Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Procházka M. Erytrocytární aloimunizace těhotných žen, hemolytická nemoc plodu a novorozence. Postgrad. Med. 2012, 14 (3), s. 284-288. (Red cell alloimmunization in pregnant women, Haemolytic disease of fetus and newborn)

ABSTRAKT

Souhrn Fetomaternální hemoragie je stav, kdy dochází k průniku fetálních erytrocytů do mateřské cirkulace. Při porušení fyziologické bariéry mezi fetální amateřskou cirkulací mohou následkem pozitivního tlakového gradientu pronikat krvinky plodu do oběhu matky. Klinicky nejvýznamnější událostí, při které nejčastěji dochází k fetomaternální hemoragii, je porod. Při inkompatibilitě erytrocytárních antigenů mezi matkou aplodem může následkem fetomaternální hemoragie dojít k rozvoji aloimunizace matky amateřské aloprotilátky mohou způsobit hemolytickou nemoc plodu i novorozence. RhD negativním ženám se proto v situacích s rizikem fetomaternální hemoragie RhD pozitivních erytrocytů provádí prevence RhD aloimunizace podáním anti-D imunoglobulinu. Při excesivní FMH mohou být plod i novorozenec ohroženi anémií. Klíčová slova fetomaternální hemoragie • erytrocytární aloimunizace • hemolytická nemoc • anti-D imunoglobulin


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com