Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Berta E., Procházka M., Marek O., Kudela M. Vývoj incidence pospunkční cefalei po spinální anestézii pro císařský řez v Olomouci v letech 2003-2004. Čas. Lék. čes., 2006, 145 (3), s. 218-222.

ABSTRAKT

Východisko: Analýza výskytu postpunkční bolesti hlavy (post-dural puncture headache - PDPH) u pacientek po císařském řezu provedeném ve spinální anestézii na gynekologicko-porodnické klinice v Olomouci v letech 2003-2004.

Metody a výsledky: Byla provedena retrospektivní analýza výskytu postpunkční bolesti hlavy po císařských řezech vedených ve spinální anestézii v roce 2003. Následně byla přijata opatření (užití jehel Whitacre nebo Atraucan) s cílem snížit výskyt této komplikace. V roce 2004 byly již pacientky sledovány prospektivně. V roce 2003 bylo provedeno ve spinální anestézii celkem 54 císařských řezů - 16,3 % (54/331). Při subarachnoidální blokádě (SAB) byly užity jehly Quincke 22G - 35,2 % (19/54), Quincke 25G - 50 % (27/54), Atraucan 26G - 14,8% (8/54). Postpunkční cefalea se vyskytla v 9 případech - 16,6 % (9/54) (22G - 7x, 25G - 2x), k nástupu potíží došlo s odstupem 24 - 65 hodin po výkonu (medián 41,7). V 7 případech - 77,7 % (7/9) - 12,9 % (7/54) (22G - 5x, 25G - 2x) bylo nutno provést epidurální "krevní záplatu" (epidural blood patch - EBP), výkon byl proveden s odstupem 7 - 45 hodin po nástupu potíží (medián 28,4). Věk pacientek při porodu byl 22 - 43 let (medián 29,3). V roce 2004 bylo provedeno ve spinální anestézii celkem 36 císařských řezů - 8,4% (36/426). Při subarachnoidální blokádě (SAB) byly užity jehly Whitacre 27G - 63,9 % (23/36), Atraucan 26G - 13,9 % (5/36), Quincke 25G - 11,1 % (4/36), Quincke 22G - 11,1 % (4/36). Postpunkční cefalea se vyskytla ve 3 případech - 8,3 % (3/36) (25G - 1x, 22G - 2x), k nástupu potíží došlo s odstupem 24 - 54 hodin po výkonu (medián 36,0). Epidurální "krevní záplatu" nebylo nutno provést. Věk pacientek při porodu byl 22 - 39 let (medián 28,5).

Závěry: Incidence postpunkční bolesti hlavy u těhotných žen a u žen v šestinedělí je významně vyšší než u ostatní populace. Punkce subarachnoidálního prostoru vhodnými jehlami a dostatečná erudovanost anesteziologa vedou ke snížení incidence postpunkční cefalei u císařských řezů prováděných ve spinální anestézii.

Klíčová slova: postpunční bolest hlavy, epidurální krevní záplata, spinální anestézie, císařský řezULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com