Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Studničková M., Jabůrek L., Procházka M.Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství. Postgrad. Med. 2012, 14 (8), s. 909-914. (Fetal gender assignment by first trimester ultrasound)

ABSTRAKT

Cíl práce. Cílem práce bylo stanovit proveditelnost apřesnost určení pohlaví plodu při transabdominálním ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství. Materiál ametodika. Ultrazvuková vy- šetření s cílem stanovení pohlaví plodu byla prováděna v I. trimestru těhotenství ve 12.–14. týdnu (CRL, 45–82,4mm). Celkem bylo vyšetřeno 1222 plodů, ve všech případech se jednalo ojednočetná těhotenství bez prokázaných morfologických a chromosomálních abnormit uplodu nebo novorozence. Ultrazvuková vyšetření byla prováděna transabdominálně auvšech plodů byla změřena temeno-kostrční délka (CRL). Genitální oblast plodu byla vyšetřována vmediosagitální rovině, při neutrální pozici plodu. Byl změřen úhel mezi osou genitálního hrbolku a povrchem kožního krytu v lumbosakrální oblasti, při velikosti úhlu >30° bylo pohlaví stanoveno jako mužské, pokud osa genitálního hrbolku probíhala paralelně (< 10°) nebo konvergentně, bylo pohlaví stanoveno jako ženské, při přechodné velikosti úhlu (10–30°) nebylo pohlaví určeno. Výsledek ultrazvukového vyšetření byl porovnán s fenotypickým pohlavím novorozence po porodu. Výsledky. Pohlaví bylo možné určit u 1025 z celkového počtu 1222 plodů (84 %). U 197 plodů (16 %) se nepodařilo při ultrazvukovém vyšetření pohlaví určit (přechodná velikost úhlu 10–30°, nepříznivá poloha plodu a habitus pacientky). U 51 z 1025 plodů (5 %) nebylo možno provést porovnání pohlaví ur- čeného při ultrazvukovém vyšetření s fenotypickým pohlavím novorozence po porodu. U zbývajících 974 plodů bylo při ultrazvukovém vyšetření pohlaví správně určeno v 92,5 % případů (901/974), mužské v 96,3 % (471/489), ženské v 88,7 % (430/485). Proveditelnost i přesnost určení pohlaví při ultrazvukovém vyšetření se zvyšovaly s rostoucí CRL plodu. Při CRL < 50 mm (gestační stáří < 11+ 4) byla proveditelnost 39,1 % a přesnost 30,5 % (40,9 % u mužského pohlaví vs. 24,3 % u ženského pohlaví). Při CRL 50–54,9 mm (gestační stáří 11 + 4 až 12 + 0) byla proveditelnost 63,5 % a přesnost 75,0 % (89,1 % u mužského pohlaví vs. 66,7 % uženského pohlaví). Při CRL 55–59,9 mm (gestační stáří 12 + 0 až 12 + 2) byla dosažitelnost 90,5 % a přesnost 96,6 % (99,1 % u mužského pohlaví vs. 93,5 % uženského pohlaví). Při CRL ≥ 60 mm (gestační stáří ≥ 12 + 2) byla dosažitelnost 97,4 % a přesnost 100,0 % (100,0 % u mužského pohlaví vs. 100,0 % uženského pohlaví). Rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím nebyl statisticky významný. Závěr. Při transabdomináním ultrazvukovém vyšetření lze spolehlivě určit pohlaví plodu při CRL ≥ 60 mm (gestační stáří ≥ 12 + 2). Mužské pohlaví lze spolehlivě určit již při CRL ≥ 55 mm (gestační stáří ≥ 12 + 0). Je-li CRL < 50 mm (gestační stáří < 11 + 4) pohlaví spolehlivě predikovat nelze. Vždy je však nutné zohlednit habitus pacientky, polohu plodu a zobrazovací možnosti ultrazvukového přístroje. Velmi důležitá je zkušenost a erudice vyšetřujícího.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com