Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Kudela M., Dzvinčuk P., Ondrová D., Lubusky M., Michnová L. Zlepšuje záchyt onemocnění v asymptomatickém období prognózu pacientek s karcinomem endometria? Čes. Gynek., 2007, 72 (1), s. 23-26.

ABSTRAKT

Cíl studie: Rozbor faktorů, k teré vedly k stanovení diagnózy karcinomu endometria u nemocných v asymptomatickém stadiu. Promítá se však včasná diagnostika i do prognózy onemocnění?

Typ studie: Retrospektivní studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika: Analýza příčin, které přivedly nemocné s ca endometria klékaři, resp. podíl preventivních opatření při stanovení diagnózy maligního onemocnění těla děložního.

Výsledky: Studovaný soubor tvoří 110 nemocných s diagnózou ca endometria. U 87 nemocných, tj. v 79 % přivedly nemocné klékaři vlastní symptomy onemocnění, tj. nejčastěji nepravidelné krvácení. U 23 nemocných, tj. v 21 %, bylo onemocnění zjištěno vasymptomatickém stadiu při preventivní prohlídce nebo náhodně při vyšetřování jiného onemocnění. Obě skupiny se lišily co do stagingu i gradingu.

Závěr: Asymptomatické nemocné, u kterých bylo onemocnění diagnostikováno náhodně nebo při preventivních prohlídkách, měly na začátku terapie výrazně nižší staging a příznivější grading než pacientky symptomatické, což vytváří předpoklady pro lepší prognózu onemocnění těchto nemocných.

Klíčová slova: karcinom endometria, včasná diagnostika, prognóza, rizikové aprognostické faktoryULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com