Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Strašilová P., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. Infekce parvovirem B19 v těhotenství. Postgrad. Med. 2016, 18 (4), s. 370-374. (Parvovirus B19 infection in pregnancy)

ABSTRAKT

Incidence parvovirové infekce u  těhotných žen je 1–5 %, k transplacentárnímu přenosu infekce dochází u cca 25 % infikovaných těhotných žen a k úmrtí plodu v cca 15 % těchto případů. Je-li v České republice celkem 100 000 porodů ročně, mohla by být infekce matky parvovirem B19 příčinou úmrtí cca 50–200 plodů každý rok.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com