.,Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2013, 78 (2), s. 134-135.

Format PDF


78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

Ľubušký M., Krofta L. Reakce na připomínky MUDr. Petra Poláka, CSc. k dokumentům České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) - Dopis redakci. Čes. Gynek. 2012, 77 (1), s. 67-70.

Format PDF


59.

Ľubušký M., Hodík K., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P., Vlk R. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 493-494.

Format PDF


58.

Ľubušký M., Krofta L., Nový J., Skřivánek A., Šantavý J., Vlašín P. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek. 2011, 76 (6), s. 492.

Format PDF


57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

Prochazka M., Lubusky M., Slavik L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. G. Frequency of selected thrombophilias in women with placental abruption. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol., 2007, 47 (4), p. 297-301. (IF-0,833)

Format PDF


39.

38.

Lubusky M., Dhaifalah I., Prochazka M., Hyjanek J., Mickova I., Vomackova K., Santavy J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. Prenat. Diagn., 2007, 27 (4), p. 327-331. (IF-1,319)

Format PDF


37.

36.

35.

Machac S., Lubusky M., Prochazka M., Streda R. Prevalence of Inherited Thrombophilia in Patients with Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Bimed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, 150 (2), p. 289-292.

Format PDF


34.

Procházka M., Lubusky M., Slavík L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. G. Selected pregnancy variables in women with placental abruption. Bimed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, 150 (2), p. 271-273.

Format PDF


33.

Lubusky M., Prochazka M., Dhaifalah I., Halek J., Mickova I., Santavy J. Concordant partial urorectal septum malformation sequence in monozygotic twins. Am. J. Med. Genet. Part A, 2006, 140A (24), p. 2828-2831. (IF-2,063)

Format PDF


32.

31.

30.

Lubuska L., Bachleda P., Tichy T., Lubusky M., Utikal P., Hrabalova M., Chudacek J., Janout V. Assessment of renal graft function depending on pre-transplant morphology. Bimed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2006, 150 (1), p. 25-31.

Format PDF


29.

28.

27.

26.

25.

Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Ľubušký M., Neoral Č., Geierová M., Indrák K. Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství refrakterní na imunosupresivní terapii - kazuistika. Trans. Hemat. dnes, 2006, 12 (2), s. 100-103.


24.

23.

22.

21.

20.

Svobodová M., Březinová J., Oborná I., Dostál J., Ľubušký M. Prevence vícečetného těhotenství po metodě IVF/ICSI elektivním transferem jednoho embrya. Čes. Gynek., 2005, 70 (5), s. 343-347.


19.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Prevalence trombofílií u pacientek s těžkou formou ovariálního hyperstimulačního syndromu. Čes. Gynek., 2005, 70 (4), s. 254-257.


18.

17.

Machač Š., Procházka M., Ľubušký M. Změny koagulačních parametrů při stimulaci v programu IVF a při rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 184-186.


16.

Procházka M., Kudela M., Ľubušký M., Větr M., Hrachovec P., Zielina P. Předčasné odlučování lůžka - etiologie a rizikové faktory. Čes. Gynek., 2005, 70 (3), s. 175-179.


15.

Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Krčová V., Slavík., Hrachovec P., Zielina P. Coagulation Factor VIII in the Early Postpartum period. Čes. Gynek., 2005, 70 (2), s. 138-143.


14.

13.

12.

Hejtmánek P. , Ľubušký M., Turková M., Látalová E., Krejčí E. Změny endometria při léčbě karcinomu prsu Tamoxifenem. Gynekolog, 2004, 13 (6), s. 266-267.


11.

10.

9.

8.

7.

6.

Procházka M., Krčová V., Procházková J., Ľubušký M. Tromboembolická nemoc v porodnictví. Prakt. Gyn., 2003, 6, s. 9-13.

Format PDF


5.

Hejtmánek P., Ľubušký M., Machač Š. Graviditas cervicalis - kazuistika. Gynekolog, 2003, 12 (5), s. 233 - 235.


4.

Machač Š., Ľubušký M. Komplikace v programu mimotělního oplodnění. Lékařské listy, 2003, 41, s. 20-22.


3.

2.

1.ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc
Fulltextové vyhledávání
 
Vypsat články
Dle 1. autora:
Dle roku vydání:
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com

© esmedia 2013