Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Machač Š., Ľubušký D., Kudela M., Procházka M. Hysterektomie na olomoucké klinice v letech 1989 - 2002: vývoj v indikačním spektru a operačním přístupu. Čes. Gynek., 2004, 69 (2), s. 125-128.

ABSTRAKT

Cíl studie: Rozbor zastoupení jednotlivých operačních přístupů k hysterektomii (abdominální, vaginální, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie – LAVH) na olomoucké klinice. Práce analyzuje diagnózy a indikační kritéria ve vztahu k operačnímu přístupu a jejich vývoj v letech 1989 – 2002.

Typ studie: Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci.

Metodika: Retrospektivní analýza dat ze zdravotnické dokumentace.

Výsledky: V letech 1989 - 2002 bylo provedeno celkem 3079 hysterektomií.

Hysterektomie v letech 1989 - 1993: abdominální přístup 97 % operačních výkonů (diagnózy: myomatózní uterus 57 %, maligní nádory dělohy a ovárií 28 %), vaginální hysterektomie 3 % (jedinou diagnózou byl descensus rodidel).

Hysterektomie v letech 1998 - 2002: abdominální přístup 42 % operačních výkonů (diagnózy: maligní nádory 65 %, myomatózní uterus 28 %), vaginální hysterektomie 48 % (myomatózní uterus 56 %, descensus rodidel 25 %), laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie (LAVH) 10 % výkonů.

Závěr: V letech 1989 - 2002 došlo k poklesu abdominálních hysterektomií ve prospěch vaginálních hysterektomíí a laparoskopicky asistovaných vaginálních hysterektomií, což je v souladu se současnými trendy minimálně invazivní chirurgie.

Klíčová slova: abdominální hysterektomie, vaginální hysterektomie, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomieULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com