Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Bydžovská I., Gavendová H., Krofta L., Ľubušký M. Histopatologické vyšetření placenty u plodů s růstovou restrikcí. Postgrad. Med. 2016, 18 (4), s. 339-344. (Histopathological examination of the placenta in fetuses with growth restriction)

ABSTRAKT

ůstová restrikce plodu (Fetal Growth Restriction, FGR) neboli intrauterinní růstová restrikce (IntraUterine Growth Restriction, IUGR) je spojena s významnou fetální mortalitou i morbiditou. Nejčastější příčinou je nedostatečná funkce placenty. Výzkum stavby placenty u takto postižených plodů prošel dlouhým vývojem od čistě makroskopického popisu až k nyní novému klasifikačnímu systému, zavedenému skupinou Placental Workshop Group v  Amsterdamu. Tento komplexní klasifikační systém výrazně zjednodušuje a uceluje hodnocení histologického vyšetření placenty nejen u plodů s růstovou restrikcí, ale i mnoha jiných patologií placenty. Článek uvádí souhrn dostupných znalostí o histologické stavbě placenty plodů s růstovou restrikcí a jejích dvou podtypů – early-onset a late-onset. Histopatologickými odlišnostmi placenty u obou podtypů se dosud zabývalo jen několik studií, jejich výsledky však podporují hypotézu o odlišné patofyziologii vzniku těchto dvou klinických jednotek a vyvrací dříve rozšířenou myšlenku, že plody s late-onset formou růstové restrikce a plody považované za „pouze“ konstitučně malé (small for gestational age, SGA) nejsou ohroženy.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com