Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Další práce

Disertační práce

 • Ľubušký M. Přínos dopplerovského vyšetření při prenatální diagnostice vybraných typů vrozených vývojových vad.
  Universita Palackého v Olomouci. Lékařská fakulta.
  Obhájeno 2001.

Habilitační práce

 • Ľubušký M. Minimálně invazivní management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu.
  Universita Palackého v Olomouci. Lékařská fakulta.
  Obhájeno 2007.

Řízení ke jmenování profesorem

 • Ľubušký M. Přednáška na téma: „Těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu“
  Univerzita Palackého v Olomouci. Lékařská fakulta.
  Obor: Gynekologie a porodnictví
  Obhájeno 2016

Master of Healthcare Administration (MHA) – závěrečná práce

 • Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství“
  hledisko MEDICÍNSKÉ, ORGANIZAČNÍ, LEGISLATIVNÍ a EKONOMICKÉ
  Advance Healthcare Management Institute, Praha.
  Obhájeno 2016.
  Stáhnout
Závěrečná práce

Monografie

 • Ľubušký M., Krofta L., Hašlík L., Marková I. Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství. Praha: Mladá fronta a. s., 2013, 160 stran. ISBN 978-80-204-3083-0
 • Gemzell-Danielson K., Fiala Ch., Agostini A., Cameron S., Bombas T., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M. Medical abortion beyond the 1st trimester including fetal death in utero – a practical guide for healthcare professionals.Paris: Affinités Santé, 2015, 69 pages. ISBN 978-2-9553002-0-6
 • Krofta L., Jirásek J. E., Ľubušký M., Vojtěch J., Hašlík L. Ultrazvuk prvního trimestru. Praha: Maxdorf s. r. o., 2017, 307 stran. ISBN 978-80-7345-528-6
 • Fiala Ch., Agostini A., Bombas T., Gemzell-Danielson K., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M. Early Medical Abortion – a practical guide for healthcare Professional.Paris: Editions de Santé, 2018 (2nd edition), 108 pages. ISBN 978-2-9553002-1-3


Monografie - Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
Monografie - Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
Monografie - Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
early MEDICAL ABORTION - a practical guide for healthcare professionals

Monografie - Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
MEDICAL ABORTION beyond the 1st trimester

Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru
Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru

Farmakologické ukončení těhotenství po uplynutí I. trimestru včetně intrauterinního úmrtí plodu.
Farmakologické ukončení těhotenství po uplynutí I. trimestru včetně intrauterinního úmrtí plodu.

Kapitoly v monografiích nebo pedagogických publikacích

 • Ľubušký M. Poruchy menstruačního cyklu. In Milan Kudela a kol. Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské fakulty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 41-44. ISBN 80-244-0837-6
 • Ľubušký M. Fyziologické změny v organismu těhotné ženy. In Milan Kudela a kol. Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské fakulty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 133-140. ISBN 80-244-0837-6
 • Ľubušký M. Erythrocyte alloimmunization in pregnant woman, hemolytic disease of the fetus and newborn.In Martin Prochazka et al. Obstetrics. Olomouc: Palacký University, 2011, p. 111-116. ISBN 978-80-244-2737-9
 • Ľubušký M. Fetomaternal haemorrhage. In Martin Prochazka et al. Obstetrics. Olomouc: Palacký University, 2011, p. 116-117. ISBN 978-80-244-2737-9
 • Ľubušký M. Guideline for prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women - Czech Republic. In Martin Prochazka et al. Obstetrics. Olomouc: Palacký University, 2011, p. 117-119. ISBN 978-80-244-2737-9
 • Procházka V., Procházka M., Ľubušký M., Procházková J., Hrbáč T. Cerebral Venous Thrombosis in Patients Using Oral Contraceptives. In: Venous Thrombosis - Principles and Practice. Edited by: Ertugrul Okuyan. Publisher: InTech, January 2012. ISBN 978-953-307-885-4 http://www.intechopen.com/articles/show/title/cerebral-venous-thrombosis-in-patients-using-oral-contraceptives
 • Ľubušký M. Fetomaternální hemoragie. In Antonín Pařízek a kol. Kritické stavy v porodnictví. Praha: Mother-Care-Centrum Publishing ve spolupráci s nakladatelstvím Galén, 2012, s. 195-196. ISBN 978-80-7262-949-7
 • Ľubušký M. Erytrocytární aloimuizace těhotných žen, hemolytická nemoc plodu a novorozence. In Antonín Pařízek a kol. Kritické stavy v porodnictví. Praha: Mother-Care-Centrum Publishing ve spolupráci s nakladatelstvím Galén, 2012, s. 197-202. ISBN 978-80-7262-949-7
 • Ľubušký M. Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství. In Antonín Pařízek a kol. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Praha: Galén, 2015, s. 100-103. ISBN 978-80-7492-214-5
 • Ľubušký M. Loucký J., Marková I. Vodička R., Procházka M., Dvořák V. Genetická vyšetření v těhotenství. In Genetika v klinické praxi II., Pořadatelé: Brdička R. a Didden W., Praha: Galén, 2015, s. 137-160, ISBN 13: 978-80-7492-182-7
 • Ľubušký M. Vyšetření krevní skupiny „Rh mínus“. In Antonín Pařízek a kol. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Praha: Galén, 2015, s. 104-105. ISBN 978-80-7492-214-5
 • Pětroš M.,Ľubušký M., Vlk R. Ultrazvuk v porodnictví. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED-Olomouc s.r.o., 2016, s. 46-52. ISBN 978-80-906280-0-7
 • Ľubušký M. Prenatální diagnostika a fetální terapie. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED-Olomouc s.r.o., 2016, s. 51-56. ISBN 978-80-906280-0-7
 • Ľubušký M., Procházka M. Erytroctární aloimunizace těhotných žen, hemolytická nemoc plodu a novorozence. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED-Olomouc s.r.o., 2016, s. 111-115. ISBN 978-80-906280-0-7
 • Vlk R., Pětroš M., Ľubušký M. Ultrazvuk v porodnictví. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence – 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 46-50. ISBN 978-80-244-5322-4
 • Ľubušký M. Prenatální diagnostika a fetální terapie. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence – 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 51-56. ISBN 978-80-244-5322-4
 • Ľubušký M., Procházka M. Erytroctární aloimunizace těhotných žen, hemolytická nemoc plodu a novorozence. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence – 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 109-113. ISBN 978-80-244-5322-4
 • Matulníková L., Vlk R., Vavřinková B., Procházka M., Ľubušký M. Rizikové těhotenství. In Martin Procházka a kol. PORODNÍ ASISTENCE. Praha: Maxdorf s.r.o., 2020, s. 221-272. ISBN 978-80-7345-618-4

PGDS - školitel

 • MUDr. Aleš Skřivánek - Epidemiologie a management poruch štítné žlázy v těhotenství. Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel. (2006 - 2013)
 • MUDr. Ladislav Jabůrek - Duktus venosus - studium dopplerometrických charakteristik u fyziologických a vybraných patologických těhotenství. Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel - specialista. (2006 - 2013)
 • MUDr. Martina Studničková - Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternání hemoragie při porodu. Prezenční forma doktorského studijního programu. Školitel. (2008 - 2012)
 • MUDr. Michal Pětroš - Diagnostika a management v těhotenství s rizikem fetální anémie: neonatální outcome bez použití invazivních vyšetření. Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel - specialista. (2008 - 2012†)
 • MUDr. Iva Holusková – Erytrocytární aloimunizace u těhotných žen. Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel. (2009/2010 - 2016)
 • MUDr. Veronika Durdová – Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KEL genotypu plodu. Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel. (2013/2014 - )
 • MUDr. Tereza Kratochvílová – Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel. (2013/2014 - )
 • MUDr. Petra Slunská – Farmakologické metody umělého ukončení těhotenství. Kombinovaná forma doktorského studijního programu. Školitel. (2015/2016 - )
 • Mgr. Lucie Roubalová – Screening, predikce a diagnostika preeklampsie a růstové restrikce plodu. Prezenční forma doktorského studijního programu. Školitel. (2016/2017 - )
 • MUDr. Michaela Tozzi Maděrková – Klinický význam 3D zobrazení plodu. Prezenční forma doktorského studijního programu. Školitel. (2016/2017 - )
 • MUDr. Kateřna Hermanová – Růstová restrikce plodu. Prezenční forma doktorského studijního programu. Školitel. (2021/2022 - )


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com