Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Machač Š., Ľubušký D., Kudela M. Addisonská krize – Schmidtův syndrom. Čes. Gynek., 2001, 66 (6), s. 449-451.

ABSTRAKT

Cíl studie: Na příklad kazuistiky uvádíme průbh, diagnostiku a terapii akutního hypokorticismu u pacientky opakovan operované pro příznaky náhlé příhody břišní.

Typ studie: Kazuistika.>

Název a sídlo pracovišt: Porodnicko gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc.

Kazuistika: Pacientka J. M., 28 let, léčena pro primární sterilitu, hypermenoreu a sekundární anemii. Při UZ vyšetření diagnostikován solitární myom o průmru 7 cm, který deformoval dutinu dložní. Pacientka přijata akutn před termínem plánovaného operačního výkonu pro febrilie, bolesti v podbřišku, cefalgie a celkovou slabost. Pro zhoršování stavu po konzultaci s chirurgem provedena laparotomická revize bez nálezu patologie v dutin břišní, byla připojena plánovaná myomektomie. V pooperačním průbhu došlo k nástupu tonicko klonických křečí, hypoglykemického původu, s následnou ztrátou vdomí. Bhem 24 hodin po operaci se stav dále zhoršil, objevily se febrilie, somnolence, bylo vysloveno podezření na krvácení do dutiny břišní. Za účasti chirurga provedena relaparotomie opt s negativním nálezem. Následn na podklad laboratorního a hormonálního vyšetření endokrinolog diagnostikuje akutn vzniklý periferní typ hypokorticismu. Po substituci kortikoidy se celkový stav pacientky rychle upravil.

Závěr: Akutní Addisonova nemoc může imitovat příznaky náhlé příhody břišní. Při diagnostice a terapii je nutná úzká spolupráce s internistou.

Klíčová slova: Addisonská krize, Schmidtův syndrom, náhlá příhoda břišníULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com