Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Hostinská E., Ľubušký M., Huml K., Pilka R. Cervix skóre dle Bishopa a jeho modifikace. Čes. Gynek., 2016, 81 (6), s. 426-430. (Original Bishop score with modifications)

ABSTRAKT

Cíl: Přehled Cervix skóre podle Bishopa a jeho modifikací v kontextu s indukcí vaginálního porodu.
Typ studie: Přehledový článek. Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Metodika: Literární přehled originálního Cervix skóre dle Bishopa, zjednodušeného Cervix skóre dle Bishopa a modifikovaných variant publikovaných v souvislosti s možností predikce připravenosti mateřského organismu k indukci vaginálního porodu.
Závěr: Stanovení Cervix skóre dle Bishopa je nejčastěji používanou metodou pro hodnocení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com