Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Míčková I., Procházka M., Dzvinčuk P., Malá K., Čížek L., Janout V. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) a délky stehenní kosti (FL - femur lenght) v závislosti na pohlaví plodu a délce těhotenství. Čes. Gynek., 2006, 71 (3), s. 169-172.

ABSTRAKT

Typ studie: Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Ústav preventivního lékařství LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci.

Metodika: Ultrazvuková biometrie byla prováděna v souladu s metodikou uvedenou v referenčních tabulkách. U všech plodů bylo změřeno HC, BPD a FL. Ze studie byla vyloučena riziková těhotenství, plody v poloze koncem pánevním a vícečetná těhotenství.

Výsledky: Celkem bylo provedeno 427 ultrazvukových biometrií mezi 16. - 38. týdnem těhotenství. Plody mužského pohlaví měli signifikantně větší obvod hlavičky (HC) i biparietální průměr (BPD) ve srovnání s plody ženského pohlaví a s délkou těhotenství rozdíl narůstal. V období do 20. týdne byl rozdíl (HC + 3,9 dne; 3,0% a BPD + 4,1; 3,2%), mezi 20. - 30. týdnem (HC + 6,8 dne; 4,3% a BPD + 6,9 ; 4,4%) a po 30. týdnu (HC + 12,3 dne; 5,6% a BPD + 12,9; 5,9%). V období do 20. týdne byl rozdíl mezi HC a FL u plodů mužského pohlaví + 2,1 dne (95%Cl 1,7 - 2,6; P < 0,001), mezi 20. - 30. týdnem + 3,4 dny (95%Cl 2,5 - 4,2; P < 0,001) a po 30. týdnu + 9,7 dne (95%Cl 7,3 - 12,1; P < 0,001).

Závěr: Dle výsledků této studie mají plody mužského pohlaví signifikantně větší biparietální průměr (BPD) i obvod hlavičky (HC). Rozdíl je patrný již od 16. týdne těhotenství a narůstá s délkou gestace. Při nálezu diskrepance v ultrazvukové biometrii hlavičky plodu a délkou stehenní kosti by mělo být zohledněno i pohlaví plodu.

Klíčová slova: ultrazvuk, biometrie, BPD, HC, pohlaví ploduULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com