Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Hostinská E., Ľubušký M. Aktuální možnosti preindukce a indukce porodu prostaglandiny v České republice. Postgrad. Med. 2016, 18 (4), s. 391-394. (Current possibilities of labour preinduction and induction by prostaglandins in the Czech republic)

ABSTRAKT

Přehled aktuálních možností preindukce a indukce porodu prostaglandiny v České republice v souladu se souhrnem údajů o registrovaných přípravcích (SmPC – Summary of Product Characteristics) a doporučením odborné společnosti. Analýza SmPC léčivých přípravků s  obsahem účinných látek misoprostol (prostaglandin E1) a dinoproston (prostaglandin E2), které jsou registrované v České republice s terapeutickou indikací k preindukci a/nebo indukci porodu („on-label use“). Porovnání s doporučením České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) k provádění preindukce a indukce porodu. V České republice jsou aktuálně s touto terapeutickou indikací registrované tři léčivé přípravky s obsahem účinných látek misoprostol (Misodel®) a dinoproston (Prepidil®, Prostin E2®). Použití neregistrovaných přípravků nebo registrovaných s jinou terapeutickou indikací („off-label use“) podléhá povinnému hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com