Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Procházka M., Krejčová L., Větr M., Šantavý J., Kudela M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Čes. Gynek., 2006, 71 (3), s. 173-179.

ABSTRAKT

Cíl studie: Přehled současných znalostí o významu a efektivitě podání anti-D imunoglobulinu při prevenci Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v průběhu těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního plodu.

Typ studie: Přehledný článek

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení péče o matku a dítě, odbor zdravotní péče a farmacie.

Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.

Závěr: Riziko Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v průběhu prvního těhotenství a bezprostředně po porodu Rh (D) pozitivního dítěte je asi 1%. Antenatální podání 100 µg (500 IU) anti-D ve 28. a 34. týdnu těhotenství může snížit riziko aloimunizace asi na 0,2%. Nežádoucí účinky nebyly popsány. Podání anti-D imunoglobulinu všem Rh (D) negativním ženám do 72 hodin po porodu Rh (D) pozitivního dítěte, nebyla-li v jejich séru prokázána přítomnost anti-D protilátek, snižuje riziko Rh (D) aloimunizace. Efekt je patrný bez ohledu na kompatibilitu mezi matkou a dítětem v systému AB0. Optimální dávka anti-D není přesně stanovena. Anti-D je nutno podat i v případě, že Rh (D) status dítěte není znám.

Klíčová slova: anti-D, Rh (D) aloimunizaceULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com