Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Slavík L. Trombofilní stavy v porodnictví - I. část. Prakt. Gyn., 2004, 4, s. 12-17.

ABSTRAKT

Trombofilie je vrozená či získaná porucha hemostatického mechanizmu, charakterizovaná zvýšenou tendencí ke krevnímu srážení a trombotizaci. V gynekologii a zejména v porodnictví sehrává důležitou roli v etiopatogenenezi mnoha závažných stavů, a je spojena se zvýšeným rizikem mateřské a perinatální morbidity a mortality. U vrozených forem se jedná hlavně o mutaci genů kódujících faktor V-Leiden (Leidenská mutace), protrombin G20210A, dále o hyperhomocysteinemii, o autozomálně dědičný deficit antitrombinu (AT), proteinu C a proteinu S. Mezi získané formy řadíme malignity, nefrotický syndrom, protrahovanou imobilizaci, myeloproliferativní onemocnění, pooperační stavy atd. Specifické postavení má antifosfolipidový syndrom.

Klíčová slova: trombofilie – těhotenství – koagulaceULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com