Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Míčková I., Pilka R., Ľubušký M., Kudela M. Molekulární prognostické faktory a patogeneze endometrálního karcinomu. Čes. Gynek., 2006, 71 (4), s. 355-360.

ABSTRAKT

Cíl studie: Zhodnocení významu molekulárně biologických markerů pro prognózu apatogenezi karcinomu endometria.

Typ studie: Přehledný článek.

Název a sídlo pracoviště: Ústav lékařské genetiky afetální medicíny, LF UP a FN Olomouc, Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN Olomouc.

Metodika: Přehledný souhrn současných poznatků opatogenetických změnách uendometriálního karcinomu na molekulární úrovni ajejich možném významu pro prognózu pacientek.

Závěr: Nové molekulárně biologické faktory budou zřejmě hrát vblízké budoucnosti stále významnější roli vmanagementu léčby karcinomu endometria.

Klíčová slova: karcinom, endometrium, marker, prognózaULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com