Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Sobek A. Jr., Prochazka M., Klaskova E., Zborilova B., Lubusky M., Sobek A. Triple pregnancy with mixed chorionicity following in vitro fertilization: is fetal reduction necessary? Čes. Gynek., 2017, 82 (2), s. 118-121.

ABSTRAKT

Cíl studie: Zvýšený výskyt monozygotních vícečetných těhotenství po léčbě asistovanou reprodukcí je tématem mnoha studií. V této práci popisujeme průběh dvou trojčetných těhotenství po transferu dvou embryí v rámci léčby metodami asistované reprodukce, u kterých byla zvolena různá strategie.
Typ studie: Case report.
Název a sídlo pracoviště: Porodnicko­gynekologická klinika FNOL, Olomouc.
Metodika: Pacientka A byla 30letá, 0 para, a pacientka B byla 32letá, I para. U obou bylo v I. trimestru diagnostikováno trojčetné těhotenství se smíšenou chorionicitou – biamniální monochoriální dvojčata a jednočetné těhotenství. Po podrobné konzultaci se obě rozhodly pro odlišnou strategii vedení těhotenství.
Výsledky: U pacientky A byla monozygotní komponenta ukončena fetocidou v 15. týdnu gravidity a pacientka porodila zbylý plod v termínu bez dalších komplikací. Pacientka B se rozhodla pro observaci těhotenství bez další intervence. Těhotenství bylo komplikováno rozvojem těžké mateřské morbidity a ukončeno císařským řezem ve 28. týdnu gravidity po úmrtí jednoho z plodů.
Závěr: Párům s troj­ a vícečetným těhotenstvím by měla být nabídnuta možnost fetoredukce. U trojčat se smíšenou chorionicitou je vhodné zvážit redukci monochoriální komponenty, a předejít tak riziku, které navíc představuje sdílená placenta.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com

© esmedia 2013