Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Lubušký M., Procházka M., Langová M., Vomáčková K., Čížek L. Ultrazvuková biometrie hlavičky při poloze plodu koncem pánevním. Prakt. Gyn., 2008, 12 (1), s. 10-13.

ABSTRAKT

Cíl studie: Srovnání fetálních ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (obvod – HC, biparietální průměr – BPD) u plodů v poloze podélné koncem pánevním.

Metodika: Ultrazvuková biometrie byla prováděna v souladu s metodikou uvedenou v referenčních tabulkách. U všech plodů v poloze podélné koncem pánevním bylo změřeno HC, BPD a FL (délka stehenní kosti). Ze studie byla vyloučena riziková a vícečetná těhotenství.

Výsledky: Celkem bylo provedeno 111 ultrazvukových biometrií mezi 31.–38. týdnem těhotenství. Plody v poloze podélné koncem pánevním měly signifi kantně menší biparietální průměr (BPD) ve srovnání s obvodem hlavičky (HC) i délkou stehenní kosti (FL). Rozdíl mezi BPD a HC byl 16,2 dne (95% Cl 14,3–18,1; p = 0,001). Věk matek v termínu porodu byl v rozmezí 20–36 let (průměr 28,1; medián 28,0).

Závěr: Dle výsledků této studie mají plody v poloze podélné koncem pánevním signifi kantně menší biparietální průměr (BPD) v porovnání s obvodem hlavičky (HC) nebo délkou stehenní kosti (FL). Parametry HC a FL korelují s délkou těhotenství. Při nálezu diskrepance v ultrazvukové biometrii hlavičky plodu (BPD) a délkou stehenní kosti (FL) by proto měla být zohledněna i poloha plodu. U plodů v poloze podélné koncem pánevním má hlavička protáhlejší tvar a při ultrazvukové biometrii by měl být hodnocen její obvod (HC). Je třeba věnovat pozornost uvážlivé interpretaci výsledků před rodiči s cílem vyvarovat se neuváženého stresování rodičky vyslovením podezření na patologii plodu.

Klíčová slova: poloha koncem pánevním – ultrazvuk – hlavička plodu – biometrie – breech head – dolichocefalieULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com