Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Šantavý J., Polák P., Hyjánek J. Barevná a duplexní dopplerometrie při prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Čes. Gynek., 2000, 66 (6), s. 383–387.

ABSTRAKT

Cíl studie: Přínos dopplerovského vyšetření při prenatální diagnostice vybraných typů vrozených vývojových vad.

Typ studie: Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny a porodnicko gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc.

Metodika: U 34 pacientek s prenatálně diagnostikovaným některým typem vrozené vývojové vady plodu byly stanoveny dopplerovské průtokové křivky a měřeny hodnoty pulsatilního indexu (PI) v arteria umbilicalis a v arteria cerebri media plodu.

Výsledky: Patologické hodnoty dopplerometrie byly získány u 18 pacientek (chromozomální aberace – 3x, gastroschisis – 2x, diafragmatická hernie – 2x, abnormality uropoetického traktu – 2x, interní hydrocefalus – 4x, mikrocephalie, anencephalie, encephalocele, nonimunní hydrops plodu, thoracopagus – lx).

Závěr: V našem souboru jsme v souladu s literaturou zaznamenali abnormální průtoky v arteria umbilicalis u trisomií 21. chromosomu. Možnost využití pulzní dopplerometrie v umbilikální arterii, jako pomocné metody při prenatálním screeningu chromozomálních aberací v I. trimestru gravidity, si však vyžaduje ověření na dalších rozsáhlejších studiích. Analýza dopplerovských křivek umožňuje posouzení funkčního stavu plodu. V našem souboru jsme získali patologické hodnoty dopplerometrie u vrozených vývojových vad natolik závažných, že samy byly indikací k ukončení gravidity. Naproti tomu u několika obdobných morfologických defetků jsme zjistili normální průtokové poměry ve sledovaných cévách. V těchto případech, vzhledem k závažnosti malformace, však nemělo dopplerometrické posouzení funkčního stavu plodu prognostický význam.

Klíčová slova: Dopplerometrie, prenatální diagnostika, vrozené vývojové vady.ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com