Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Kudela M., Ľubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Přínos a rizika transpozice ovarií u mladých žen s Ca cervicis uteri. Čes. Gynek., 2004, 69 (4), s. 283-286.

ABSTRAKT

Cíl studie: Přehled současných znalostí o možném přínosu a rizicích transpozice ovarií u žen chirurgicky léčených pro karcinom děložního hrdla před následnou radioterapií.

Typ studie: Souhrnný článek.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci.

Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.

Závěr: Transpozice ovarií je jednou z možností jak postiženým ženám zachovat jejich ovariální funkce. Transpozice ovarií přináší mladým ženám s rakovinou čípku některé nesporné výhody před alternativou konvenční HRT. Hlavní riziko transpozice ovarií - možnost ovariálních nebo i vzdálených metastáz se zvyšuje zejména v závislosti na klinickém stádiu onemocnění a histopatologickém typu nádoru. U spinocelulárního karcinomu ve stádiu IA - B je však toto riziko velmi malé.

Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, transpozice ovarií, hormonální funkce, ovariální metastázy, pooperační radioterapieULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com