Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Pilka R., Míčková I., Lubušký M. , Dušková M., Říčánková M., Kudela M. Exprese p53, Ki-67, bcl-2, c-erb-2, estrogenového, aprogesteronového receptoru vendometriálním karcinomu. Čes. Gynek., 2008, 73 (4), s. 222-227.

ABSTRAKT

Cíl studie: Zjistit pomocí imunohistochemického vyšetření expresi p53, bcl-2, c-erb-2, Ki-67, estrogenového aprogesteronového receptoru upacientek skarcinomem endometria.

Typ studie: Experimentální studie.

Název asídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Ústav lékařské genetiky, Ústav patologie, LFUP aFN Olomouc.

Metodika: Studovali jsme 103 případy primárně neléčeného karcinomu endometria, unichž jsme pomocí imunohistochemického vyšetření stanovovali přítomnost p53, bcl-2, c-erb-2, Ki-67, estrogenového aprogesteronového receptoru. Stanovili jsme korelace mezi imunohistochemickým barvením zhodnoceným pomocí histoskóre, věkem, grade, hloubkou invaze, klinickým stadiem ametastatickým šířením.

Výsledky: Průměrný věk byl 67 let (rozmezí 35-90). p53, bcl-2, c-erb-2, Ki-67, estrogenový aprogesteronový receptor byly pozitivní u49 (48 %), 81 (79 %). 18 (17 %), 99 (96 %), 73 (70 %) a87 (84 %) pacientek. Nebyla nalezena jasná závislost mezi immunohistochemickými parametry avěkem pacientek. Zvýšená exprese p53 aKi-67 korelovala se špatnou diferenciací, hlubokou invazí do myometria, pokročilým klinickým stadiem ametastatickým šířením. Imunohistochemické barvení pro bcl-2 korelovalo inverzně sFIGO stadiem, zatímco c-erb-2 bylo zvýšené exprimováno unádorů shlubokou myometrální invazí. Nádory spozitivními estrogenovými aprogesteronovými receptory vykazovaly další klinickopatologické parametry spojené slepší prognózou.

Závěr: Zvýšená exprese p53 aKi-67 zřejmě indikuje malignější fenotyp, zatímco bcl-2 ac-erb-2 mohou mít do určité míry omezený význam pro identifikaci vysoce-rizikových nádorů.

Klíčová slova: endometriální karcinom, imunohistochemie, prognostický faktor.ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com