Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Pětroš M., Procházka M., Ordeltová M., Langová K.Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu. Čes. Gynek., 2012, 77 (3), s. 256-261. (The influence of maternal age, parity, gestational age and birth weight on fetomaternal haemorrhage during spontaneous delivery)

ABSTRAKT

Cíl studie: Zjistit vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na objem fetálních erytrocytů, které pronikají do mateřské krve při spontánním porodu. Určení těchto parametrů by umožnilo optimalizovat doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace. Typ studie: Původní práce. Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc. Metodika: Celkem bylo provedeno 2413 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky při nekomplikovaném spontánním porodu jednoho plodu bylo stanoveno průtokovou cytometrií na přístroji BDFACSCanto (Becton Dickonson International). Laboratorní zpracování: Fetal Cell Count kit (Diagnosis of Feto-maternal Transfusion by flow cytometry), IQ Products, IQP-379. Výpočet celkového objemu fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky: Scientific Subcommittee of the Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion. Guidelines for laboratory assessment of fetomaternal haemorrhage. 1st ed. Sydney: ANZSBT, 2002: 3-12. Výsledky: Průměrný věk rodičky při FMH ≤ 1,8 ml (95 perc) byl 29,4 let vs. 29,1 let při FMH > 1,8 ml, medián 30 let v obou skupinách, rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,501). Průměrná délka trvání těhotenství při FMH ≤ 1,8 ml (95 perc) byla 275,3 dne vs. 276,9 dne při FMH > 1,8 ml, medián 278 dní (39 týdnů + 5 dnů) vs. 276 dní (39 týdnů + 3 dny), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,849). Průměrná hmotnost plodu při FMH ≤ 1,8 ml (95 perc) byla 3312 g vs. 3353 g při FMH > 1,8 ml, medián 3340 g vs. 3330 g, rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,743). FMH > 1,8 ml (5 perc) byla přítomna u 4,1 % prvorodiček (42/1017), u 4,2 % druhorodiček (43/1050) a u 5,3 % vícerodiček (18/340), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,607). Rozdíl ve věku rodičky, paritě, délce trvání těhotenství a hmotnosti plodu nebyl statisticky významný ani pro fetomaternální hemoragie FMH > 2,1 ml (2,5 perc), FMH > 2,5 ml (n = 25), FMH > 5 ml (n = 5). Závěr: Věk rodičky, parita, délka trvání těhotenství ani hmotnost plodu nepředstavují rizikový faktor pro excesivní fetomaternální hemoragii při spontánním porodu. Klíčová slova: fetomaternální hemoragie, fetomaternální charakteristiky, spontánní porod, anti-D imunoglobulin, RhD aloimunizace.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com